dinsdag 30 mei 2017

De Polder

Nijkerk: In de polder Arkemheen staat het stoomgemaal Hertog Reijnout. Van 1883 - 1982 was hij in gebruik. Een elektrisch gemaal nam zijn werk over .. In 1985 werd hij gerestaureerd .. en nu draait hij 12 dagen per jaar voor publiek onder stoom ..
 ( De Maaldagen)
-
Grutto ..
-
(Witte Kwikstaart)
Staatsbosbeheer heeft er een prachtig natuurgebied van gemaakt .. wat ten goede moest komen aan de weidevogels. Het waterpeil in de polder werd behoorlijk verhoogd .. 
Tureluur..
(Tureluur pul)
-
Drassig en zelfs hier en daar water op de graslanden. En het maaien gebeurd hier (normaal gesproken) veel later. Pas vanaf 15 juni weet je zeker dat de jongen van de weidevogels zijn uitgevlogen
-
Toch zien we hier vandaag ( 12 Mei 2017) dat veel percelen toch al gemaaid zijn :(
-
(Kneu)
(Kievit pul)
Waar we vroeger op iedere paal wel weidevogels zagen ..hazen in overvloed ..en roofvogels om de pullen het leven moeilijk te maken. is het nu zoeken naar weidevogels

-
Staatsbosbeheer schrijft: Het aantal broedparen van de grutto in polder Arkemheen en de Putterpolder is de laatste jaren verdubbeld en bedraagt nu 150 paren en de kievit zelfs 354 paren. 
(Persoonlijk heb ik en meerdere met mij ... het idee dat het juist minder is geworden.
(Grutto pul)
De zogenaamde 'kuikenlanden' ..dat zijn modderige stroken van vijf meter breed vanuit de slootkant waar jonge pullen insecten kunnen vangen en eten.

Grasmus ... (dacht even aan een Braamsluiper)
De boeren moeten zich aan de nieuwe regels houden .. Na 1 juli tot 15 juli wordt de waterstand verlaagd en kan gras worden gemaaid. De weidevogels krijgen steeds voorrang.  (herhaal nogmaals dat 12 mei al grote percelen waren gemaaid)
-
Met Ghita en Cees .. Eerst Arkemheen Nijkerk ..daarna de Hoge Veluwe ..
Waar ik al eerder een blog van had gemaakt met o.a. Zwarte Specht en Bonte Vliegenvanger
Zie: KLIK 

zondag 28 mei 2017

Zogende Welpen

Vossen Deel 2 : En dan zijn er drie!
Net buiten de vossenburcht (ook wel aard ..hol ..bouw of wrang genoemd ) worden de jonge welpen gespeend ..en daarna vertrekt de moervos weer om te jagen. De welpen zijn hier zo'n vier weken oud.

And Then There Were Three .....
-

In een groep vossen .. vinden we altijd maar één dominante rekel ..
Andere rekels worden zodra ze volwassen worden uit de groep verstoten.
En één dominante moervos .. met eventueel meer (verwante) moervossen.
Die met een lagere status helpen bij het grootbrengen van de welpen van de dominante moervos.
Ook is het mogelijk dat een niet dominante moervos werpt.
De welpen worden samengevoegd en worden door de gehele groep groot gebracht.
Of dat hier ook het geval is? 
Wel is één van de welpjes beduidend kleiner dan de andere twee.
Maar of dat ook werkelijk een jong is van een andere moervos?
-
De burcht bestaat hier uit meerdere gangen ..die met elkaar in verbinding staan. Waarschijnlijk heeft deze grote burcht meerdere kamers en een aparte kleine kamer (kraamkamer) die gebruikt is geweest om te werpen. . 
Van belang is in ieder geval dat de burcht hoog ligt en dat water geen problemen geeft.
(De KaaK)
Een flink deel van de vossenpopulatie in de Noord Hollandse Duinen heeft een opvallende afwijking 
De onderkaak is precies 7 % korter dan de bovenkaak ..Een erfelijke eigenschap (gen).
Maar hoe komt dat dan?
Vroeger kwamen vossen niet voor in het westen ... op een enkele zeldzame zwerver na ..
Vanaf 1968 werden er meer vossen gezien in de duinstreek.
Meest voor de hand liggend was dat ze waren uitgezet door mensen.
Jaap Mulder kreeg te horen van een jagersvereniging .. dat ze inderdaad waren uitgezet.
In Heemskerk werden vier jonge vossen uit één worp losgelaten.
Uit dit viertal vossen is de huidige populatie ..ten noorden van het Noordzeekanaal ontstaan.
Daarbij is dus sprake van een hoge graad van inteelt.
Eén van die eerste vosjes moet een afwijkend gen gehad hebben.
Het verschijnsel dat in nieuw ontstane populaties bepaalde zeldzame eigenschappen ..
opeens veel meer kans krijgen ..staat bekend als het 'foundereffect'
De min of meer toevallige combinatie van eigenschappen  ..
die de eerste pioniers ..de 'founders" in hun erfelijk materiaal met zich mee brengen ...
Bepaald de mate waarin die eigenschappen later in de hele populatie voorkomen.
Nu de populatie door de jaren heen is toegenomen ..verwachten ze dat de vossen met een afwijkende kaak .. in de toekomst een stuk lager zal zijn. 
Helemaal verdwijnen kan het verschijnsel nauwelijks ..
Omdat het in zijn verborgen vorm niet nadelig is voor de vossen.
-
(Tot Vossen ..Deel 3).
Ook hier heeft het loslaten/uitzetten van dieren in de natuur grote gevolgen.
de consequenties werden toen in die tijd duidelijk onderschat .. hopelijk leert men hier van!
(Deel 1 onderweg gemist? KlIK .)

