maandag 29 juni 2015

Afschot Damherten Catastrofaal

 Als men de natuur zijn gang laat gaan ..dan ontstaat er nooit een overpopulatie .. De natuur regelt het zelf ..wel is het gewenst een natuurgebied (EHS) zo groot mogelijk te houden ..Begrazing maakt dynamisch ..en werkt vernieuwend .. Dat jagersgezinde daar anders over denken heeft uitsluitend te maken met een andere invalshoek ..Maar haal je juist met afschieten van grazers het evenwicht weg? 


Zoals ik al schreef ..de natuur kent geen overpopulatie ...Veel plantensoorten struiken bomen insecten en zelfs vogelsoorten hebben belang bij natuurlijke begrazing ...Zonder begrazing stagneert een natuurgebied .. Zeldzame planten als b.v. Parnassia ..Zonnedauw en Duin Viooltje ..kunnen niet zonder begrazing ...Sterker nog ..zonder begrazing zullen er zelfs soorten verdwijnen.
Wat dat betreft is de populatie damherten in de AWD een zegen ..en absoluut geen last ..Ja..Er zullen bij een strenge winter meer damherten sterven ..en daar werkt een reactief beheer het beste bij.
Zowel negatieve als positieve selectie kan men dan toepassen ..
Het aanbod van voedsel in de zomerperiode is belangrijk voor de damherten ..in die periode bouwen ze vetreserves op ..is er te weinig voedsel dan verminderd de vruchtbaarheid ..Ze krijgen dan minder kalfjes .. of ze slaan zelfs twee tot drie jaar over met het krijgen van kalfjes ...

Zandvoort klaagt over damherten in de stad ..die via het strand de boulevard bereiken ..En dat heeft niets te maken met het aantal ..maar meer met de afrastering aan die kant van de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
-
Waarom de damherten geschoten moeten worden (Ze praten over een afschot van 2400 gezonde damherten) is mij niet duidelijk ...Ja..waarschijnlijk om ecoduct "Zandpoort" open te kunnen doen ..ook voor de herten.
Ecoduct "Zandpoort"heeft miljoenen gekost (Brussel) ..een rooster op de weg met een tunnel eronder had veel goedkoper geweest ..Nu de damherten toch niet welkom zijn in de Kennemerduinen (NPZK).


-
Het bestuur en adviseurs van Vereniging het Edelhert hebben zich in juni laten voorlichten over de
huidige stand van zaken in de awd ..Terreinbeheerder Gerard Griffioen heeft ze ontvangen en rondgeleid ..En natuurlijk trokken ze de conclusie dat er teveel herten waren ..Want stel ...Ja stel dat hun aantal nog eens verdubbeld ...dan gaat de begroeiing van het gebied wel zeer snel achteruit..

Een veronderstelling ..waar ik niets mee kan ..En met dat gegeven ga je geen 2400 gezonde herten doodschieten? Doe je dat? ..
Dan durf ik te beweren dat zoiets alleen met jachtgevoelens te maken heeft ..en niets met verantwoordelijk beheer!!!
Sterker ...Het afschieten van zoveel herten is onverantwoord  .de gevolgen zullen immens zijn voor de awd.. Onbegrijpelijk dat de zogenaamde kenners dat zelf niet inzien ..Zijn ze dan toch teveel jager in hun hart ..en te weinig beheerder? 

Ja ..ik durf ze te betichten van onvoldoende kennis .. Zoals de winterperiode 2012 - 2013 ..waar er veel herten doodgingen ..Waternet trok al snel de conclusie .."De verlengde bronstijd is de oorzaak" ..
Vereniging het Edelhert riep al snel "de overpopulatie" .. En ik als leek zijnde had toen gelijk door dat het hekwerk de schuld was ..(Zie: KLIK) en gaf al aan dat de herten eerst moesten anticiperen op het niet kunnen bereiken van de weilanden. 
-

Helaas stierven er toen veel damherten ..en er ontstond een beeld naar buiten dat de populatie damherten onacceptabel groot is ..Mensen die er nog nooit geweest waren kregen de indruk dat de herten in de awd drie hoog lopen ...En dat de awd een soort hertenkampje is Nee die beeldvorming was totaal onjuist...maar wel gecreëerd door Waternet zelf Stichting het Edelhert en de kranten die het klakkeloos overnamen .. 
Ingrijpen van de mens ..in dit geval hekwerk ..heeft altijd gevolgen voor de natuur.
En ik waarschuw de zogenaamde kenners ...schiet geen 2400 damherten af in de awd ...want de gevolgen zullen te groot zijn ..reactief beheer op de juiste manier toegepast is het beheer van nu ...  en van de toekomst. Ga niet boven de natuur staan ...maar wordt één met de natuur.
-
In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) zien we de hindes
 .(vrouwtjes) met kalfjes en de herten (mannetjes) die hun bastgewei krijgen .. Door het bastgewei loopt bloed ..en is op dat moment erg gevoelig ..Gevechten om de hiërarchie zien we in deze tijd niet ..pas als de doorbloeding stopt en het gewei geveegd is ..dan zien we weer gevechten ..en natuurlijk tijdens de bronst ..
De herten veranderen nu in een paar maanden tijd van bambi's tot vechtmachines ..

