zaterdag 23 december 2017

Lubach ....Mag ook op Maandag :)

Het afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) mag doorgaan Zo oordeelt de Raad van State....en de populatie mag teruggebracht worden naar 1000 (800) damherten.. 1* De begrazing is zo intensief dat planten en bloemensoorten zijn verdwenen. 2* Ook komen er vrijwel geen reeën meer voor omdat er voor hen geen voedsel meer is. 3* Verder zijn er steeds meer aanrijdingen met damherten.


'Zeereep'
Deze drie argumenten bedoeld om het standpunt te verdedigen dat afschot damherten noodzakelijk is ..trek ik persoonlijk in twijfel. Het is meer een standpunt dat door voorstanders van afschot als wenselijk worden beschouwd. Als we het afschot van het afgelopen jaar in ogenschouw nemen... en we zien dat er bokken geschoten worden in plaats van alleen tweejarige hindes. Dan praten we niet over populatiebeheer met zo min mogelijk slachtoffers. Nee ..Dat hebben we het over oogsten!
En wenselijk? Ach . ik schiet toch ook niet alle koolmezen pimpelmezen en vinken af ..omdat ik hier de huismus en de spreeuw terug wilt hebben?
-
-
(2006 "Franse Vlak" ..)
1* PLANTEN EN BLOEMSOORTEN VERDWIJNEN.
Natuurtechnische maatregelen om stuifdynamiek te behouden of juist terug te krijgen in de Amsterdamse Waterleidingduinen heeft in eerste instantie door plaggen en afgraven veel struweel bosschage grassen en mossen gekost. De tijdelijke prijs om het duin weer stuifdynamiek te geven.
-
Dat bij het verwijderen van de bovenste grondlaag met begroeiing ...planten en bloemsoorten schade ondervinden lijkt me toch wel duidelijk. Daarbij heeft het afgraven van grond een graasdruk verhogende werking op de rest van het gebied.
-
-

Door het plaatsen van een (nieuw) hekwerk de afgelopen jaren.. konden de herten niet meer de weilanden in. Hun leefgebied is door de jaren heen kleiner en kleiner geworden.  Ook dat werkte graasdruk verhogend.


"Bokkermerduinen" 
"Rozenwaterveld"  richting "Renbaanveld"
(Inzaaien nectarplanten Beukenlaan - 'Lange Hoeken" voor 2010)
Het is echt te kort door de bocht om biodiversiteitverlies aan de damherten toe te schrijven.. Sterker nog ..een relatief klein stukje duingebied met een hoge graasdruk is juist biodiversiteitsverhogend .. Zo ontstaat juist een gebied die de eenheidsworst van ons kustgebied doorbreekt. Er zijn juist planten en dieren die floreren bij een hoge graasdruk. 
-
En nu? .. Nu gaat beheerder Waternet in het beschermde natuurgebied ook nog eens 1400 bomen kappen. Om vergrassing door stikstof tegen te gaan. Door vergrassing verdwijnen er zeldzame plantjes. Tegen vergrassing zijn eigenlijk grote grazers als koeien nodig ..damherten eten dat niet.
De combinatie Koe Schaap Damhert is tegen vergrassing ideaal.
RECHTZAAK 1400 BOMEN KAPPEN:
Maandag 8 januari van 14.00 tot 15.30 uur
Simon de Vrieshof 1 2019 HA Haarlem. 
2* REEËN IN DE AWD
De druk op het gebied qua bezoekers is door de jaren heen anders (fotografen zelfs met mobieltje) en groter geworden. Reeën vertonen eerder vluchtgedrag ..en hebben ook last van stress. 
Ze hebben veel rust nodig om te herkauwen. Van stress en vluchtgedrag kunnen ze zelfs met een volle maag doodgaan. 
(Parkeerterrein Panneland .. Bezoekersaantallen/Oude Situatie)
-
Als men het echt zo goed voorhad met deze reeën ..waarom dan geen rustgebied/verboden gebied in hun habitat? zie meerhttps://awd-bossie.blogspot.nl/2017/12/ree.html
Een Vandaag (10 jarig bestaan PvdD .. Marianne Thieme / Bram van Liere in de AWD
(Hekwerk)
3* AANRIJDINGEN DAMHERTEN.
Laten we eerlijk zijn ..niemand wil zoiets meemaken.
Maar als ik de situatie ziet in Zandvoort .. dan durf ik Waternet en de politiek in Zandvoort daar de schuld van te geven. Die namen hun verantwoording niet .. en investeerden niet in een deugdelijk hekwerk .. Omdat het probleem door afschot wel zou worden opgelost.
. Nee ..dan namen ze liever een afwachtende houding.
Gedeputeerde Jaap Bond stond ook altijd te zwaaien  met verkeersongevallen ..
Het betrof dan afkomstig van NPKZ (Duinlustweg) heel ver weg van de awd.
(2011 tegen afschot .. in de AWD)

(2009 / Protest Fietsen door de AWD)

(Zandpoort)
(Met inzet van vele ..wist Stichting Natuurbelang AWD het fietsen in de awd te voorkomen) Het ecoduct 'Natuurbrug Zandpoort" kostte 9 miljoen euro en is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ..Er is nog geen hert die er gebruik van heeft gemaakt .. die mogen er niet overheen. Een licht doorlatende tunnel had achteraf hetzelfde effect gehad op zandhagedis vos rugstreeppad of korfslak. (mooi stukje voor SBS "Van Onze Centen")

