dinsdag 24 december 2013

Tekeningen van Henrieke Zenunllari

Illustraties / Tekeningen / Schilderijen 

Eigenlijk maakte onze voorouders al natuurhistorische illustraties
 in grotten.. steen en op gebruiksvoorwerpen ... meestal ging het om de jacht uit te beelden.. 
Voor mij is de bekendste illustrator wel M.A.Koekkoek (1873 - 1944) .. zijn schoolplaten en zijn vogelboek zijn bij iedereen wel bekend ..

(Tekening Links -Vos - getekend door Henrieke Zenunllari )
Illustrator M.A.Koekkoek - De Schoolplaat "In Sloot en Plas"
Marinus Adrianus Koekkoek
Henrieke Zenunllari - Vlinder
Henrieke vroeg of ze een foto mocht gebruiken ..om een tekening van te maken ..En dat is natuurlijk altijd goed ..het eindresultaat was indrukwekkend ..Daarbij is het een geweldig leuke manier om op zo'n manier bezig te zijn met de natuur ..
Ook ik heb een periode gehad dat ik tekeningen maakte ..maar helaas verdwenen de meester A4'tjes in de prullenbak .. Tekenen vraagt om oefening en om herhaling van zetten .. Het lijkt in ieder geval eenvoudiger ..dan dat het werkelijk is. ( Rechts Damhert - Henrieke Zenunllar )
Henrieke Zenunllar
Mijn naam is Henrieke Zenunllari (32 jr)
Ik ben woonachtig in Dordrecht maar opgegroeid op het platteland in Brabant.
Sinds enkele maanden heb ik een passie voor tekenen.
Henrieke Zenunllar
Ik teken voornamelijk dieren omdat ik daarvoor,
mede door mijn jeugd als hulpje op een boerenbedrijf een grote liefde voor heb ontwikkeld.
Henrieke Zenunllar
Als kind was ik eveneens  diep onder de indruk van de tekeningen van Rien Poortvliet. Hij is een van mijn grootse inspiratiebronnen. 
Rien Poortvliet 
Met name zijn weergave van wilde dieren in Nederland hebben mij geïnspireerd "wild leven" te illustreren.
Hiernaast doe ik soms tekeningen op aanvraag.
Mijn tekeningen zijn te vinden op instagram @heartsideout.
KLIK
-
Bedankt Henrieke .. Als je al na een paar maanden zo tekent ..
dan gaan we zeker nog heel wat van je horen ..Ik hoop dat veel mensen je gaan volgen .
En dat het een extra stimulans mag wezen om deze weg verder te vervolgen ..

zaterdag 21 december 2013

Wild met Kerst

De achterban van Natuurmonumenten ( Groot Wild-enquête ) vindt het zien en beleven van wilde dieren erg belangrijk bij een bezoek aan een natuurgebied. Ook het leefgebied van wild moet worden vergroot.
Uit de enquête blijkt dat de helft van de achterban tegen preventief afschot is bij dreigend voedseltekort .. 67 procent vindt dat bij uitzichtloos lijden de dieren moeten worden afgeschoten ..
Uit de achterbanraadpleging blijkt duidelijk dat meer ingezet moet worden op alternatieve maatregelen dan op het schieten van dieren. Afschot moet laatste optie zijn!
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd ..dat beheer soms noodzakelijk is ..
Als de intentie puur is ..en het dier centraal staat ...is dat denk ik ook geen probleem.
Maar hebben de jagers / beheerders ( WBE's ) wel de juiste intentie?
Keer op keer tonen ze juist aan ..dat niet te hebben..
Onterecht afschot reeën voor kerst in Zuid-Holland 
Provincie Zuid-Holland heeft deze maand ten onrechte een ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het afschieten van reeën in de provincie.
De ontheffing is gebaseerd op aannames over schade aan gewassen en gevaarlijke verkeerssituaties. Nader onderzoek wijst uit dat vanaf 2011 geen schadevergoeding is uitgekeerd en tot nu toe ook geen cijfers bekend zijn van aanrijdingen en ongevallen als gevolg van reeën in deze provincie.
Deze onterechte ontheffing stelt de jagers in de gelegenheid om honderden reeën vlak voor kerst af te schieten. Lees : http://www.piepvandaag.nl/onterecht-afschot-reeen-voor-kerst-zuid-holland/ 
Damhert..
Vandaag ( 21-12 - 2013 ) 
Protest tegen afschot jacht op reeën.
Stichting Natuur- en Vogelwacht stapt naar de rechter om het afschieten van reeën in Zuid-Holland tegen te houden. De organisatie vindt dat Faunabeheer onterecht een vergunning heeft gekregen om de komende 5 jaar honderden reeën af te schieten.
De vergunning geldt onder meer voor de Biesbosch, het Eiland van Dordrecht en het havengebied van Rotterdam en de Hoeksche Waard. Reeën kunnen schade veroorzaken en gevaar voor het verkeer opleveren en daarom mag op de dieren worden gejaagd. Per jaar mogen 372 van de dieren worden afgeschoten.
-

