zondag 24 februari 2008

Oostvaardersplassen


Een dagje flevoland

Plattegrond en legenda bron: Staatsbosbeheer, folder wandelen rond de Oostvaardersplassen.

Kijken naar de Karpers
Nadat we eerst het natuurpark Lelystad bezocht hadden , zijn we alsnog naar de oostvaardersplassen gegaan. Het is een prachtgebied en ik weet dat we er veel te kort voor waren om een juiste indruk te krijgen van de gehele ovp.
Wij moeten er zeker nog eens na toe als het straks mooi groen is.

Een bezoek aan de Oostvaardersplassen is een kennismaking met het Nederland van duizenden jaren geleden. Een ongerept moerasgebied, met uitgestrekte plassen en woeste graslanden. De natuur mag er onbelemmerd haar gang gaan. Uniek in Nederland én in Europa. Ontelbare vogels hebben bezit genomen van de Oostvaardersplassen. Vooral in de winter is dat een spectaculair gezicht. De natuur is er nog jong. Toch is het nu al een gebied van internationale allure.In Nederland komt in de Zaanstreek en de kop van Noord-Holland een wilde karpersoort, de boerenkarper voor gekenmerkt door een torpedovormig lichaam (geen knik tussen kop en rug) een eindstandige bek en bleke vinnen. Fysiologisch wijken wilde karpers sterk af doordat het visvlees over het hele lichaam roodgekleurd is.
Ook komt in veel gebieden (Zeeland, Flevopolder en Haarlemmermeer veel verwilderde karper voor met een wat meer afgeplat lijf, een knik achter de kop en rode vinnen. Deze karpers planten zich ook al generaties lang gewoon voort en zijn verwilderde nakomelingen van gekweekte karpers met een opmerkelijk uniform uiterlijk.
Twee knobbelzwanen


Ook hier net zoals in het awd veel herten.


Wel een mooi uitzicht over het gebied.

Dit gebied lijkt wel getroffen door napalm , ook moest ik aan die videoclip van michael jackson denken. (earth song)

Op de achtergrond uitkijkpost Zeearend..............niet gezien helaas.


Uitkijkpost Zeearend van opzij.
De Oostvaardersplassen zijn beroemd om de vele vogels. Moerasvogels als reiger, roerdomp en karekiet leven er. Maar ook ganzen, lepelaars en aalscholvers voelen zich er prima thuis. Zelfs de zeearend wordt regelmatig gesignaleerd. Niet vreemd dat vogelliefhebbers uit de hele wereld op bezoek komen.De dijken rond het gebied zijn echte ‘vogelboulevards’. In de winter is het ruige landschap indrukwekkend kaal en stil, maar in de lente is het er een drukte van belang. Dan zijn tienduizenden grauwe ganzen in de in de rui. Enkele honderden blijven om te broeden. In september begint de bronsttijd van de edelherten. Wekenlang galmt het burlen van de mannetjes over de vlakte.
Het lijkt wel een zonsondergang maar dat was het zeker niet (geluksfactor).


We hadden geen verrekijker bij ons en mijn fototoestel is niet echt geschikt om beesten op deze grote afstand te fotograferen. Wel zagen we in de verte herten en ook (volgens ons) een vos.

Maar de afstand was zoooo groot........zonder telelens niet te doen.
We hadden ze nog niet gezien (wel zat paardenstront) de konikpaarden, maar gelukkig daar stonden ze in het riet.Het zou je maar gebeuren....een middag in het ovp en je zou geen paard hebben gezien!
De meiden vonden het maar niks en liepen snel weg.
Ik moet toegeven dat als je ze hoort komen met al dat gehinnik dat je dan wel even denkt van hoeveel zijn het er wel niet.

Wilde kuddes! Dieren van alle leeftijden! Er zijn maar weinig plaatsen in Nederland waar het natuurlijke kuddegedrag van paarden zo goed te zien is.


Ja...Een geweldig gezicht zulke grote beesten vrij in de natuur.
Paarden zijn georganiseerd in een vaste structuur: er is een hoofdkudde, een groep jonge dieren en alleen-levende hengsten.
De kudde bestaat altijd uit een groep oudere merries met hun veulentjes. De baas in de kudde is een hengst. Hij verdedigt de kudde tegen vijanden zoals roofdieren of andere hengsten.De merries hebben een strenge rangorde. De oudste staat vaak aan de top. Zij heeft veel meegemaakt en kent het gebied vaak goed. Zij bepaalt altijd waar de kudde naartoe gaat.De kuddes zijn niet zo heel groot: meestal rond de tien merries.Om de rust van de vogels niet te verstoren, is een groot deel van de Oostvaardersplassen afgesloten voor publiek. Het vrij toegankelijke deel is een soort Oostvaardersplassen in het klein. Met een oerbos, waterpartijen, rietkragen en grote grazers. Het Praamwegviaduct biedt een prachtig uitzicht. De vogels zijn vooral van april tot en met juli te zien.

