woensdag 25 maart 2015

Natuur Naast De Deur

De Damherten zijn een duidelijke meerwaarde voor de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) ... Maar men ziet ze toch liever niet in de bebouwde kom van Zandvoort. Het Zandvoort College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de herten binnen de bebouwde kom te gaan afschieten ..Een petitie om dit te voorkomen heeft al zo'n 3000 tegenstanders opgeleverd 
Petitie : KLIK
Tijdens een debat in de gemeenteraad melde burgemeester Niek Meijer dat er geen herten worden afgeschoten ..zolang er geen duidelijkheid is over aansprakelijkheid ..Ze lopen via het strand om het hekwerk heen ..en zorgen voor gevaarlijke toestanden op de weg.
Het besluit is volledig in het verkeerde keelgat geschoten van inwoners van Zandvoort..
..Het gaat de Zandvoortse bevolking veel te ver 

Het Zandvoortse college heroverweegt haar besluit nadat het tijdens een informatiebijeenkomst 10 maart ...waar ook de Partij voor de Dieren Statenlid Bram van Liere aanwezig was ..op forse kritiek van bewoners stuitte. Ook vanuit de politiek is er bezwaar tegen het besluit.
Ook in de AWD is het gevaar voor de herten niet geweken ...

Wildbioloog Geert Groot Bruinderink (KLIK) :"Bejaging is funest voor het
herstel van de natuur" Een pervers gevolg van grootschalige bejaging is dat de reproductiesnelheid van de hoefdieren kunstmatig wordt opgevoerd.  
Dieren in het wild zijn geëvolueerd in een omgeving met periodieke voedseltekorten ..Het gevolg van voedselgebrek is dat ze in een spaarstand raken ..waarin hun energiegebruik daalt naar 13% van het jaarlijks gemiddelde


-

Een ander natuurlijk proces betreft de verminderde vruchtbaarheid
van de vrouwtjes die bij vermagering optreedt. Als de verhouding tussen spierweefsel en vet verschuift in de richting van spierweefsel ..vindt op een bepaald moment geen eisprong meer plaats en worden de vrouwtjes niet vruchtbaar.
Ze slaan dan een jaar over met het krijgen van een jong .. Dat is een intern mechanisme van aantalregulatie in relatie tot de draagkracht van een natuurgebied.
Voor de winter 2012 / 2013 was het "Vinkenveld" de verzamelplek voor de geweidragers.
Na deze strenge winter ..waarbij veel herten stierven ..(juist in het gebied "Vinkenveld") ..omdat de weilanden waren afgesneden door een hekwerk..
-
En zoals verwacht ...de damherten hebben even de tijd nodig gehad om te anticiperen ..Nu zien we de geweidragers in het zuidelijke deel van de awd . en de hindes nemen het gebied "Vinkenveld" meer in handen ..   ( Dinsdag 24 Maart 2015 met Kees H.)

maandag 23 maart 2015

Paring Lepelaar

De Paring van de Lepelaar ..
Eigenlijk is er al heel wat voorafgegaan ..voordat de werkelijke paring plaatsvind ..Nee..vogels paren niet zomaar ..De mannetjes moeten eerst aantonen dat ze een juiste partner zijn ..Het zingen ..dansen ..vechten ..het maken van een nest ..moet eerst de goedkeuring krijgen van het vrouwtje .
-
Vroeg in de morgen gaan Herman en ik eerst de Amsterdamse
Waterleidingduinen (AWD) in .. een mooie zonsopkomst krijgen we niet te zien ..en de temperatuur is niet echt aangenaam Al snel besluiten we om de awd te verlaten ..en naar Haarlem te rijden om daar de Lepelaars te fotograferen.
-
Het meest opvallende bij de lepelaar is wel zijn geweldig lange spatelvormige snavel ..
Met zijn lange poten ..zijn kuif en zijn prachtige vleugels 
doet hij me denken aan Doutzen Kroes die met haar befaamde vleugels ..over de catwalk loopt.
Ja..al met al een imponerende vogel ..die sprookjesachtig aandoet..
Een meerwaarden in de natuurgebieden van Nederland..
De trots van de beheerder ..die deze prachtige vogel in zijn natuurgebied ziet broeden
-
Ja..Moet je nagaan ...dan heb je net de winter doorgebracht in west
Afrika of in de Saharamoet je dat pokke eind vliegen ..kom je in Nederland aan ..en dan kan je gelijk aan de bak om een nest te bouwen en een vrouwtje voor je te winnen.. en tussen neus en lippen door nog foerageren ook .. Een Lepelaars leven is best zwaar :)
En dan zie ik op internet .. dat de lepelaar al sinds de middeleeuwen symbool staat
voor kwaadspreker ...omdat hij zijn snavel door de bagger haalt..
Het afgeleidde woord 'lepelen' staat voor iemand die van drank houdt ..of meer van tafelen.

