maandag 16 november 2020

Vogelgriep Roofvogels

 

Normaal gesproken is het geweldig om de buizerd zo te kunnen benaderen en te fotograferen. Het lijkt er op dat hij een bad heeft genomen … maar in dit geval dacht ik eigenlijk gelijk aan de vogelgriep (H5N8) en hoopte ik in dit geval dat hij zou wegvliegen.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dieren die besmet zijn met vogelgriep ..hebben onder andere een wit-blauwe waas over de ogen ...trillen met hun kop en maken spastische bewegingen of draaien hun nek en kop rond. Alleen in het laboratorium kunnen ze het met zekerheid vaststellen.
-
-
-
-
-
-
Gelukkig vloog de buizerd uiteindelijk weg ..Met de uitbraak van de vogelgriep lijkt het me duidelijk dat de jacht niet alleen beperkt moet worden rond de besmettingshaarden … maar in heel het land een jachtverbod. Vogels moeten nu zeker geen verstoring ondervinden van jacht. #StopdeJacht.
-
-
-
-
-
-
Vroeger werden alle roofvogels vervolgd door jagers ..de adel was van mening dat haar jachtbelangen bedreigd werden. Met enige regelmaat lezen we nu nog steeds berichten over vergiftigen van roofvogels. Maar ook de ophoping van landbouwbestrijdingsmiddelen in de voedselketen hadden een rampzalig effect op de populatie roofvogels.
-
-
-
-
-
Hoogleraar Violette Geissen : “Wij hebben een inventarisatie gedaan in tien Europese landen : 83 procent van de landbouwgrond zaten resten van pesticiden in de bodem. In de meeste bodemmonsters vonden we cocktails van soms wel meer dan tien bestrijdingsmiddelen. In Nederland hebben we veel DDT aangetroffen .. een middel dat al sinds 1973 verboden is”
-
-
-
-
Er is duidelijk een verband tussen blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de kans op gezondheidsschade en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Long en Nieraandoeningen ..Alzheimer en Parkinson. En achteruitgang van biodiversiteit.
-
-
-
-
-
-
Ja ..er is al veel over geschreven .. en zelfs in verband gebracht met afwijkingen bij baby's. 
En nog doen we er weinig mee. Henk Tennekes heeft als klokkenluider ons gewaarschuwd. En wat doen we er mee?
-
-
-
De ransuilen zitten weer op hun roestplek … de laatste blaadjes geven nog maar weinig dekking. Toch vallen ze niet echt op .. zelfs iemand uit het wijkje vraagt wat er te zien valt.
-
-
-
Vogelgriep melden: Landelijk meldpunt 
(045) 5463188