Natuurpark Lelystad
Als twee ooievaars op hun nest zitten, verklaren ze elkaar hun "liefde" met spectaculair snavelgeklepper. Ooievaars blijven hun hele leven trouw aan hun partner. Een ooievaar is vruchtbaar vanaf het derde levensjaar.
Otters spelen in de zon
Lekker visje op zijn tijd.


De otters werden gevoerd en de verzorger vond het goed als we even binnen de hekken kwamen om het voeren van kuikens en vis te fotograferen.
-
De Wilde zwaan (Cygnus cygnus of Cygnus musicus), vroeger ook zangzwaan, zingzwaan, hoopzwaan of hoelzwaan genoemd[1], is verwant aan de Trompetzwaan. Zij komen voor in Noord-Europa en Azië. Bij ons zijn ze echter minder bekend dan de Knobbelzwaan die veel in parken wordt gehouden. Wilde zwanen zijn schuwer en geven de voorkeur aan een rustige nestelgelegenheid. Ze zijn luidruchtig, en onder het vliegen en ter verdediging van hun territorium. In Noord-Amerika kwam vroeger vooral de nauwverwante trompetzwaan voor. Met zijn lange luchtzak aan de luchtpijp maakt deze een diep trompetachtig geluid. Dank zij vergaande maatregelen is uitroeiing van deze fraaie soort voorkomen.

Wilde zwijnen zijn in de schemering en 's nachts actief. Het zijn alleseters. Ze eten voornamelijk plantaardig voedsel als eikels, kastanjes, knollen en groene plantendelen, maar ook dierlijk voedsel als aas, regenwormen, insectenlarven en knaagdieren en er zijn meldingen dat ook hertenkalveren ten prooi vielen. Meestal wroeten ze met hun gevoelige snuit in de bosbodem. Door dit gewroet komt er lucht in de bodem, en krijgen bepaalde zaden een goede kans om te ontkiemen.

