zaterdag 22 februari 2020

De Reebok

Reebok:
Wat een prachtig moment … een reebok die met zijn imposante fluweelachtige bastgewei de hoofdrol opeist in een decor van sneeuwklokjes. Sprookjesachtiger is het niet te maken. Een koning die zijn koningsmantel toont.
Sneeuwklokjes Reeën
Bastgewei/Sneeuwklokje
Magisch
De sneeuwklokjes staan symbool voor hoop .. en luiden de lente aan. Het fotograferen tegen het licht in … geeft een bijzonder sfeertje aan deze sneeuwklokjes ..die we vanaf nu beter gewoon klokjes kunnen noemen.
Sfeerbeeld
Close-up
Vulpes
Reegeit
Hortus tip
De Wilde Kievitsbloem is een zeldzame verschijning .. en is te zien in de oudste botanische tuin van Nederland: De Hortus botanicus Leiden. 
Sprookjesachtig
Kievitsbloem Gecultiveerd 
Vanwege de vroege bloei is de voorjaarstentoonstelling al van start gegaan. Foto's hier zijn van gecultiveerde planten.
Vaag 
Vos
Zekeren
Bastgewei
Zijn nieuwe gewei zit onder het bastgewei ..zodra de doorbloeding
van het bastgewei stopt. Gaat hij zijn gewei die dan enorm jeukt ..schuren aan struiken en takken. Zijn geschuurde gewei is dan een stuk kleiner ..harder en goed te gebruiken voor de bronstperiode.
Bastgewei reebok Sneeuwklokjes
Magie
Vulpes vulpes
De vos ziet er in deze periode nog mooi en robuust uit .. nog even en dan verliest de vos zijn winterjas en blijkt het niet meer dan een teckel te zijn.
Bubbel
reegeit
Kievitsbloem
Sneeuwklokjes
Kievitsbloem
De Wilde Kievitsbloem is een zeldzame verschijning .. en is te zien in de oudste botanische tuin van Nederland: De Hortus botanicus Leiden. Vanwege de vroege bloei is de voorjaarstentoonstelling al van start gegaan. Foto's hier zijn van gecultiveerde planten.
Reebok
Vos
Heremietkreeft

maandag 17 februari 2020

Noordzee


De zee is voortdurend in beweging .. twee maal per dag is het vloed (hoogwaterlijn) en twee maal eb (laagwaterlijn) .. bij eb zien we op de laatste vloedstand een concentratie van zeewier schelpen zeesterren kreeftjes en nog veel meer ..
Heremietkrab (Paguroidea)
Zeekrab (Cancer pagurus)
Heremietkrab (Paguroidea)
De Heremietkreeft of heremietkrab (Paguroidea) leeft graag in een slakkenhuis die hij ergens heeft gevonden om zo zijn kwetsbare zachte achterkant te beschermen tegen aanvallers. Hier leeft hij in het huis van een Wulk (Buccinum undatum)

Heremietkrab (Paguroidea)
Eikapsel van een Wulk (Buccinumundatum)
Zeekrab (Cancer pagurus)
Geen winter maar wel twee zware stormen. Ciara en Dennis. Even de auto uit en snel weer naar binnen

Zeereep
Zeewier ..
De eerste duinenrij ..
Scheermessen ..

Het strand ligt bezaaid met scheermessen/mesheften ..grotendeels Amerikaanse zwaardschede. Ook de Strandgapers die wel 10/15 cm groot kunnen zijn .. liggen op het strand en kruipen gedeeltelijk uit hun schelp.

Rugschild Inktvis (Zeeschuim)
Amerikaanse Zwaardschede
Zeeegel Skelet
Slangenster - (Ophiura ophiura)
Slijmvis
Heremietkrab (Paguroidea)
Heremietkrab (Paguroidea)
Heremietkrab (Paguroidea)
Heremietkrab (Paguroidea)
Heremietkrab (Paguroidea)
Is het huisje van de Wulk (Buccinum undatum) te klein ... Dan gaat hij op zoek naar een grotere schelp van de wulk.
Eitjes in schelpjes
Scheermes met schelpjes waar eitjes in zitten.
Zeester
Eikapsel van Hondshaai
Eikapsel van Hondshaai ..een voor de mens ongevaarlijke haai die niet groter is dan tachtig centimeter. 
Onbekend ..
Onbekend..
Drieteenstrandlopers
Ze zet haar eieren van vier centimeter af op zeewier of steen. Leuk om gevonden te hebben
Drieteenstrandlopers
Amerikaanse Zwaardschede
Strandgapers leven soms tot wel een halve meter onder de grond en kunnen op één dag vijftig liter zeewater filteren .. om hun voedsel te vinden moeten ze met hun lijf omhoog door het zachte zand zoals ze nu horizontaal liggen ..liggen ze dan verticaal.
Zeekrab (Cancer pagurus)
Zeekrab (Cancer pagurus)
Schelpjes ..
Zeepier (Wadpier/Leegloper/Aasworm)
De Zeepier  (Wadpier/Leegloper/Aasworm) Arenicola marina leeft in een gang op zanderige zeebodems die bij eb droogvallen


Krab
Achterkant ..
Vis
De stormperiode is gunstig voor de vogels ..Voedsel in overvloed
Eitjes Krab
Onbekend
Zeekrab 
Drieteenstrandloper
Dennis
-
De veelzijdigheid van het strand .. laten we daar zuinig mee omgaan.