maandag 27 juli 2015

IJsvogel

"Blauwe Schicht" ..zo noemen ze het ijsvogeltje wel eens ..Gelukkig voor ons (Ghita en ik) vandaag geen schicht ..maar een ijsvogel die regelmatig komt poseren op zo'n vijf meter afstand van de kijkhut .. Rechts van ons hebben ze een kunstbroedwand geplaatst voor de ijsvogel ..waar ze twee of drie keer broeden per jaar ..op een legsel van 4-8 eieren ..
-
De broedduur is 18-21 dagen ..en de tijd van uitvliegen 23 tot 27 dagen.De jongen worden op dit moment nog gevoerd in het nest ..en regelmatig komen de ouders dan aanvliegen met een prooi ..van stekelbaarsje..krab ..en zelfs een snoek. Nog nooit eerder had ik ze van zo'n korte afstand kunnen fotograferen ..
Helaas vlogen de jongen vandaag nog niet uit ..en zagen we ook geen paring van de ijsvogels..
Er moet natuurlijk nog wat te wensen over zijn :) ..
(krab?)
Gelukkig konden we ze wel constant fotograferen als ze met het voer de kunstbroedwand invlogen ..eerst gingen ze even hun vangst tonen op een stok dichtbij de wand voordat ze verdwenen in de kunstbroedwand .. Slechts één maal zaten zowel het mannetje als het vrouwtje op een stok ..
Het vrouwtje heeft een roodachtige onder snavel ..
en het mannetje een geheel zwarte snavel 
(Snoek)
Normaal gesproken ..eten snoeken vissen ..amfibieën..en zelfs ratten en watervogels. Echter ..dit keer is het de vogel die een snoek eet ..gelukkig leggen snoeken genoeg eitjes :) In maart tot mei is de paartijd van de snoek ..en worden er 40.000 tot 500.000 eitjes gelegd die na 10 -15 dagen uitkomen ..
(Vanuit de kijkhut ..Roodwangschildpad)
Vanwege de faunavervalsing door losgelaten Roodwangschildpadden is de handel van deze soort in 1997 binnen de EU gestopt .. Nu deze soort verboden is zijn slimme handige handelaren overgegaan op nauwverwante en andere soorten Deze worden nu ook al in toenemende mate waargenomen in de vrije Nederlandse natuur. 
(En hij is niet alleen)
(Visje)
-
-
Ja ..het merendeel vangen ze toch wel gewone visjes ..zonder uitje
erbij Het lijkt wel of elke duik raak is ..Ik weet niet hoeveel ze er zelf ook nog opeten ..maar ze vangen op zo'n morgen toch heel wat vlees uit het water. 
En dan zwemt er ook nog een Dodaars voorbij .. Hij kijkt met enig jaloezie naar de ijsvogels ..
Ook hij moet het hebben van zuiver helder water .. deze kleine dodaars is fam. van de futen. En is erg schuw ..
-
Groot Koolwitje - Gehakkelde Aurelia - Atalanta - Dagpauwoog

De IJsvogel 
Waarschijnlijk is de naam afgeleid van het Germaanse Eisenvogel ofwel "ijzeren vogel" wat slaat op het blauw in de rug veren van de IJsvogel ..Later is de naam verbasterd tot IJsvogel


Natuurlijk heb ik deze dag veel foto's gemaakt ...
Het licht was meestal bepalend ..
Er zat nogal verschil in qua licht ..of hij rechts of links op een tak ging zitten ..
Maar dat mocht de pret niet drukken ..ik ben erg blij met deze fotoserie van de IJsvogel

zaterdag 25 juli 2015

Beschermen van Natuur

Het moet niet gekker worden ..
Ene meneer Pennings vroeg een ontheffing aan om s'nachts vossen te mogen schieten met gebruik van lichtbakken in een jachtveld tussen "Ruigehoek" en Halfweg in Noordwijkerhout ..
Reden: Ze snoepte van de peentjes.

Hij kreeg van Hopman gelijk ontheffing tot 31 december 2019
Lees meer op de site van de Faunabescherming
Zie: KLIK
Half miljoen Europeanen roept op om wilde natuur te beschermen:

- In mei 2015 hebben meer dan 120 natuurorganisaties uit heel Europa de krachten gebundeld in de campagne Nature Alert. Nooit eerder kreeg een EU- volksraadpleging zoveel steun met een drievoud van hoogste stand toen - Om het Europese natuurbeleid te behouden en te versterken.
- Dit gebeurde in een publieksconsultatie over bestaande Europese natuurwetgeving 
(de vogel en habitatrichtlijnen)
- Daarmee verpulvert deze publieksconsultatie het vorige record van 150.000 reacties.