zondag 17 februari 2008

AWD Herten

AWD Archief 2010 (Juni/Dec ) in Beeld

ARCHIEF 2009 - 2010
Juni t/m December 2010
----
Op Zoek Naar ? ..2 Juni 2010..met o.a. Reegeit en Reebok..Bastgeweien Damherten..Winterkoninkje met rupsen..en herten in de weilanden..Meer zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/06/op-zoek-naar.html
Faunabescherming..3 Juni 2010 (Anja Henk) ..o.a. Stem Diervriendelijk (Faunabescherming)..Fietsen van Langervelderslag tot Zandvoort en terug..Veel Vossen..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/06/faunabescherming.html
AWD Blijft Boeien..6 Juni 2010..( Henk ) ..o.a. Ontmoeting met Bas Breetveld..en een Vos (mooi moment..Ooievaar..Rietgors..Icarusblauwtje..enz..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/06/awd-blijft-boeien.html
Hoeksche Waard..9 Juni 2010..(Henk Anja.Gertjan en Wil)..Gebied Oeverlanden Hollands Diep..Zwan met jongen..Oeverzwaluwen..Lepelaars..Bergeend met Kuikens..enz..Meer Zie:  http://awd-bossie.blogspot.com/2010/06/hoeksche-waard.html
Zoetermeerse Plas..9 Juni 2010 ( Anja Henk) met o.a. Haas..Ooievaars..met jong..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/06/zoetermeerse-plas.html
Zeereep..13 Juni 2010 (Herman Henk) o.a..Kees Piël en Niko Buiten..Stichting Natuurbelang AWD (Klankbord groep..Prachtige dag in de Zeereep..Reeën Vossen e.d. en Paul van der Stap..met paard en wagen..enz..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/06/zeereep.html
:) Wat een Dag..16 Juni 2010 (Henk)..o.a. Jonge welp Vos..Eekhoorntje..en Damhert Kalfje..en Bastgewei Damhert..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/06/wat-een-dag.html
Ultieme Geluk. 20 Juni 2010..(Herman Henk)..o.a. Graskarpers..Bastgewei..Vossen..en regen..Meer zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/06/ultieme-geluk.html
Dieren zijn niet Gek.. 24 Juni 2010..(Henk) o.a. Damhert Kalfje..Reeën..en een ontmoeting met een beest wat niet in de awd hoort..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/06/dieren-zijn-niet-gek.html
Tour de Krimpenerwaard..26 Juni 2010..Met een groepje een dag in de Krimpenerwaard..(Peter (Clint))..met o.a. Zwaluwnest..Salamander..Roofvogels en Zonnedauw..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/06/tour-de-krimpenerwaard.html
Nieuws AWD...29 Juni 2010..Kees Piél (Persbericht).. 14044 handtekeningen..tegen het fietsen in de AWD..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/06/nieuws-awd.html
Nieuws AWD en Wandeling.. 1 Juli 2010.. Handtekeningen op dit moment 14406..Persbericht..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/07/nieuws-amsterdamse-waterleidingduinen.html
Ingezonden Foto's (Loes)..2 Juli 2010..Vos op de weg bij zandvoort..Meer zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/07/fotos-in-dit-bericht-zijn-ingezonden.html 
Bericht Ria.(Malou)..6 Juli 2010..Scooters in de AWD..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/07/verdeel-en-heers-bericht-ria-en-bericht.html
Een Gevoel dat je moet Ervaren..5 Juli 2010..(Herman Henk)..o.a. Prachtige mist..Reegeit met twee kalfjes..Ja gewoon een practige dag in de AWD..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/07/een-gevoel-dat-je-moet-ervaren.html
Afkoeling bij het Water.. 11Juli 2010 (Anja Henk)..o.a..Avondwandeling..Onweer op komst Eekhoorns..Bastgewei..e.d.Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/07/afkoeling-bij-het-water.html
Alles heeft zijn Doel.. 12 Juli 2010.. (Herman Henk) ..o.a Aristoteles..Mistig AWD..jonge kalfjes damherten..slapende vos..bramen enz..Meer Zie : http://awd-bossie.blogspot.com/2010/07/alles-heeft-zijn-doel.html
Edelhert met Kalf in de OVP ..vos kijkt toe..18 Juli 2010..(Henk) o.a...Vlinders..konikpaarden..Welp vos met Edelhert..Zilverreiger..en Edelhert met kalfje..enz..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/07/edelhert-met-kalf-in-de.html
Duinen in de Tweede Wereldoorlog..2010 (Herman Henk) ..Mist.en "De Laatste Missie...Meer zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/07/duinen-in-de-tweede-wereldoorlog.html
Doorbloeding van het Gewei.. 25 Juli 2010 (Henk) ..Alles over het gewei.. Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/07/doorbloeding-van-het-gewei.html
Boswachter zijn heeft zijn Nadelen.. (Henk)..31 Juli 2010...o.a..Boswachter..en Onderzoek op het Groot Zwarteveld..enz.Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/07/boswachter-zijn-heeft-zijn-nadelen.html
Schimmen in de Mist..1 Augustus 2010..(Herman Henk)..o.a. Mist..Vos..met herten..Vos op jacht..en macro's..Een prachtige log..Meer Zie : http://awd-bossie.blogspot.com/2010/08/schimmen-in-de-mist.html