Natuur- en Vogelwacht stelt dat de argumenten van de provincie geen hout snijden. Volgens de organisatie mogen bijvoorbeeld op het Eiland van Dordrecht en in de Hollandse Biesbosch 30 reeën per jaar worden afgeschoten, terwijl er in totaal maar zo'n 100 zouden leven. De rechtbank in Den Haag buigt zich maandag over het verzoek van de stichting om de jacht stil te leggen. Natuur- en Vogelwacht heeft ook een bezwaarschrift ingediend bij Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie.

Spitser..
Deze Reegeit kijkt me aan ..ik blijf onbeweeglijk op mijn hurken zitten ..
Zodra ik me ga bewegen ..is de ree weg ..  
De Reegeit kijkt verschrikt ..en heeft vast iets gezien tussen de varens ..
Het blijkt achteraf een vos te zijn ..de reegeit stampt met zijn voorpoten tegen de vos ..
Helaas gaat het wel erg vlug allemaal ..en heb ik daar geen mooie foto's van kunnen maken..
Op deze foto is de vos nog te zien ..alhoewel het wel een zoekplaatje is ..
Wat een moment zeg !! ..ik mag daar wel geen echte mooie foto's aan overgehouden hebben ..
maar zo'n moment vergeet je nooit meer :)
RTV Drenthe, 9 december 2013
ASSEN - Een ruzie tussen Drentse jagers over de jacht op reeën is hoog opgelopen. Aanleiding is een nieuwe telling waaruit blijkt dat er in Drenthe ruimte is voor meer reeën dan tot nu toe werd aangenomen.
Als gevolg daarvan mogen de jagers de komende tijd zo'n 1300 reeën minder afschieten. Een aantal jagers is het niet met de maatregel eens en eist dat er net zoveel gejaagd mag worden als vorig jaar. Dat zegt althans voorzitter Smidt van Faunabeheer Eenheid Drenthe. Voor hem is de ruzie reden om per direct op te stappen. Hij geeft in een brief aan dat hij het vertrouwen mist bij de wildbeheereenheden (WBE) en de daaraan gelieerde jagersvereniging KNJV. 
-
Zo'n bericht geeft toch duidelijk aan waar de intentie ligt ...bij sommige jagers!
Ze staan zo dichtbij de natuur ..de burger heeft teveel bambi-gevoel ..
Volgens mij ..zouden ze juist een feestje moeten bouwen .. 1300 Reeën extra in de natuur ..
Daar wordt je als natuurliefhebber toch blij van :)dinsdag 17 december 2013

Vervuiling Zee

Lopend langs de branding valt het al snel op ..vervuiling/zwerfvuil.
Volgens een rapport van de voedsel en landbouworganisatie van de VN (FAO) en het milieuprogramma van de VN (UNEP) ..drijft er alleen al 640.000 ton aan achtergelaten visnetten in de zee ..
Het Healthy Seas wil deze visnetten verzamelen en weer laten recyclen..samen met vissers..belanghebbende..bedrijven en duikers..
meer ziehttp://healthyseas.org/ 
Drieteenstrandloper
Het is eigenlijk maar een klein stukje lopen ..van het zoete water in de (AWD - Amsterdamse waterleidingduinen) duinen naar het zoute water (Noordzee) .. En op het hoogste niveau van de zeereep zijn deze twee ecosystemen die met elkaar verweven zijn goed te zien ..
De Noordzee en het strand aan de ene kant ..
en aan de andere kant de Amsterdamse waterleidingduinen 
Infiltratiegebied waternet
Vandaag 15 december 2013 verlaten Herman en ik even de AWD ..
om via het strand bij Zandvoort weer de AWD binnen te gaan ..

