zaterdag 14 april 2018

Belang van Waterstand

De ochtendnevel en een mooie zonsopkomst ..Eigenlijk mist..
Want het zicht is minder dan duizend meter.
De molens in de mist en een mooie zonsopkomst zijn te mooi om gelijk door te rijden naar de 'Groene Jonker'.
-
-
Deze blog is samengesteld uit foto's Oostvaardersplassen met Cees en Groene Jonker met Ghita...en foto's van onderweg.
Blauwborst ..

-
-
Lepelaar (Paar keer wat extra licht :)
 Snor..
De 'Baardmannetje' kregen bekendheid door het gelijknamige televisieprogramma 'Baardmannetjes' van Nico de Haan en Hans Dorrestijn. De Snor heeft nog geen programma .. Maar dat zit wel 'Snor' lijkt me een mooie naam voor een volgende serie afleveringen.
Snor
Edelherten..
 -

Edelhert
De Groene jonker heeft meerdere ingangen .. de paden zijn wel wat modderig en glad. Voordeel is misschien dan wel dat de loopafstand gering is. Een gebied wat zijn hoogtepunt gehad heeft. maar nog steeds van grote waarde is.
Fazant ..
Grauwe Gans ...
Blauwe Kiekendief
Je hoort dan ook wel eens zeggen dat de vogelsoorten in de Oostvaardersplassen (OVP) teruglopen. Maar dat is in ieder gebied zo .. .
Torenvalk ..
Rietgors ..
Wulp
De eerste jaren heeft een nieuw gebied nog wat riet en beschutting nodig ..het derde en vierde jaar zien we een piek van soorten ..daarna neemt het weer af. Een gebied een jaar onder water zetten .. of juist droog geeft weer nieuwe kansen.
Rietzanger ..
Fazant
Stuifmeel .. Salix
Blauwborst...
Een paar jaar geleden zagen we hier in de GJ (en OVP) meer soorten vogels Denk aan al de Grutto's Tureluurs Kieviten Kemphanen Ibissen Rallen Snippen Steltkluten Plevieren ..Snippen Geoorde Futen Zilverreigers Roerdomp Kiekendief ..Torenvalk..Ruiters enz. .. Het viel toen niet mee om een vogel alleen op een foto te krijgen.


Blauwborst..

Krakeend ..
Witte Kwikstaart
-
De slikplaten waren constant bezet .. de waterstand zeer laag.
Een pioniersvogel als de geoorde fuut liet zich toen van heel dichtbij fotograferen .. Een gebied van drie vier of vijf jaar oud .. is dan op z'n hoogtepunt en dat heeft dan niets met begrazing te maken.
-
Kievit ..
Scholekster ..
Groepsfeestje ..
Eigenlijk moet je een gebied in drie stukken verdelen .. en elk jaar een derde droog ..onder water ..en een derde met slikplaten. En dat ieder jaar rouleren.

maandag 9 april 2018

AWDuinen

De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) ....ook wel AWDuinen :)
Mensen vragen wel eens welke ingang je moet nemen.
Nou ..Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
En er zijn zoveel plekken waar je naar binnen kunt .. Daarbij zijn er ook veel soorten biotopen waaruit u kunt kiezen. 
Stuifduin Loofbos Struweel Water Grasvlakte Heide Varens Dennenbos Duingebied enz. 

-
-
-
Voor ons zijn best veel dingen doorslaggevend .. 
Het belangrijkste is misschien wel de afstand en wat willen of hopen we die dag te zien? 

-

-
Klapekster
De Klapekster is een vaste wintergast in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) ... Meestal vinden we hem in de omgeving van het 'Groot Zwarteveld' .
-
-
-
-
Buiten de afstand en doel .. zijn jaargetij windsnelheid mist of geen mist ..zonsopkomst positie (tijd van het jaar/verwachte zonsopkomst) en temperatuur. Wat is er waargenomen .. Of wat kunnen we in deze tijd eventueel verwachten. 
-
-
-
Jagers op Wieringen en Texel mogen onbeperkt kauwen en zwarte kraaien vangen en doden. Voor het afschieten met luchtdrukgeweren van beide soorten heeft de Provincie Noord - Holland tot 2023 toestemming gegeven .. Dierenorganisaties Animal Rights en Fauna4life zijn woest en hebben bezwaar aangetekend.
-
Kneu
-
-
Zo pakken we bij laaghangende mist hoofdzakelijk grote open vlaktes ..en bij weinig mist meer het watergebied om zo nog enigszins te profiteren van het kleine beetje mist. Bij dichte mist is het juist geweldig om vanaf een hoog punt te fotograferen. Je kijkt dan over de mist heen. 
-
Sperwer
-
Het is zoals bij waarnemingen .. als er iets bijzonders te zien valt gaan fotografen daar massaal op af ....Het is dan ook logisch dat er uit dat gebied meer (bijvangsten) dingen worden waargenomen. En dat trekt dan weer extra mensen aan. Terwijl er in andere gebieden ook genoeg te beleven valt.
Sperwer
-
Klapekster
Bij tellingen en waarnemingen van de klapekster dient men er rekening mee te houden dat ze soms grote territoria kunnen hebben. Ze kunnen makkelijk een kilometertje verderop gaan kijken. maar ze zullen maar een klein gebiedje werkelijk gebruiken voor de jacht.
-

-
-
Deze blog (foto's) zijn van Zondag en Donderdag . Zowel zaterdag als zondag werden er temperatuur records verbroken .. Helaas was het aan de kust een stuk frisser dan in het binnenland. Toch waren er enkele vlinders te zien ....en de meeste dagvlinders vliegen pas bij een temperatuur van boven de 17 graden.
-
De AWDuinen ... Is bij welke ingang je ook ingaat ..altijd de moeite waard!