maandag 27 februari 2017

Rustgebied

Hier in de Amsterdamse Waterleidingduinen merk je aan alles dat het voorjaar zich gaat melden .. De natuur voelt alles perfect aan .. temperatuur en licht spelen een grote rol. Door klimaatverandering begint de wekelijke lente niet altijd op 21 maart .. 

De prille lente begint als de Hazelaar en Paardenbloem bloeit (fenologische kalender)
Het regent behoorlijk nu .. en op z'n Cruiffiaans denk ik dan : 'Elk nadeel heb zijn voordeel" ... 
-

Juist de rust in deze periode van het jaar is van essentieel belang.
Door afschot zien we ook steeds meer herten aan die naar de buitenkant van het gebied trekken. Eigenlijk verkleinen ze zo hun habitat. en is verstoring door afschot juist in deze tijd funest.
-
-
Daarbij neemt de recreatiedruk in de awd ook ieder jaar behoorlijk toe ..Ook het aantal fotografen is behoorlijk toegenomen (maak ik persoonlijk ook deel van uit)  .. en i.p.v. meer rustgebieden heeft de AWD juist minder rustgebieden ten opzichte van eerdere jaren.

Je zag dan ook duidelijk schade ..bij Boomkikker en Wespenspin (Tijgerspin) op het "Eiland van Rolvers" .. waar zelfs getuigen zagen dat Boomkikkers en in het gebied "Panneland" Zandhagedissen gevangen werden. (waarschijnlijk voor handel).
-
-
-
Deze mensen aanpakken is noodzakelijk .. nog beter is het om de handel in deze dieren eens flink aan te pakken. 
Misschien verstandig om deze gebiedjes gedeeltelijk als rustgebied/verboden gebied aan te wijzen.
-

-
Zo ook de plek waar de Zonnedauw staat .. Daar is trouwens begrazing door schapen i.p.v. maaien zoals dit jaar natuurlijk veel beter .Ga er ook van uit dat Waternet dat volgend jaar ook gaat doen.
(schapen waren hier verleden jaar weggehaald i.v.m. afschot/rechtbank/rechter.)
Patric Jansen ecoloog en hoofddocent aan de Wageningen Universiteit schreef in Trouw:
-
De recreatiedruk loopt uit de hand .."Negentig procent van het grondoppervlak van Nederland hebben we ingericht om te voldoen aan onze menselijke behoefte. Tien procent is nog over voor de rest van de soorten die in dit land leven.  Meer Zie: TROUW
Meer rustgebieden en meer handhaving is noodzakelijk ..
-
Meer recreatie? .. Dan het gebied ook aanpassen en vergroten!.
En daarom....Daarom denk ik nu met dat nat en vieze winderige weer :
De Natuur heeft tijdelijk haar rust!

donderdag 23 februari 2017

Generaal Pardon


Hier het mannetje en vrouwtje ..maar normaal gesproken zien we ze in grote groepen bij elkaar .. De kleuren zijn prachtig ..en zijn fluitende geluid onmiskenbaar.
Hoe goed gaat het met de smienten? Het lijkt er sterk op dat de populatie overwinterende smienten in Nederland afneemt. Het ringen van smienten moet meer duidelijkheid bieden.

Smient
-
Ziet u smienten met een gele kleurring .. kunt u de aflezen of
fotograferen ..Dan kunt u die informatie melden bij KLIK       De volgende gegevens zijn ook van belang ..Geslacht ..Rechter of Linkerpoot ..Code ..en Locatie. 

Ooievaars 
We gingen van winter naar voorjaar en van voorjaar naar het herfstgevoel.
En dat in een relatief kort tijdsbestek 
En hier in Polders Poelgeest de eerste..
Grutto's

Zilverreiger
Fuut en Baars
Watersnip
 Mandarijneend
De Mandarijneend is een exoot (Aziatische vogel).. In 1964 ontdekte men in Nederland het eerste broedpaar in het wild .. dat waren er in 1994 al meer dan 100 en in 2000 schatte men de broedparen al op 500.
-
Fazant
De Fazant ..ooit door de Romeinen uit Aziatische gebieden naar Europa gebracht ..is een exoot. Maar zoals de Mandarijneend Konijn en zelfs de Damherten ..kregen ze een generaal pardon.
Als soorten die voor het jaar 1500 in Nederland zijn geïntroduceerd zien we ze als inheems. 

-
Per 3 augustus 2016  geldt er een verbod op bezit ..handel ..kweek ..transport en import van een aantal exotische planten en dieren. Deze staan op een zogenaamde unielijst. Deze invasie exoten staan op deze lijst omdat ze in de toekomst of nu schade toebrengen aan de biodiversiteit en/of ecosysteem. Ze kunnen ten kosten gaan van inheemse soorten.
Wilde Eend
Slobeend
Wintertaling..
-
Natuurlijk heb ik nog veel winterfoto's van een week eerder ..Ik plaats er af en toe wel een paar onder aan m'n blog ..Het is toch zonden om ze niet te plaatsen.
-