dinsdag 23 juni 2015

Het Weer

Zondag was het de langste dag ..De zon staat dan recht op de aarde en op de noordpoolcirkel wordt het niet donker .. Nou ..hier in Nederland leek het niet licht te worden ..het was een morgen van regen ..regen en nog eens regen .
Pech voor ons (Herman en ik) ..maar goed voor de natuur ..De natuur schreeuwde om water . ..jonge plantjes vertoonde al uitdrogingsverschijnselen ....maar gelukkig hebben we de laatste dagen weer wat regen gehad ..en de natuur kan weer even opgelucht adem halen.Het is zomer ...en als ik de weerberichten mag geloven ..ziet het er over een paar dagen eindelijk goed uit..
Ree kalfje ..
Het kalfje loopt naar zijn moeder..
Geur is belangrijk ..
dus even ruiken ..is het mijn kalfje? .
Ja hoor ..even likken.
Samen met zijn moeder loopt hij langzaam de dekking weer in ..
-
Bij polder Poelgeest zien we de lepelaars ..
er loopt slechts één jong bij ..zijn snavel is nog licht van kleur ..
Terwijl de oudjes wat ingedoken bij elkaar zitten ..te balen van de regen;)
Loopt de jonge lepelaar een beetje druk te doen ..

Wat de vangst is ..is moeilijk te zien ..ik ga er van uit dat het een stekelbaarsje is.
Kuifeend met jong..
-
Ja ..Polder Poelgeest en Lentevreugd ..en eigenlijk ook nog awd ..
We zagen dat de buien bij Zandvoort binnen zouden komen ..dus na een kwartiertje awd ..
bedloten wew om naar Lentevreugd te gaan en darna Polder Poelgeest ..mocht het te gek worden qua regen ...dan waren we zo in de auto..
Een schotse Hooglander is mooi ... en robuust..
Dus ik vond deze afstand ..mooi genoeg :)
De poel in Lentevreugd was opgedroogd ..hopelijk staat er straks weer een laagje water in ...
De regen dwong ons uit Lentevreugd vandaan ..
alvorens de Leeuwerik ..
en de Kneu op de foto te zetten .
Hazen in Polder Poelgeest...
Een Bergeend denkt ...ik ben toch al nat ..laat ik me eens wassen..
en daarna ..
even uitslaan..
Het was een regenachtige morgen ..pech voor ons ...maar een geluk voor de natuur ..
Ook in Polder Poelgeest was duidelijk te zien dat de waterstand te lijden had van de droogte de afgelopen tijd.
Hopelijk de volgende keer weer wat mooier weer ...we houden de weerman in de gaten :)


vrijdag 19 juni 2015

Actief Beheer Niet NoodzakelijkIedere woensdagavond oefenen de hoornblazers bij "Boshut t'Panneland"..van 20.00 tot 22.00 .. Een mooie gelegenheid om eerst even een pannenkoek te gaan eten en daarna een korte wandeling door de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) te maken .. In en rondom de blokhut is het eenvoudig maar sfeervol ingericht ..Een genot om de details te zien ..
Na het eten lopen we een klein eindje de awd in  ..ik hoop natuurlijk jonge kalfjes tegen te komen.. Meestal laten ze zich goed zien in de avond..

Het wil wel eens gebeuren dat er een stuk of tien kalfjes in een soort crèches bij elkaar lopen ...meestal onder toezicht van twee of drie hindes ..die de boel scherp in het oog houden.. Maar daar was deze avond niets van te zien ..wel hier en daar een kalfje ..maar geen grote groep.
-
Het kalfje blijft dichtbij zijn moeder ..
En bij onraad ..slaan ze op de vlucht ...of ze verstoppen zich door plat in het gras weg te duiken.
Alles ziet er goed en groen uit ..toch heeft de natuur nu behoefte aan wat regen ...
De gemeente wil de  populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen actief gaan bejagen ..2200 tot 2400 damherten gaan in 2016 naar de voedselbank ..Ze moeten daar nog wel toestemming voor krijgen. De populatie damherten ligt nu op meer dan 3000 volgens de tellingen.
Op grond van aspecten als dierenwelzijn en de inmiddels getemperde aanwas is er geen aanleiding het reactief beheer voor proactieve afschotvarianten in te wisselen ..  De kennis ontbreekt van de mate en wijze waarop natuurdieren zelf in staat zijn om natuurlijke leefgebieden zelf in stand te houden ..( Marcel Vossestein) 
De AWD is een relatief klein duingebied ..waar de graasdruk door damherten groter is dan in andere duingebieden ..Veel planten hebben juist baat bij grazers ..En persoonlijk denk ik dat juist de positieve kanten van de damherten zijn onderbelicht .. De gevolgen van afschot zullen snel merkbaar zijn ..en grazers als Koeien en Schapen zullen snel in grote aantallen ingebracht moeten worden om het gebied open te houden.
( Archief foto Jachthoornblazers ...zolang het maar bij blazen blijft :)
Nee ..Damherten afschieten is geen noodzaak ...maar een hetze tegen damherten ..
Het ecoduct "Zandpoort" moet open ..en in de NPZK willen ze geen extra damherten ..en dat is de reden dat afschot ..zogenaamd noodzakelijk is.


( BOSHUT PANNELAND :