Een lichte nevel trekt van de branding het strand op ..Door de opwarming van de aarde stijgt niet alleen de zeespiegel.. Het leidt ook tot extremer weer.. Onze delta heeft zo te zien geleden onder de stormen van de laatste tijd ..
Ondanks alle maatregelen die de overheid neemt ..is de kans op een overstroming nog steeds aanwezig.
( meeuw met zeester )
Ook door bodemdaling wordt het  niveauverschil tussen zee en land groter.
De Nederlandse bodem daalt tot 2050 met 2 tot 60 centimeter ..
door het winnen van aardgas..zoutwinning..oppompen van water en water-peilbeheer.
-
-
De plastic vervuiling van oceanen en zeeën is uitgegroeid tot een wereldwijde ramp..
UNEP de milleafdeling van de VN ..schat dat zeeafval jaarlijks
 100.000 zeezoogdieren en minstens één miljoen zeevogels  het leven kost.
Dieren zien  microplastic aan voor voedsel en eten de giftige microplastics
 ...en uiteindelijk zullen wij dat als mens weer consumeren ..
-
Duurzame productie: .....productie die bij voortzetting ook in de toekomst rendabel is..en geen problemen opleveren voor het milieu moeten desnoods met subsidie worden gestimuleerd ..Bedrijven die op een duurzame manier ondernemen zijn beter in innovatie dan bedrijven die dat niet doen .. zie rapport ‘Sustainability Driven Innovation’ van Deloitte.
Grote Zaagbekeend..
In de awd kom je sporadisch afval tegen ..het valt daar ook minder op..Bij een wandeling langs de vloedlijn .. valt de vervuiling gewoon veel meer op..Natuurlijk doen we als mens allemaal mee aan vervuiling ..direct..of indirect En daarom zijn wij ...u en ik mede verantwoordelijk voor de vervuiling ..en dus ook voor de oplossing van dit mega probleem.
Vandaar als laatste foto ...Judasoor

donderdag 12 december 2013

Natuur en Crisis

10 december 2013 AWD Amsterdamse Waterleidingduinen.
Mede door de crisis ..zien mensen dat immateriële zaken een meerwaarde hebben.
Natuur is hot ..En dat bewijst de bioscoopfilm "De Nieuwe Wildernis" ..
Meer dan zeshonderdduizend mensen bezochten de film ..en nu krijgen we hem in een driedelige reeks te zien op Nederland 1.
Krooneenden...
Helaas heeft de crisis ook gevolgen voor natuur en milieuorganisaties ...De ruim honderd organisaties samen goed voor 3.696.393 leden ..verloren samen een recordaantal van 120.000 leden. 
De grootste organisatie blijft het Wereld Natuur Fonds ..
...maar die verloor...net als vorig jaar zo'n 45.000 leden
Meer Zie: KLIK
Vos..
Nu zie ik u denken .."En de natuur/milieu is zo hot?" ..
Dat klopt ..natuurorganisaties hebben 3.696.393 leden/donateurs ..
Vergelijk dat eens met alle politieke partijen bij elkaar ...die hebben gezamenlijk 300.000 leden.. 
-
Dat verlies van 3,2% van de natuur- en milieuclubs – in het vijfde jaar van economische tegenwind – zet een te negatief algemeen beeld neer. Kijkend naar de daadwerkelijke cijfers duikt ook een sterk dynamisch beeld op. Ook wordt duidelijk welke verschuivingen plaatsvinden in het totale veld. Soms staat extreme groei tegenover wat minder extreem verlies. Met een nog matig groeiende bevolking en een krimpende economie met fikse overheidsbezuinigingen moet het element groei gerelativeerd worden. Het is daarom ook lastig om etiketten te plakken op de ontwikkelingen.
  ( Marcel Vossestein )
Prachtig licht in het achtergebied...
Een goudhaantje zit tussen de takken ..maar om hem goed te fotograferen valt niet mee. En ik heb wat foto's geschoten ..in de hoop ..ja..meer dan hopen kon ik niet..want duidelijk zien door mijn lens ..was er niet bij ..hij blijft werkelijk geen seconden zitten.
Goudhaantje ..( als u hem kunt vinden :)
Eigenlijk zijn de Amsterdamse waterleidingduinen alleen toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang .. (een ruim begrip) ... Maar de dagen zijn nu zo kort ..en natuurlijk ga ik dan ook veel te laat richting uitgang ..
Oké ..ik weet het ..ik ben fout ..maar spijt heb ik niet :)
Ik bleef  gewoon te lang in het achtergebied ..
En als ik dan bij het "Rechte Schuster Kanaal" aankomt ...
is de zon al aardig aan het zakken..
Eigenlijk moet ik me haasten om naar de uitgang te gaan ..
maar het is te mooi op dat moment om door te lopen
Als ik via de Pannelanderweg (door het bos)
uiteindelijk de uitgang ziet ..is het pikdonker ..