zaterdag 30 maart 2019

Een Vaag Verhaal

Een dichte zeedamp of zeevlam trok vanuit de zeereep het gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) binnen. In een kort tijdsbestek daalde de temperatuur... en dat was toch wel een heel verschil met de mist die ik een paar dagen eerder in het Nationaal Park Weerribben-Wieden zag.
(Een mix blog qua foto's)


-
-
-
De mist werd vaak gezien als een verschijnsel van de Witte Wieven ..Als je heel goed kijkt .. dan kun je ze in de mist zien.

-
-
-
-
Hier in het meren en moerasgebied van het Nationaal Park Weerribben-Wieden hangt de mist als een dichte deken boven het land van veen en turf
-
-
-
-
Witte Wieven zijn de geesten van heksen of vrouwen die geheel in
het wit zijn gekleed. Zij komen vooral in de nacht tevoorschijn.
-
Na de middeleeuwen waren de Witte Wieven niet langer wijs ..maar kwaadaardig. Wanneer de nacht viel ... dan konden ze je te grazen nemen. De kerk maakte daar gebruik van.
-
-
-
-
Witte Wieven: Heksen elven ..of spoken? Geesten ..vrouwelijke spookgedaantes .. wat waren ze eigenlijk? In de literatuur werden witte wieven op verschillende manieren omschreven
-
-
-
-
Op het moment dat de zeemist/zeevlam komt opzetten en het behoorlijk afkoelt.Raken de vossen even oververhit .. en gaan elkaar te lijf.
-
-
Het is in ieder geval sfeervol die mist/zeedamp Zeker omdat het in een zeer korte tijd volledig dicht trok. 
-
-
-
-
Even een kleine inhaalslag .. en nog veel foto's die ik zou willen plaatsen. Van dit soort momenten krijg je ook niet snel genoeg. 

maandag 25 maart 2019

Vossen Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)

In de schaduwrijke slootranden en bossen zie je de magisch mooie bloemen van de bosanemoon. De wortelstokken lopen langs de slootkant en in het vroege voorjaar zien we deze maagdelijke witte bloemen die de lente aankondigen. Ze zijn fragiel en kwetsbaar.
Toch zijn alle delen van de bosanemoon giftig en het sap van de plant kan huidirritatie of oogirritatie veroorzaken.
-
-
Onbegrijpelijk dat men vroeger dacht dat de bosanemoon een duivelsplant was.
Men ging er met een grote bocht omheen .. Waarschijnlijk is dat ontstaan doordat men er huidirritatie en oogirritatie van kreeg.
-
-
-
Mee naar huis nemen deed men de bosanemoon zeker niet ... deze onheilsplant kon sterfte en blikseminslag uitlokken. Een andere vroege bloeier is het gele speenkruid .


-
-
Regen....
-
-
-
-
De druk op natuurgebieden is groot .. steeds meer mensen zoeken de natuur op. Dat is natuurlijk een goed teken .. maar om de natuur te beschermen ..is het gewenst om navenant rustgebieden / verboden gebieden in te stellen.

-
-
-
-
Jachthuis Sint-Hubertus / Mandarijneenden
De verstoring door fotografen is enorm toegenomen .. Nu zijn fotografen ook de pr voor natuurgebieden... en dat heeft weer een aanzuigende werking 
Winterkoninkje
-
-
-
-
-

Een balans tussen bescherming en recreatie is voor een
natuurgebied steeds belangrijker aan het worden.-
-
Soms zijn er van die momenten dat je in een kwartiertje heel veel foto's maakt. En dan kom je al snel wat achter te lopen in het plaatsen van foto's.
Een mooie lange serie van de vossen plaats je dan niet in ëén keer ..
Bosanemoon
-
Reebok
Volgende keer ....