vrijdag 26 mei 2017

Maashorst

Vandaag gaan we met Boswachter Frans Kapteijns ..Ank ..Harry ..Ghita ..en ik onder leiding van Maurice van Doorn (Bos en Natuurbeheerder gemeente Uden) en zijn assistente Maaike Sleegers ( Student Diermanagement VHL) naar Maashorst.
 Verzamelen bij : Natuurcentrum 'Maashorst" Erenakkerstraat 5 5388 SZ Nistelrode
(Reegeit)
We gaan vandaag op zoek naar de Europese Bizon ..de Wisent. Op Bevrijdingsdag is er een kalfje geboren .. en niet veel later op 8 en 10 Mei 2017 nog twee.         De kudde bestaat nu uit 13 wisenten. 

Bijna honderd jaar geleden leefden er alleen in dierentuinen nog wisenten. De laatste wilde
exemplaren stierven in 1927.
(Zonnedauw) 
Via een Europees fokprogramma zijn er weer ruim 6.000 dieren waarvan er zo'n 3.500 in natuurgebieden leven. Eerst in 2007 in het 'Kraansvlak' - 'Nationaal Park Zuid-Kennermerduinen'  (NPZK) en later in  2016 in het natuurgebied 'Maashorst'.
Als we het gebied ingaan ..zien we de roodborsttapuit ..heel veel sint-jacobsvlinders. 
en her en der vliegt een citroenvlinder die maar niet stil wilt zitten.
Een levendbarende hagedis schiet van het dode hout ... denk dat het door ons komt ..of zag hij ook die buizerd in de lucht?
(Exmoor pony met kalf)
Exmoor pony's zijn wilde paarden die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Engeland.hun graasgedrag past goed bij het zand en kalklandschap van de Maashorst.(Salamander)
Bijzonder in dit gebied is de Peelrandbreuk .. waar juist door opgestuwd grondwater de hogere gedeeltes het natst zijn en de lagere gedeeltes een stuk droger. Het water bevat veel ijzer en het water kleurt dan ook behoorlijk rood uit. Hier waar vroeger maisvelden en landbouw krijgt de natuur de kans zich te ontwikkelen.


(Rode Bosmier)
(Wisent ..door dichte begroeiing)
"Maashorst' (EHS): Het verbinden van omliggende natuur door aankoop landbouwgrond en door particuliere eigenaren te benaderen (Ondernemend Natuurnetwerk Brabant) en het betrekken van natuurinclusieve landbouw ... .... waar de eigenaren worden gecompenseerd voor de schade die afspraken met zich meebrengen (o.a. geen bestrijdingsmiddelen) .. kunnen we wel spreken van één van de grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant. (Rechts Kalf)
(Tauros)
Dit oerrund is uitgestorven ..Sinds een paar jaar fokt stichting Taurus met een aantal oorspronkelijke  runderrassen een dier dat zowel genetisch als qua uiterlijk het oerrund benadert/ (De oorspronkelijke oerrund was robuuster en imposanter dan deze) 
(Park - Oude Warande - Tilburg)
We nemen afscheid van Maurice van Doorn en Maaike Sleegers en bedanken hun voor de gastvrijheid en rondleiding .. waarna we wat gaan lunchen. We nemen na de gezellige lunch ook afscheid van Frans Harry en Ank ..Ghita en ik vertrekken richting Tilburg.
(Siberische Grondeekhoorn)
Tilburg:..Het landgoed 'De Oude Warande' is de enigste plek in Nederland waar de Siberische Grondeekhoorn voorkomt. In 1973 sloot men namelijk het dierenpark...

(Grote Stinkzwam - 23 mei :))
Waarbij de ondergronds levende eekhoorns werden vergeten ..en kregen zo hun vrijheid. Een andere versie was/is dat er bij de verhuizing één van de kisten viel en open ging .. Waardoor er enkele van deze leuke rakkers konden ontsnappen.
Ja .. in Mei al de stinkzwam ..ik kon het nauwelijks geloven .. maar toch?
(Gewone of Rode Eekhoorn)
Onze eekhoorns kunnen van exoten teveel last krijgen.
Maar hier in Tilburg mogen de Siberische Grondeekhoorns voorlopig blijven 
Waarom? ...zie KLIK