dinsdag 27 mei 2014

Mistflarden

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) 
Vroeg in de morgen hangt er een mysterieuze mistlaag over de awd .. Nevelslierten zweven als witte wieven op uit het Zwarteveld kanaal richting 'Middenveld' en "Astrid's Driftje'.. Het is een sprookjesachtige morgen in de AWD.
De witte wieven zijn schuw ...maar toch nieuwsgierig ..  
Een paar stappen voorwaarts ..deed ze terugdeinzen ..
En bij een terugwaartse manoeuvre kwamen ze nieuwsgierig weer dichterbij..
Herman en ik  proberen de nevelslierten te volgen ...maar dat werkt niet..
Op internet staat een mooi stukje daarover.. 
Van Internet : Witte wieven
Wie tegenwoordig vraagt naar de witte wieven zal meestal te horen krijgen dat dit nevelslierten zijn.
Deze naturalistische verklaring van een volksgeloof gaat echter dieper dan je denkt.

Als je je ogen probeert te focussen op nevel die zweeft over de velden dan zal je merken dat je dat niet lukt. Het heeft geen heldere contouren en verandert continue. Zo kan je oog zich niet scherpstellen en je brein geen objecten waarnemen. Als je op die manier langdurig zal staren naar de nevel wordt het analytische objectieve brein uitgeschakeld en zal het gevoel en de intuïtie de waarneming overnemen. Dit maakt het waarnemen van het bovennatuurlijke zoals elfen en geesten mogelijk. (*Bron )
Door de vage achtergrond worden deze rupsen geïsoleerd van de achtergrond...
waardoor de rupsen volledig  de aandacht vragen...
De zon krijgt langzaam maar zeker grip over de witte wieven ..
-
En wat nog een paar minuten eerder slechts schimmen waren ..blijken nu dus toch damherten te zijn geweest.
Schuster Kanaal
De witte wieven lijken zich gewonnen te geven  ...en trekken zich in de rietkragen terug ..Om daar te wachten op een volgende keer ..om dan weer te kunnen dwalen over de vlakte's van de awd. 
Hazenhoek
-
De herten hebben hun gewei nog maar net geworpen of er komt al een nieuw gewei door..

Dit bastgewei blijft gevoelig totdat hij volgroeid is ...en de doorbloeding stopt. Het gewei is niet alleen functioneel tijdens de bronst ..maar ook voor de hiërarchie. Gevechten met de (bast)geweien om de hiërarchie ga je dan ook in deze tijd niet zien. Wel in een vorm van lepelen ...zoals normaal gesproken de hindes doen. 
Vos..
Reebok en Reegeit..

Tip : Schapenscheerdag zondag 1 Juni 2014 meer zie: KLIK

zaterdag 24 mei 2014

Polder


Tureluur...
Grutto..
Kuifleeuwerik..
Met Ghita en Kees in Arkemheen Bezoekerscentrum Zeedijk 6 Info over de polder Arkemheen Zie : KLIK
Grutto...
Haas..
Grutto..
Mus..
Kievit..
Fuut..
Boerenzwaluw..
Rietzanger..

dinsdag 20 mei 2014

Weide en Moerasvogels

Vroeg in de morgen zijn alleen de schapen in het natuurgebied 'De Groene Jonker' nog redelijk goed te zien ...Voor de rest moeten Herman en ik het doen met de geluiden...zicht op het water hebben we niet. De ganzen zien ons waarschijnlijk ..en slaan aan.
Hun alarm is door het gehele gebied te horen.. we zijn aangekondigd! 

Frustrerend is het als je de Koekkoek dichtbij hoort ..en niet kunt zien..
Dat hadden we ook met de Roerdomp ...die spelend op zijn didgeridoo onze aandacht trok..
-
Als de mist langzaam optrekt lijkt het te verbeteren ..maar juist als de zon zich laat zien ... kleurt de lucht .geel en paars ..en is het zicht weer een stuk minder.
De Snor is niet moeilijk te vinden in 'De Groene Jonker' ..deze vogel die op de rode lijst staat
ratelt aan één stuk door ..Je zou bijna denken dat zoiets schadelijk voor je keel moet zijn.
Ook de Blauwborst is zeer actief ..in dit natuurgebied.
De Wandelroute is relatief klein ..helaas geen kijkhut
maar wel veel bankjes in dit mooie gebied ..

De waterstand in dit gebied is wisselend ..en zo ontstaan er slikplaten ..zelf denk ik dat de waterstand voor het mooie te hoog is.enkele jaren geleden was de waterstand volgens mij lager en zag je er meer vogels foerageren op de platen ..zoals Kemphanen..Steltkluten ..Ruiters..Plevier..Grutto's ..Tureluurs..enz. ( Links Rietgors)
Rietzanger..
-
Helaas zien we steeds minder Hazen en Fazanten in de weilanden..Ook de weidevogels hebben te lijden onder de intensieve landbouw en de te lage waterstand ..Zie: http://www.redderijkeweide.nl/   Het doel van de vogelbescherming : 200.000 hectare bloemrijke weide in 2020 ..en dat is een vijfde van de totale oppervlakte aan grasland in Nederland.
Fuut met jong..en helaas geen geoorde fuut gezien ..
Fazant
Deze Fazant keek schichtig om zich heen ...om niet veel later het weiland in te rennen 
aan de andere kant van de dijk ...voelde hij zich weer veilig. 
Blauwborst..
Kluut
Helaas waren er nog geen jonge kluten..Wel neem ik aan dat er een nest/nesten zijn ..omdat de kluut op een heldhaftige manier een meeuw uit zijn territorium verjoeg .
Meerkoet..