(Bezoekerscentrum Öranjekom" bij ingang 'Oase')
De demonstratie tegen afschot damherten die was gepland bij het bezoekerscentrum "Oase"ging op zondag 20 november 2016 niet door. De weersomstandigheden waren te slecht. 
Samen met Joke heb ik daar ter plekke gestaan om de mensen die het gemist hadden dat het afgelast was in te lichten. Politie Boswachters en enkele demonstranten stonden we te woord.
Jacht en pro-jacht mensen hadden gedreigd met een tegenactie als er een demonstratie zou zijn bij het bezoekerscentrum. Maar daar hebben we geen mensen van gezien.
(2016/17- Spandoek Stop Afschot)
(Origineel)
-
(Protestlied Hans Jansen Frans Vera (Ecoloog OVP) en Kevin Collins Fauna Bescherming)
De demonstratie werd verplaatst naar 17 januari 2017 En tot mijn grote verbazing dus niet in het gebied van de awd .. maar buiten het gebied. Pro-jacht mensen Waternet Politie lachte in hun vuistje. Hoe konden ze dat doen!
Zandvoort ..

Niet het accent op afschot ..maar met het accent op de problematiek van de herten in het dorp Eigenlijk gewoon een probleem van de Gemeente Zandvoort en Waternet. Een paar jaar eerder en we hadden bijvoorbeeld ook bij de bollenvelden kunnen gaan staan. Daar krijg je geen grote achterban wakker voor.

-
(2008 - 'Zwarteveldkanaal")
 Organisatorisch is hier echt wat flink fout gegaan .. en daar zijn de herten uiteindelijk zeker niet beter van geworden. Persoonlijk heb ik me hier zo kwaad over gemaakt .. Nu wil ik niet in detail treden en ga ik geen mensen bij naam noemen ..maar ik heb met heel veel mensen nog contact gehad om deze fout vooral niet te maken. En dan is het wrang dat eigen belang boven het belang van afschot herten gaat. Iedereen die voor reactief beheer is weet  dat bijvoeren fout is.
Wat hier in Zandvoort gebeurt is een vorm van bijvoeren ..
(2007 "Oosterkanaalbrug' )


-
Als zelfs voorstanders van jacht/afschot de herten moeten verdedigen in opdracht van...
Dan heb ik daar mijn vraagtekens bij.
Zie: Stichting Duinbehoud en praktijken:  KLIK
Zie: Frans Vera ..KLIK
( 'Duizendmeterweg' 2010)

Zoals Pieter van Vollenhoven schreef : "Nu worden vele onderzoeken onafhankelijk genoemd, terwijl zij dat in werkelijkheid helemaal niet zijn. Daarom moet je wettelijk vastleggen aan welke voorwaarden een onafhankelijk onderzoek in de praktijk moet voldoen."
-
Een mooi verhaal voor het programma "Zondag met Lubach" 
-
Het is nog niet zolang geleden dat de boswachters van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) schreven;  "Er zijn weer damhertkalfjes geboren, mooi moment als u deze ziet. Houd afstand en laat de kalfjes met rust. Dank" 
-
Een humaan reactief beheer .. waarbij men de verzwakte dieren die de winter niet doorkomen uitneemt. Daar wil men niet aan .. het ecoduct Zandpoort moet open maar niet voor herten.
Lubach ... ?
(Foto's zijn uit het archief)

zondag 17 december 2017

Ree

In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) zien we nog maar een kleine populatie reeën ..De reeënpopulatie mag dan in Nederland behoorlijk toenemen. Hier in de awd zien we de populatie reeën juist afnemen. Het is te kort door de bocht om daar de populatie damherten de schuld van te geven zoals veel mensen wel snel doen.
-
-
-
Reeën hebben een territorium nodig met dekking ..open terrein ..voedsel en rust. Het grootste deel van de dag zijn ze bezig met voedsel en herkauwen .Het zijn fijnproevers snoepers ..echte lekkerbekken die graag knopjes kruiden bramen loten noten en paddenstoelen eten. Nu hoor je weleens mensen zeggen .. "het zijn geen graseters". Klopt! ..  Maar ze eten het wel ..al is het dan minimaal.
-
-
-
In de winterperiode is er minder voedsel .. en de dekking is dan minimaal. Reeën hebben rust nodig om te herkauwen. .. ondanks een volle maag kunnen ze door verstoring en stress doodgaan.
-
-
-
-
De druk op het gebied qua bezoekers is door de jaren anders en groter geworden. Een stuk van hun habitat als rustgebied aanwijzen is dan ook echt hard nodig. Geef ze een veilige plek waar mensen ze niet kunnen verstoren.
-
-
Hier in de Amsterdamse Waterleidingduinen kwamen reeën in het gehele gebied voor. Waar je ook kwam in de awd ..je zag meestal wel een ree. Reegeit Trees en bok Rik kregen een zenderband .. ook een paar nakomelingen kregen een zender (Onderzoek)
-
Er zijn zo'n honderdduizend reeën in Nederland ..Jagers schieten er dik twintigduizend per jaar. Verkeersslachtoffers .ziektes .parasieten en honden en stropers kunnen ook een doodsoorzaak zijn.
Ze zijn dan ook niet zeldzaam of zo .. maar het is een kleine moeite om in hun territorium een stukje gebied als rustgebied aan te merken
-
-
Damherten zijn minder schuw .. hebben dan ook minder last van verstoring en stress. Hoewel afschot in het gebied de herten zichtbaar ook wat heeft gedaan. Ik denk dat iedereen kan bevestigen dat ze wel degelijk schuwer zijn geworden sinds het afschot is begonnen.
-
-
Damherten blijven grazen .. waar reeën vluchten. Dat kost energie en kostbare tijd..Tijd dat ze niet kunnen gebruiken om te foerageren of te herkauwen. Afstand houden .. en gewoon wachten is dan ook de meest minder kwetsbare tactiek.
-
-