woensdag 28 november 2018

Stad Vossen

De ranstijd (paartijd) vos staat voor de deur … misschien wel letterlijk want de vos gaat op zoek naar een partner. Nederland is sterk verstedelijkt en dieren zoeken daarom steeds meer de industrieterreinen en de buitenwijken op van de grote steden. Zelfs in het centrum van de stad zijn ze geen vreemde.
-
-
-
De buitenwijken en industriegebieden vormen een steeds beter alternatief voor vossen.
-
-
-
-
Weilanden zijn met pesticiden en door bemesting een minder interessant gebied geworden Hier tegen de randstad aan vinden ze nog afwisseling van bosschage en struweel.
-
-
-
Ruilverkaveling heeft de natuur weinig goeds gebracht .. De intensieve landbouw heeft ervoor gezorgd dat insecten en weidevogels grotendeels verdwenen zijn.
-
 -
-
-
-
Ook de bomen en houtkap onder het mom van veiligheid Infrastructuur/Waterstaat/Minister C.van Nieuwenhuizen) zodat er minder auto's tegen een boom knallen ..(zodat ze nog harder kunnen rijden?) heeft de natuur geen goed gedaan. Overal zien we de onnodige houtkap.
-
-
-
-
-
En dan de jacht op de vos :. Iemand met een klein beetje verstand begrijpt dat als je de jacht op de vossen intensiveert de vossen juist de veilige buitenwijken zullen opzoeken. Stop eerst eens met de jacht. Jagers pakken juist voor veel dieren hun prooi af.
-
-
-
-
Laten we eens stoppen bij dieren de schuld te geven … en in eerste instantie te kijken wat wij als mens fout doen. Het is toch van de gekke dat hier op een stuk weiland twee hazen geschoten worden. Onder het mom van schadebestrijding .. terwijl er nu geen haas meer te zien is.
-
-
-
Jacht en Jagers zijn geïnteresseerd in een volle vriezer .. en dat heeft totaal niks met natuur te maken. Ik denk aan Roelof Hemmen die zegt: "Plezierjacht mag je het niet noemen".."Ik vind het elke keer een emotioneel moment. Je schiet wel een dier dood" .. Hij: "Soms moet je dagen achterelkaar vroeg op om die bok te zien/schieten" Ze lopen dan ook niet twee hoog hé! … Het geeft wel aan hoeveel er dan wel lopen in zo'n gebied.
-
-
-

zaterdag 24 november 2018

Vogelaars en Jacht

Aanvankelijk verdedigde de vereniging voor vogeltel vrijwilligers Sovon (Vogelonderzoek) tegen beter weten in de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) om aanwezig te zijn met een stand op de landelijke dag in Apeldoorn waar de nieuwe vogelatlas door Minister Schouten in ontvangst is genomen.
-
-
Dat Sovon in een spagaat is gekomen is niet zo vreemd. De KNJV heeft financieel bijgedragen aan de 'Vogelatlas van Nederland" en daarmee heeft Sovon de deur voor de jagersvereniging wagenwijd opengezet.
-
-
-
-
Directeur Verstrael  zegt niet gezwicht te zijn voor agressie .. Maurice La Haye heeft het zelfs over een kleine groep tegenstanders en oneigenlijke argumenten. En spreekt daarbij Sovon en zijn ledenraad daarop aan aan.
-
-
-
Harm Niesen ..Voorzitter en woordvoerder Faunabescherming schreef dat de afkeer bij vogelaars tegen jacht zwaar is onderschat. Sovon heeft maatschappelijke verantwoording en daarbij hoort het zich te verdiepen in de belangen van groeperingen.
-
-
-
-
Faunabescherming: "Het belang van jagers is duidelijk ..zij weten heel goed dat een grote meerderheid van de bevolking sterk gekant is tegen de jacht. Hun grote doel is om hun hobby geaccepteerd te krijgen  bij het grote publiek'"  
-
-
-
-
-
Voor de nieuwe vogelatlas zijn er meer dan 2,3 miljoen vogels zijn
geteld door de tweeduizend vrijwilligers van Sovon. Er broeden 41 soorten meer in ons land ..
-
-
-
-
-
Soorten als Grauwe Klauwier Paapje Bontbekplevier Steenuil en Ringmus verdwijnen in een rap tempo. De Grutto ..Patrijs en Veldleeuwerik de Grote Karekiet ..Roerdomp en Snor . er zijn nogal vogelsoorten die het moeilijk hebben.
-
-
-
-
Laten we eerst eens stoppen met al dat gif te spuiten ...Wie heeft het ooit kunnen verzinnen om gif te gebruiken voor ons voedsel? Dieren en mens zijn daar zeker op de lange termijn de dupe van .. een lage kostprijs is in werkelijkheid soms niet eens winstgevend. Wij met z'n allen betalen het gelach.
-
-
-
-
De blog gaat te lang worden ... één ding is zeker .. We moeten als mens echt om .. en natuur centraal stellen.Anders gaat er veel verloren voor komende generaties .