Een Bizarre Waarneming in de AWD Door Miranda (Ingezonden door Miranda)....o.a. Foto's en verhaal Ingezonden door Miranda..Kalfje..Hert..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/08/een-bizarre-waarneming-in-het-awd-door.html
Het Blijft een Avontuur ..het AWD..9 Augustus 2010 (Herman Henk) met o.a..Laaghangende bewolking..Vossen ..Macro's..Bastgewei..Ree..enz..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/08/het-blijft-een-avontuur-het-awd.html
Vos Zemt in het Water met Prooi..11 Augustus 2010 OVP (Henk)..Één van de mooiste momenten...een Vos gaat het water in..en pakt een mega grote Vis...En ik..ikben niet meer okselfris :) Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/08/vos-zwemt-in-het-water-met-prooi.html
Reeënbronst..14 Augustus 2010..Spanderswoud..(Rene Henk)..Reeën in de bronstperiode..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/08/reeenbronst.html
Een Wandeling met Herman en Gert Hartman..in de AWD..15 Augustus 2010..met o.a. Ijsvogeltjes..en Reeën.Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/08/een-wandeling-met-herman-en-gert.html
Ingezonden Via Mail Marco Valk.Astrid en Martin..Erik en Johanna en Rene Smits...15 Augustus 2010..Meer zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/08/ingezonden-via-mail-marco-valk-astrid.html
Bramentijd ..22 Augustus 2010..met Herman Gertjan Bart Henk..o.a...Bramen plukken..Hert zwemt over..Sail..enz..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/08/bramentjid.html
Wat een weer..29 Augustus 2010..(Henk) o.a. Veel Regen...meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/08/wat-een-weer.html
Hoogste Prioriteit !!..29 Augustus 2010..(AWD)..met ..Mail van Harry Hobo..Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen..Actie Fietspad..Klankbordgroep niet meer breed gedragen advies..Meer Lees: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/08/hoogste-prioriteit.html
Vechtmachines in de AWD..en Stichting Natuurbelang AWD..2 September 2010..(met Nico Paauw)..Pikdonker in de AWD..en Mail Harry Hobo..Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen..Commissievergadering EZP Amsterdam..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/09/vechtmachines-in-de-awden-stichting.html
Genieten Bij Andere..4 September 2010..o.a. trek er eens op uit..En Foto's / tekst Remco Zuidam en zijn Site..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/09/genieten-bij-andere.html
Tweelingbergen AWD.. 7 September..met Loes Ghita Herman en Henk.in een mistig AWD..bezoek aan de Tweelingbergen (Lange Vlak)..Vos Ree Stuifduinen..en gewoon een gezellige dag...Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/09/tweelingbergen-awd.html
Jongste Blogger ? AWD..8 September 2010..o.a.Bart die regelmatig mee gaat in de AWD .heeft een eigen site..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/09/jongste-blogger-awd.html
Verkennen Voorbronst..11 September 2010..met o.a. Hert komt op me af zetten..wat is er aan de hand?..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/09/verkennen-voorbronst.html
Bronst 2010 ..12 September 2010..(Herman Rene en Henk)..o.a...vechtende herten..Ingezonden tekst / mail Peter Scheepstra Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/09/bronst-2010.html
Bronstperiode..14 September 2010..(Henk)..o.a. Ingezonden door Alex..berict uitzending "Rotvos"..een documentaire van Jan Musch en Tijs Tinbergen..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/09/bronstperiode.html
Boommarters.. 20 Sepember 2010..(Herman Henk)..o.a. Boommartes steken het pad over..Oud hert..Vossen..Wie heeft dit uitgebraakt? Weet U het?..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/09/boommarters.html
Ingezonden via Mail en Fotoalbum maken..23 September 2010 Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/09/ingezonden-via-mail-en-fotoalbum-maken.html
Rugtasvos ..26 September 2010..o.a. Oud hert..en Rugtas Vos..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/09/rugtasvos.html
Laat je Verrassen in de AWD.. 28 September..2010..met o.a. Strategie Damhert Bronst..En ingezonden Tekst Albertine..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/09/laat-je-verrassen-in-het-awd.html
Veluwe Bronst ..30 September 2010..Loes GertJan Bart Henk ..De bronst op de Hoge Veluwe..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/09/veluwe-bronst.html
Bronst Damherten..4 Oktober 2010 ..Herman Henk..Gevechten van damherten...Meer zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/10/bronst-damherten.html
