zaterdag 29 april 2017

Natuur Momenten

Vandaag bezoeken we het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) en Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
Het weer is wisselvallig en er hangen even dreigende wolken boven het duingebied. Struinen is hier niet toegestaan en het is even wennen dat hier niet de wandelaar maar de fietser een hoofdrol vervult. (Foto's AWD en NPZK gemengd)
Tot twee maal toe .. worden we bijn
a voor de sokken gereden ..
-
Ik verontschuldig mij bijna automatisch in beide gevallen ... En realiseer me des te meer dat we blij mogen wezen met een fietsvrij awd ..waar de wandelaar niet de tweederangsburger is. Zodat we niet op voorhand bij elke bocht de berm alvast maar moeten pakken. Omdat er zo'n idioot de bocht zoveel mogelijk probeert aan te snijden.
(Grasmus)
(Wijngaardslak) 
Een regenbui en de wijngaardslakken gaan op zoek naar een partner ..Ze hoeven niet ver van huis :) om een partner te vinden.  En wie ze tegenkomen? Paren gaat altijd ..want ze zijn tweeslachtig ..ze hebben zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen. 
-
(Geoorde Fuut)
(De Duinen)
(Boomkikker)
De boomkikkers planten zich vanaf half april tot juli voort .. Boomkikkers klimmen graag naar een zonnig plekje .. ze zijn dan ook uitgerust met hechtschijven op vingers en tenen ... Ze lijken zo eenvoudig te vinden qua kleur. Maar dat valt soms best tegen.
-
(Vos)
(Regenwulp)
(NPZK)
(Baltsende Geoorde Futen)
En dan maken we even de tango van de Geoorde futen mee .. deze baltsende geoorde futen gaven heel even een voorstelling weg .. Helaas was toen het licht niet echt best .. maar ik ben er wel heel erg blij mee. 
-
-
(Dodaars)
(Damherten awd)
Hier in de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn herten nog zichtbaar .. maar het is te merken dat hun aantal behoorlijk is afgenomen en dat herten in het midden-duin behoorlijk schuw zijn geworden.
In het NPZK zien we vandaag geen één damhert of ree.
(Aalscholver) 

De uitslag van Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten
(40.000 natuurliefhebbers:"De natuur zelf kan bepalen hoeveel dieren in een gebied kunnen leven. 
(Predatie)
(Vos)
(Geoorde Fuut)

Sterfte door voedselgebrek is acceptabel ..op voorwaarde dat
boswachters dieren die uitzichtloos lijden afschieten.  Afschieten om te voorkomen dat de dieren honger krijgen ..is omstreden.
-
(Zandhagedis)
De meeste mensen zijn tegen preventief afschot ... helaas denkt de rechter daar anders over.
(Gekraagde Roodstaart)

zaterdag 22 april 2017

Geoorde Fuut

De Geoorde Fuut ..is wel één van de mooiste futen die we in Nederland zien .. en dat zonder de andere futensoorten te kort te doen. Met hun goudgeel en roodbruine flanken en die knalrode duivelachtige ogen .. zijn ze werkelijk een aanwinst voor ieder natuurgebied. 
-
-
De Geoorde Fuut broedt vanaf 1918 in Nederland .. Het blijft iets unieks ..want algemeen is hij zeker niet. In de beste jaren waren er 500 broedparen in Nederland. In de "Groene Jonker" heb ik mijn eerste geoorde futen kunnen fotograferen. Helaas zien we ze daar nu alleen op grote afstand.
Witte Kwikstaart
Kleine Plevier
-
-
De geoorde futen duiken zonder veel waterverplaatsing onder .. om dan na een best wel lange periode opeens weer op te duiken .. Wij bleven rustig zitten en de Geoorde Futen kwamen vanzelf steeds dichterbij. 
Knobbelzwaan
-
De voorspellingen zagen er goed uit ..toch bleef de zon helaas weg.Eerder was ik even naar "De Liede" in Haarlem geweest voor de Lepelaars,
-
-
-
-
In "De Liede" hadden de Lepelaars al jonge ..hier zien we een kolonie van zo'n 20 tot 30 broedparen. Het exacte aantal is moeilijk door mij te tellen ..want ook aan de andere kant van het gebied zitten nesten. Dus het aantal is een schatting. 

-
-
-
Hier zagen we meerdere stelletjes Geoorde Futen .. En we werden getrakteerd op een zwanen gevecht .. Zijn rivaal had al meerdere malen te kennen gegeven dat hij uit zijn territorium moest verdwijnen .. maar had daar lak aan.. 
-Einde Gevecht ..Zwanen
Ook de Lepelaars gaan soms het gevecht aan.
-
Een serie van de afgelopen dagen ... Er is op dit moment ook zoveel te beleven in de natuur. Ik had er nog wel meer willen plaatsen van de Geoorde Futen en de Lepelaars ..maar dat komt nog wel een keer.