dinsdag 5 augustus 2014

Vreemde Vogels

Een relatief klein gebied maar van onschatbare waarde ."De Groene Jonker" (Zevenhoven)  De wisselende waterstanden ..riet ..rust en natte graslanden en de beschikbaarheid van voedsel zijn voor veel vogels van essentieel belang. Dit natuurgebied is in 2008 geopend en overgedragen aan Natuurmonumenten. Meer Zie: KLIK
Steltkluut
De Steltkluut staat op de rode lijst en komt in Nederland maar weinig voor.
Verleden jaar was er een broedgeval in het natuurgebied Waverhoek.
Ibis
De Zwarte Ibis (eigenlijk roodbruin ) is een vreemde vogel .. die hier gevoelsmatig niet thuis hoort..maar langzaam maar zeker in opmars is in Nederland. 
Ibis
Verleden jaar werden er twee grote groepen ibissen gezien.25 september een groep van 24 ibissen (Petten) en op 27 september een groep van 35 ibissen (Vught)
Waterhoen Juveniel
Eigenlijk had ik niet gelijk door dat het om een waterhoen ging ..hij liep als een soort ral ..
En dat is zo gek nog niet ...hij is er tenslotte familie van.
Waterral
Meestal hoor je hem (geluid van een mager speenvarken) ergens in het riet. Hij laat zich niet snel zien ..Nu de jonge (drie) waterrallen om eten schreeuwen ..moet hij meer risico's nemen bij het foerageren .. En dus komt hij geregeld uit de dekking.-
Het is natuurlijk altijd uitkijken geblazen ...als je zo klein en kwetsbaar bent..
Er zijn altijd vreemde vogels in de buurt.
Waterral jong
Rietgors
Bosruiter
Watersnip
Deze vogel met zijn geweldige camouflage kleuren valt normaal gesproken niet op ..Gelukkig ging hij even aan de wandel ...anders was hij waarschijnlijk onopgemerkt gebleven. Deze vogel staat ook op de rode lijst .. en is dus een prachtige waarneming.
Porseleinhoen
Ook het porseleinhoen zien we  hier op deze plek  ...Hij staat op de rode lijst.

Op deze plek zien we (Henk Schuurman en ik) Steltkluten , Kemphanen . Waterral , Watersnip , Porseleinhoen , Bosruiter , Blauwborst en Rietgors.enz.