Via Mail Ontvangen.. 6 Oktober 2010.. van Tess...René..Loes..en Ghita..Zie Meer: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/10/via-mail-ontvangen.html
Op Avontuur in de AWD.. 10 Oktober 2010..met Herman Ghita Loes Henk...o.a. Stuifduinen..Vogels..Snoek..Vos en Rugtasvos enz..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/10/op-avontuur-in-het-awd.html
Oostvaardersplassen (OVP) 13 Oktober 2010..(René Henk) met o.a..Edelherten..Bergeenden.. Putter..Egel..Burlen en Flemen.en Vos Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/10/oostvaardersplassen-ovp-tijdens-de.html 
Genieten op de Veluwe DEEL 2 ..14 Oktober 2010..René Henk..Met o.a...Eekhoorn..Boomklever..Kuifmees.. Keep..Zwartkopmees enz..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/10/genieten-op-de-veluwe-deel-2.html
Genieten op de Veluwe..14 Oktober 2010...René Henk..o.a... Specht..Eekhoorn..Boomklever..Keep..Kuifmees..Pimpelmees...Muis en Vink..enz..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/10/genieten-op-de-veluwe-deel-1.html
Boswachter OVP Plaatst : Vos Zwemt met Prooi..16 Oktober 2010...Hans Breeveld Boswachter OVP..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/10/boswachter-ovp-plaatst-vos-zwemt-met.html
De Natuur is Hot..17 Oktober 2010 Herman Henk..Prachtige mist..Wintertaling..En Nico Paauw komt een bakkie halen :)..Ekster op rug van Damhert..Damhert weggezakt in de blubber..Meer Zie; http://awd-bossie.blogspot.com/2010/10/de-natuur-is-hot.html
Reuzenbovist (Stuifzwam) Mega Groot.. 22 Oktober 2010..Gezin..Sallandse Heuvelrug..Ik hou nog mijn mond dicht als...?..Meerdere Paddenstoellen ..en twee mega Bovisten...en nog even langs de Veluwe ; ) Meer Zie : http://awd-bossie.blogspot.com/2010/10/reuzenbovist-stuifzam-mega-groot.html
Een Damhert in je Bed.. 24 Oktober 2010..Ja..Ja..Een Damhert in je bed..Ik bekijk het voor de grap eens van de andere kant..in de hoop dat mensen de damhertenbronst een beetje met respect behandelen..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/10/een-damhert-in-je-bed.html
De Winter voor de Deur..25 Oktober 2010..Beesten moeten vooruit denken..voorbereiden voor de winter..Zwemmend Damhert..Buizerd..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/10/de-winter-voor-de-deur.html
Hof van Eden..31 Oktober 2010..GertJan en Bart Henk..Eerst naar de OVP..en daarna naar de Hoge Veluwe..o.a..Edelherten..En in de Veluwe..de muis en veel vogels Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/10/hof-van-eden.html
Oud en Genieten van de AWD..2 November 2010..(Henk)..Een prachtige ontmoeting met een oude man..Die zeker een bekende was in dit gebied..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/10/hof-van-eden.html ..En ik?..Ik hoop ook op zo'n manier oud te worden.
Vossen in December Vogelvrij..3 November 2010..o.a...Landbouw slechter voor Vogels dan de Vos...Ja...In Nederland schieten we graag op dieren...En dan moet je eerst een beest zwart maken.. Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/11/vossen-in-december-vogelvrij.html
Vies Herfstweer.. 7 November 2010..(Herman Henk)..o.a. The Seekers..What Have They Done To The Rain..(Eigenlijk een protestliedje tegen kernproeven..Sterrenschot..Bekertjesmos..Vos En de Pruikzwam..die het maar slecht doet in 2010..enz..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/11/vies-herfstweer.html
Waterspreeuw.. 13 November.2010..o.a Krooneenden...en Waterspreeuw in de AWD..Een vogel die later zal blijken veel bezoekers trekt..Uit alle windstreken komen mensen om dit vogeltje te fotograferen..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/11/waterspreeuw.html
Inktzwart.. 14 November 2010..(Herman Henk)..Inktzwart i.v.m. Inktzwam..Duindoorn..Galappel..(ook Inkt)..Brilduikers..en Heide in de AWD..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/11/inktzwart.html
Honderden Damherten in Gevaar.. 15 November 2010..Den Haag: De Dierenbescherming vreest voor het leven van honderden Damherten die in de AWD tussen Zandvoort en Noordwijk Rondlopen.. Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/11/honderden-damherten-in-gevaar.html
Vitaal Blijven Door Wandelen AWD.. 16 November 2010...K.v.Klaveren..(Henk)..Vitaal zijn...Onderhoud AWD..Waterspreeuw..En ontmoeting met de Rugtasvos..(en ingezonden Ron Kool)..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/11/vitaal-blijven-door-wandelen-awd.html
Zeldzame Vogel - Vogelaars.. 21 November.(Henk)..De Waterspreeuw trekt veel mensen aan..Ja..de Waterspreeuw is Hot! Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/11/zeldzame-vogel-vogelaars.html
