dinsdag 28 juni 2016

In een Andere Dimensie

Op de N206 zie ik een spectaculaire lucht .. maar om daar een foto vanuit de auto te nemen lijkt me geen strak plan ..dus ik verlaat de provinciale weg even om een rustig stukje parallelweg te pakken. ..daar neem ik een foto (zie Links) uit de auto vandaan.
Aan het einde van de "Pannelanderweg" gaan we rechts af..
Het is de wekker van de natuur. Voor nacht en schemerdieren een signaal om de dekking op te zoeken ..voor andere dieren juist een moment om de dekking te verlaten om te gaan foerageren. 
De geboorte van een nieuwe dag... ook al gaat het niet zonder slag of stoot ...
de nacht gaat het zeker verliezen van de dag .. En weer breekt er een dag aan van eten of gegeten worden ..Elke dag weer benieuwd of je het overleefd in een meedogenloze natuur.  
-
Elke dag zijn er winnaars en verliezers te vinden in de natuur ..En elke dag ..de vraag ..gaan we de zonsondergang nog  meemaken of niet?Gaan we dan naar een andere dimensie ?... Laten we in ieder geval genieten van de tijd die we krijgen.
-
Het decor is weer geweldig ..een bijna onrealistische sprookjesachtig sfeertje maken we deze morgen mee in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
Vink
Bastgewei ..in het mooie ochtendlicht..
-
Rechts "Donderhoek" ..richting "Nieuw Kanaal" .. Op kleuren wordt vandaag niet bezuinigd ...Sterker..Het water lijkt te werken als spiegel en reflecteert de oranje wolkenkoppen.
-
Herten foerageren en vogels vliegen over ..Dit is toch een setting die je graag ziet ..als amateur fotograaf. Ja..natuurlijk had ik er ook nog graag een ijsvogel bij ..en op de voorgrond een vos :) Wat dat betreft valt er altijd nog wel wat te wensen over. (Richting 'Eiland van Rolvers").
-
-
Deze morgen is weer zo'n morgen ..dat je op één vierkante meter kan blijven staan ..en dan constant blijven fotograferen ..Gelukkig bleef het lang mooi ..en hadden dus de tijd om ons te verplaatsen. Wel stelden we ons bakkie even uit.
-
De awd lijkt in brand te staan ..
-
Het geluid van stromend water is duidelijk te horen   ..door deze betonnen stroompje/sloot. Het water stroomt richting het infiltratiegebied .. En verrijkt zich met zuurstof . U kunt wel nagaan dat het stromende water in de winterperiode voor veel watervogels hun redding kan wezen.
-
Het water is hier breder ..(Links "Eiland van Rolvers") toch zie je hier het water ook behoorlijk stromen ..richting achtergebied.
Een jong damhert-kalfje is nieuwsgierig ..komt op ons af..
staat even stil .bedenkt zich en rent de dekking in. Waar zie je zoiets nog meer? 
Middenveld
Nee ..dat zie je nergens .. Helaas gaan ze in oktober weer schieten in de awd.
Is dat nodig? Welnee ..er is genoeg te eten in de awd ...
Nu ze de schapen en koeien uit het gebied hebben gehaald groeit het overal als kool.
En dat ondanks dat ze het laatste jaar veel grond hebben afgegraven ...
-
Nee ..Noodzakelijk is het zeker niet ...Natuurlijk gebruiken ze het
excuus van schade ...die de damherten zouden veroorzaken. Maar dat is niet bewezen ..
-
Zelf denk ik dat de schade door koeien en schapen vele malen groter was. ..en dat is duidelijk te zien nu ze uit het gebied zijn verdwenen.
 Neemt niet weg dat ook de schapen en koeien nuttig waren qua bestrijding van de Amerikaanse vogelkers of bospest (Prunus serotina)

woensdag 22 juni 2016

Reeën Populatie Amsterdamse Waterleidingduinen

De Ree kwam in Nederland omstreeks 1875 niet voor buiten Limburg en de Veluwe. In de Voornse duinen aan de Noordzeekust werd in 1940 voor het eerst een reebok waargenomen.
In het begin van de jaren zestig kwam er een aanzienlijke populatie reeën voor in de AWD. En ook een kleine populatie van zo'n 15 damherten. ( die verhoudingen zijn nu wel anders)


Reeën stellen zo hun voorwaarde aan hun leefgebied ..ze zijn erg kieskeurig qua voedsel deze knabbelaars ..ze eten bramen bessen twijgen scheuten knopjes grassen kruiden en loten van bomen en struiken. Maar ze zijn ook erg stressgevoelig. Dus moet er voldoende dekking aanwezig zijn.
Jaren geleden zag je nog grote groepen reeën in de Zeereep ..
Maar de populariteit van dit natuurgebied .. in combinatie met het vrij struinen...
ging ten koste van de Ree ..Ze trokken meer richting "Langevelderslag" ..op zoek naar dekking.
Reegeit.
Damherten namen hun plaats in ... Verstoring in het gebied "Eiland van Rolvers" koste ook een kleine populatie hun biotoop ..Ook rechts van Ingang "De Zilk" Gebied "Diepe Del" en "70 Bunders" was een tijd lang een populair biotoop voor reeën ..Die ook door verstoring/struinen is teruggelopen.
-
Dit zijn misschien wel allemaal nakomelingen van Trees ..Trees is een reegeit en ze werd op 20 oktober 2000 gevangen bij de "Berg van Doris" ("Diepe Del") ( Links Reegeit in Varens)

Ze kreeg een zender om ( ze was ouder dan twee jaar) Een volwassen Reebok Rik genaamd kreeg in diezelfde maand ook een zender. (Links Archief Afdruk Zender Rechts Archief Zender Beukenlaan )

-
Een paring tussen Rik en Trees werd in 2007 waargenomen. Natuurlijk ging Trees ook regelmatig even de bloemetjes buiten zetten met andere bokken die het waagde om het territorium binnen te komen.
Helaas namen ze in die tijd geen bloed af voor DNA 
Dan hadden we nu nog kunnen achterhalen of dit vandaag nakomelingen zijn  van Trees en Rik.
Zeg maar de Adam en Eva van de AWD.
Specht
-
-
Even voor de duidelijkheid ...er is voldoende voedsel ..sterker nog Er is meer voedsel dan andere jaren ..zeker nu schapen en koeien zijn uitgenomen. Daarbij zijn er veel waarnemingen gedaan van damhert kalfjes die door top predatie van de vos aan hun einde kwamen ..
-
Ja..De natuur doet het prima onder reactief beheer (afschieten van verzwakte dieren die normaal gesproken de winter niet doorkomen) .. een beheerder gedraagt zich in zo'n geval als predator.
Hopelijk gaan ze inzien dat afschot (Oktober) zeker niet noodzakelijk is.
Nee ..en dat weten ze zelf ook wel ..maar (r)ecoduct "Zandpoort" moet open ..
en daar zijn de damherten uit de awd niet welkom.
AWD ...met Kees
-
We zagen nog een reegeit met ree kalfje ..Ze wisten de dekking snel te vinden ..Hier in het gebied met hoge varens is er genoeg dekking. Dat is de reden dat hier nog een kleine populatie aanwezig is.      Het heeft totaal niets te maken met de damherten. Maar puur door verstoring ...het vraagt om meer of grotere rustgebieden die niet toegankelijk zijn. En echt lik op stuk bij overtreding!