Afgebeeld bij een vrouw staat de lepelaar met zijn lange snavel
symbool voor onkuis gedrag..Kijk..daar kan ik me wel wat bij voorstellen ..zeker na deze dag.. ongegeneerd doet hij zijn ding ..terwijl er vele fotografen om het bed van de lepelaar staan ..eigenlijk een vorm van exhibitionisme
-
Je zou denken dat de lepelaar naar al die voorbereidingen even de tijd
neemt voor de daad ..maar niets is minder waar ..het duurt slechts enkele secondes .. Het is nu aan het vrouwtje om vier eieren te leggen ..en die worden dan door beide ouders bebroed.... over drie weken komen de eieren dan uit.. Hopelijk kunnen we dat door het bladerdek heen dan ook fotograferen. 

-
De Blauwe Reiger is ook druk in de weer om een nest te bouwen
..Ja ..op deze locatie zijn niet alleen de lepelaars druk bezig met de voortplanting .. maar ook de blauwe reiger heeft het er maar druk mee..en vliegt af en aan om takken te zoeken die geschikt zijn voor zijn nest..

donderdag 19 maart 2015

De Beestige Brug (Suske en Wiske)

"De Beestige Brug" is een educatieve strip waarin Suske en Wiske
en hun vrienden aan den lijve ondervinden hoe het is om in Vlaanderen een dier te zijn ..Deze problematiek is ook in Nederland aan de orde ..Een versnipperde natuur ..Ecotunnels ..Paddentunnels ..Eekhoornbruggen en oversteek plekken voor Otters kunnen daarom van grote betekenis zijn .. 
"De Beestige Brug" kwam tot stand in samenwerking met het departement Leefmilieu ..Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid en vestigt de aandacht op het belang van natuurverbindingen voor dieren ..

Via ecoducten of natuurbruggen kunnen dieren zich verplaatsen
tussen verschillende door (snel)wegen versnipperd geraakter groene gebieden wat ook de veiligheid van de weggebruiker bevordert.
Door de vele wegen zitten dieren vaak gevangen op een groen eilandje ..en kunnen ze zich niet meer makkelijk en veilig verplaatsen tussen de leefgebieden ..Verschillende overheden en organisaties spannen zich daarom in om die groene snippers met elkaar te verbinden
De educatieve pagina's achteraan het stripverhaal tonen wat een ecoduct is ...en waarom padden tunnels nodig hebben ..hoe een eekhoornbrug werkt en waarom vissen soms de trap nemen.
ook kunt u lezen hoe u zelf een steentje bij kunt dragen aan versnippering ..
Er staan leuke tips in voor de tuin ..
-
Op 19 April is het boek te koop bij de stand van StripKalmhout
zolang de voorraad strekt ..de softcover zal verder alleen verkocht worden op activiteiten van het Regionaal landschap en via Stripkalmhout..
Het stripverhaal "De Beestige Brug" is online gratis te lezen..
Zie: KLIK
Helaas is het ecoduct "Zandpoort" (Zandvoort) nog steeds gesloten voor de damherten ..
PvdD ..Ecologische Hoofdstructuur (EHS) met alle verbindingszones
moet hoge prioriteit krijgen ..zodat deze in 2018 gerealiseerd is ( Zie: 100 redenen om Partij voor de Dieren te stemmen (43) Zie: KLIK
Natuur en biodiversiteit staan zwaar onder druk ..De afgelopen honderd jaar zijn de populaties van de inheemse wilde soorten een derde kleiner geworden..
Dat wordt mede veroorzaakt doordat de natuur in Nederland bestaat uit grotere en kleinere geïsoleerde gebieden .. 
Het op elkaar laten aansluiten van natuurgebieden (EHS) maakt de natuur sterker ..
De mistfoto's zijn in de AWD genomen en deze slobeend in Polder poelgeest..

Ook ben ik weer een keer wezen kijken bij de Lepelaars ..Ik hoopte op een mooie zonsopkomst ..om ze met die achtergrond te kunnen fotograferen..Maar ik had pech ..de zon wilde niet door de bewolking komen..en moest ik het dus doen met een andere achtergrond dan gepland :)
-