Ijsvogel AWD Maakt Dag Onvergetelijk.. 21 November..2010..(Herman Henk)...met o.a. Mist in de AWD...Wilde Zwanen..enz..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/11/ijsvogel-awd-maakt-dag-onvergetelijk.html
Gewonde Vos (AWD) - Waterspreeuw.. 23 November 2010.. Zonsopkomst..Geweizwam..Wilde Zwanen...Infiltratiesysteem..Onderhoud en Vos..Waterspreeuw..enz..Meer zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/11/gewonde-vos-awd-waterspreeuw.html
Helpen van Vogels..in de Winter..25 November 2010..Help de Vogels de winter door..in je eigen achtertuin..Hoe kun je dat doen? Meer Zie; http://awd-bossie.blogspot.com/2010/11/helpen-van-vogelsin-de-winter.html
De Eerste Sneeuw.. 27 November 2010..(Henk) met o.a...Sneeuw valt tegen..bij matige vorst..Ria..foto Jeroen Nuyen..vos met hert..Mooie Vos Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/11/de-eerste-sneeuw.html
Winter Wonder Land (AWD).. 29 November 2010..René Herman Loes Ghita Henk...Rijp aan de grond..Ree..Wilde Zwanen...Brilduiker..Krooneenden..Tafeleenden Zaagbekeenden..Slobeenden en Goudhaantje Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/11/winter-wonder-land-awd.html
Gevoelstemperatuur -15 AWD.. 1 December 2010...(Henk)..o.a. Thermokleding..En een prachtige vos in de sneeuw..een dag met moie foto's Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/12/gevoelstemperatuur-15-awd-amsterdamse.html 
Kerkuil Oostvaardersplassen OVP .. 4 December 2010.(Henk)..En opeens zit er een Kerkuil in de hoek van de kijkhut..Edelherten Vos..en schaatsen OVP...Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/12/kerkuil-oostvaardersplassen-ovp.html
Zwanendans AWD.. 5 December 2010..(Herman Henk)..met o.a...Reinart De Vos..Vos in Sneeuw..Zwanen begroeting (Zwanendans)..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/12/zwanendans-amsterdamse.html
Ijskristallen Rijp Aanvriezende Mist (AWD).. 8 December 2010..Hoe onstaat Ruige Rijp..?..en Met Rijp wordt ik Lijp :)...Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/12/ijskristallen-rijp-aanvriezende-mist.html
Wandeling 23 Januari 2011.. 9 December 2010..Org..Webmasters wandeling 2011..met o.a. De deelnemers aan deze wandeling.Een Mega opkomst..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/12/wandeling-23-januari-2011.html
Mail - Gonnie - Marco Valk - Klaas van der Linden (kunstenaar) - Duinstruiners... 11 December 2010...Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/12/mail-gonnie-marco-valk-klaas-van-der.html
Gat in de Lucht..13 December 2010 (Herman Henk)..Niet op een heuveltop..maar net iets er voor..Waterspreeuw..Foto's van o.a. Ron Kool..Ontmoeting met Olof Fredrikze..(en Mail) en de Wilde Zwanen...Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/12/gat-in-de-lucht.html
AWD Boswachter Cock Bakker bij Wandeling 23 Januari....Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/12/awd-boswachter-cock-bakker-bij.html
Het Gras is Altijd Groener bij de Buren (Maar Vandaag Niet :).. 19 december 2010..(Henk)..Vandaag is Rood..Roerdomp..ach en nog veel meer..Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/12/het-gras-is-altijd-groener-bij-de-buren.html
Zware Wandeling Door Dikke Laag Sneeuw ..19 December 2010..(Henk)..o.a..Dikke pak sneeuw..en glad op de weg..Later samen met Loes..Ach kijk maar..Veel gezien.. http://awd-bossie.blogspot.com/2010/12/zware-wandeling-door-dikke-laag-sneeuw.html
Herten Afschieten in de AWD..Niet Nodzakelijk! ..21 December..Nieuwjaarskaart..en ingezonden foto's Vossen in de sneeuw Duinstruiners..en drie prachtige filmpjes ..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/12/herten-afschieten-in-de-awdniet.html
Damherten AWD Beheerplan in Twijfel.. 23 December 2010..met o.a. Haarlems Dagblad..Als Jager onderzoek doet ..Ja dan weet je het wel!..En foto's ingezonden door Gert Hartman. Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2010/12/damherten-awd-beheerplan-in-twijfel.html
OVP..Winterse Omstandigheden.. 26 December 2010..Levensgevaarlijk om op pad te gaan..Edelherten Vos..enz Meer Zie : http://awd-bossie.blogspot.com/2010/12/ovp-oostvaardersplassen-winterse.html
Vossenburcht Volgen Via Web-Cam.. 28 December..2010..Staatsbosbeheer bouwt in de Oostvaardersplassen een Vossenburcht..die is voorzien van camera's.. Meer Zie; http://awd-bossie.blogspot.com/2010/12/vossenburcht-volgen-via-web-cam.html
Op Grote Afstand Hoorbaar.. 30 December 2010..(Henk)...Een Terugblik 2010!..Wat was het weer een geweldig jaar...Meer Zie : http://awd-bossie.blogspot.com/2010/12/op-grote-afstand-hoorbaar.html