donderdag 31 oktober 2019

Kikker

In de herfstperiode zijn de kikkers overdag zeer actief .. overdag is het voor deze koudbloedige dieren nog net te doen om op jacht te gaan. Als in de middag de temperatuur te laag blijft zien we ze niet en houden ze een winterslaap.
-
-
-
-
Veel paddenstoelen zijn na een nacht van vorst verdwenen … toch zijn er ook die maatregelen nemen tegen de nachtvorst... en een soort antivries aanmaken
-
-
-
-
-
De rust in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) is wedergekeerd .. Het geluid van burlende herten is nauwelijks meer waar te nemen en de heren verlaten het lek en hun bronstkuilen.
-
-
-
-
-
De eerste groepen koperwieken en kramsvogels zijn in de duinen aan het foerageren. De klapekster
en de eerste zaagbekeend is ook al gearriveerd.
-
-
-
-
De Kleine Parelmoervlinder heeft drie en soms vier generaties per jaar .. en kan gezien worden van april tot november. Dit exemplaar zag ik in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) ..Dat vond ik eigenlijk al laat ...maar in Putten werd er zelfs ooit één gezien op 23 november (1914).
-
-
-
-
Het gaat niet goed met de wilde eend ..Er zijn volgens Sovon 100.000 broedpaartjes verdwenen.Tijd om daar de jagers op aan te spreken.
-
-
-
-
Vroeg in de herfst begint de bosuil met zijn territorium af te
 bakenen ... hij is er vroeg bij .. want de werkelijke paring is pas in jan/febr.
-
-
-
-
-
-
Foto's van de Amsterdamse Waterleidingduinen en Park Elswout.... zie vervolg
-

zondag 27 oktober 2019

Peel - Ridder


DE DOLENDE RIDDER ...
Hier in het gebied op de grens van Noord-Brabant en Limburg ligt het hoogveengebied 'De Peel'.. Door turfwinning ontstond er variatie in het spookachtig mysterieuze en gevaarlijke moerasgebied.
Bruine Kikker - Rana temporaria
Wieltje - Marasminus rotula
Russula vesca
Russula vesca
Beetje het sfeertje zoals 'The Dead Marshes' (The lord of the Rings) waar het kwaadachtig moeraslandschap moest worden doorkruist om bij de Zwarte Poort van Mordor te komen.
De Peel
Groene Specht - Picus viridis
Stuifzwammen
Moederkoorn - Claviceps purpura
Moederkoorn/Moederkoren of Duivelsaren  Het is een schimmel (zakjeszwam) die voorkomt in bepaalde gras en graansoorten zoals rogge gerst en tarwe. De schimmel produceert giftige stoffen die het meel kunnen besmetten. In de middeleeuwen stierven duizenden mensen na besmetting met deze schimmel. Buikkramp hallucinaties ..toevallen ..misselijkheid ..braken ..en kramp van de bloedvaten.

(Ook gebruikt bij de bestrijding van Parkinson en als kankerremmer)
Welp - Vulpes vulpes (Archief)
Grote Stinkzwam -  Phallus impudicus - Duivelseieren
Grote Stinkzwam -  Phallus impudicus
Grote Stinkzwam -  Phallus impudicus
Er gebeurde geheimzinnige dingen in het landschap … zo waren er stemmen te horen van mensen die uren van je vandaan stonden. Luchtspiegelingen die langzaam weer oploste in de hete lucht. 
Oranje Bekerzwam - Aleuria aurantia
Damhert - Dama dama
Damhert - Dama dama
 Een klagelijk huilen van de herdershond die ronddoolde sinds zijn meester op een najaarsnacht met de kudde verdwaalde en voor eeuwig in het veen zonk.
Bruine Kikker - Rana temporaria 
Onbekend
Boleet - Duizendpoot
Bruine Kikker - Rana temporaria  met Spin
En dan de “De Dolende Ridder” .. (sage?) De dolende ridder trok al plunderend met zijn mannen en schildknaap door de dorpen in de Peel. Er werd alarm geslagen en de boeren kwamen van alle kanten aangesneld. Wieltje - Marasminus rotula
Damhert - Dama dama
Rode Koolzwam - Laccaria amnethystina
Bruine Kikker - Rana temporaria
Gewapend met zeisen hooivorken en bijlen werden de rovers
afgemaakt door de woedende boeren Alleen de goed bewapende ridder met zijn gouden sabel en zijn schildknaap bleven op hun sterke paarden de boeren voor .. en reden in het donker richting het moerasgebied van de Peel.
Inktviszwam - Clathrus archeri
Damhert - Dama dama Bronst
.....just Art
Op 17 juni 1910 stuitte Gebel Smolenaars uit Meijel tijdens het
turfsteken op iets hards ..Het blijkt later een gouden Romeinse helm te zijn. De belangrijkste archeologische vondst van de Peel. Het blijkt een Romeinse officiershelm te zijn. De helm van de Roofridder.
Rechte Koraalzwam - Ramaria sticta
Grauwe Amaniet - Amanita excelsa
Bruine Kikker - Rana temporaria
De helm is uiteindelijk verkocht aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden voor 1200 gulden. Dat was ongeveer drie jaarsalarissen van een turfsteker. Voor de helft van het geld kocht Gebel zijn boerderijtje
Damhert - Dama dama Bronst
..... De Peel/AWD
Een wandeling door de Peel .. met en groepje vrienden die iedere keer weer een nieuw natuurgebied bezoeken. Met Ank Joke Frans Kapteijns Geert en Harry .. Foto's de Peel en Amsterdamse Waterleidingduinen