vrijdag 14 januari 2011

AWD Nieuws

(Niet alleen de Bezoekersaantallen  van de Amsterdamse Waterleidingduinen nemen toe..)
Al 25 jaar telt de Vleermuiswerkgroep in de AWD Bunkers...............De Vleermuizen..!!
MEER VLEERMUIZEN IN DE WATERLEIDINGDUINEN
Het aantal vleermuizen in de Amsterdamse Waterleidingduinen is de afgelopen 25 jaar toegenomen. Elk jaar worden de beestjes geteld die in de vele Bunkers in het gebied zitten. Een kwart eeuw geleden waren dat er 76...Deze week 265. (in 2006 was dit aantal ook bijna gehaald)
Conclusie...In de loop der jaren is het aantal langzaam maar zeker gestegen..
Komt dit door de vele bestrijdingsmiddelen die de afgelopen jaren van de markt zijn gehaald?
(En zoals vroeger aangenomen werd dat het met een zachte winter te maken had...Dat trek ik persoonlijk in twijfel)
Wel een groot voordeel is dat ze beter zijn afgeschermd i.v.m. verstoring.
(Met dank aan de Vleermuiswerkgroep en Waternet)
Elke Winter worden de telbunkers één keer bezocht door leden van de Vleermuiswerkgroep AWD.
Vaste tellingleiders zijn vanaf het eerste begin Floor van der Vliet en Rogier Lange
Watervleermuis ( Myotis daubentonii) - 221
Grootoorvleermuis Plecotus auritus) - 35
Franjestaart (Myotis natteren) -
Meervleermuis (Myotis dasycneme) -
Baardvleermuis - (Myotis mystacinus)-
-
Met dank aan Peter en Janny.. http://awd-daytona.blogspot.com/ die me attendeerde  op een stukje in de Telelegraaf...
-
Het afvoeren van de Pijpleiding...(Oase)
Het onderhoud Ten hoogte van het gebied "Starrenbos"
-
Ook de Wilde Zwanen (Cygnus cygnus....Wintergast) zijn in de loop der jaren toegenomen.
Ze zijn op de site's dan ook regelmatig te zien..
De eerste waarneming van de Wilde Zwaan in de AWD..dateert uit Oktober 2000..
En dat ging om één Wilde Zwaan...
De laatste jaren zijn de aantallen sterk toegenomen...
Meestal zie je ze met hun jongen (als gezin)...De jongen zijn wat grijs van kleur..
Ook hun snavel is nog niet geel....
.....Een gevaar voor deze zwanen zijn de vossen..
Die het op één of andere manier voor elkaar krijgen om er af en toe één te pakken...
-
Normaal gesproken is er in de Winterperiode veel te zien in de Vogelkijkhut..
maar dit jaar (door werkzaamheden/en ijs) valt het tot nu toe een beetje tegen..
Nee eigenlijk niet veel te zien....
Natuurlijk bezoek ik niet elke dag het AWD...Dus het zijn bevindingen die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Ik zie ze wel op andere locatie's in de AWD..o.a.
Krooneenden..Tafeleenden..Kuifeenden..Dodaars..Slobeenden..Zaagbekeenden..Wintertaling..Brilduikers en Krakeenden
Ook het Ijsvogeltje is gevoelsmatig toegenomen in populatie (ondanks de strenge winters)
-
Reeën zie ik minder..Alhoewel ik twee oudere mannen sprak...
(Die waren voor het eerst in de AWD..)
En die spraken over een tiental Reeën die bij het bezoekerscentrum (Oase/Oranjekom) het pad over staken.
Ik dacht "Damherten bedoelen jullie"...Maar....Ach...Wat maakt het uit.
soms is zwijgen beter :)