Klaar en Duidelijk hebben de Europese burgers te kennen gegeven dat de bedreigde natuur moet worden beschermd.
De afgelopen jaren hebben de wettelijke bescherming en de herstelmaatregelen van de richtlijnen een belangrijke rol gespeeld in de terugkeer van de tot de verbeelding sprekende dieren zoals wolven..beren..pelikanen en flamingo's 
-

Ook in Vlaanderen doen bedreigde dieren het nu voorzichtig beter ..Na jaren van afwezigheid duiken otter ..wilde kat en lynx hier af en toe opnieuw op.


De richtlijnen vormen de wettelijke basis van Natura 2000 ..wereldwijd het grootste netwerk van beschermde natuur ..in totaal 1.25 miljoen vierkante kilometer. Ook de (AWD) Amsterdamse Waterleidingduinen valt daaronder ..
Meer van deze dag zie: Ghita 

maandag 20 juli 2015

Oostvaardersplassen ..Spin in het Web

Het regent vroeg in de morgen ..als Herman en ik naar de Oostvaardersplassen (OVP) rijden .. we parkeren de auto bij het buitencentrum om zo de "Driehoek" in te gaan.
Het regent op dat moment hard ..en een donkere lucht geeft aan dat het voorlopig even niet beter gaat worden ..We pakken dan ook de eerste vogelobservatie-kijkhut rechts van het bezoekerscentrum.
-
Een enorm aantal Grauwe Ganzen ..drie Lepelaars en een Blauwe Reiger staan op zo'n twintig meter afstand in het water ..De laatste tijd is er weinig water gevallen ..en dat is goed te merken aan de waterstand ..hier en daar verschijnen er slikplaten ..Vandaag lijkt de natuur een inhaalslag te willen maken.. En het water komt dan ook met bakken uit de hemel zetten .. Gelukkig zitten we droog en geeft buienradar aan dat we nog even een droge periode krijgen.
-
Het koolzaad staat meters hoog ..Vlinders zien we niet ..daar is deze dag gewoon te nat voor.De "Driehoek" is grotendeels overwoekerd door koolzaad ..De edelherten steken mooi af tussen de zee van gele bloemen.
(Edelhert met kalfje)
Baardmannetjes..
De Oostvaardersplassen zijn het belangrijkste broedgebied voor Baardmannen.
De Baardman verlaat in het algemeen zijn broedgebied niet .. ja ..bij een bevolkingsexplosie ..
Zoals in het geval van het droogvallen van het westelijk deel van het moeras in de Oostvaardersplassen ..Daarom is de baardman soort bij uitstek geschikt om te illustreren hoe een toename van de bevolking van allerlei soorten vogels in de Oostvaardersplassen leidt tot vestiging in of toename van die soorten in andere natuurgebieden ..
-
Het verloop van de populatie van de baardman tijdens de periode van droogval en weer met water gevuld raken van westelijke compartiment van de Oostvaardersplassen en daarmee gelijk oplopende toename van de vangst van baardmannen in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
De vangsten van geringde baardmannen in de Amsterdamse Waterleidingduinen laat zien dat ze grotendeels afkomstig zijn uit de Oostvaardersplassen ..
Konikpaarden (Driehoek OVP)
-
Ter hoogte van de Oostvaardersplassen lopen zo'n vijf reeën ..Deze reeën waren nog niet zo lang geleden (15 April) reden tot kamer vragen.Ze zouden de dienstregeling van een trein kunnen veroorzaken ..Langs het spoorwegnet zijn preventieve maatregelen getroffen...zoals het plaatsen van een compleet raster langs het spoor...gericht op het binnen de Oostvaardersplassen houden van edelherten konikpaarden en heckrunderen ...
Overigens reden er slechts maar een korte tijd geen intercity's ..en al snel konden intercity's en sprinters met aangepaste snelheid weer gewoon doorrijden.
-
De afgelopen jaren hebben zich slechts enkele gevallen van uitbraak voorgedaan ..deze dieren konden worden teruggedreven 
..Voor de meeste andere soorten zoals reeën en vossen ..is het van belang dat ze zich vrij kunnen bewegen in het gehele gebied binnen en buiten de Oostvaardersplassen. Wat soms de belangen van de spoor of wegbeheerder raakt.
(Grote Zilverreiger)
De Oostvaardersplassen is eigenlijk hofleverancier van natuurgebieden in Nederland In 2006 keerde onverwachts de Zeearend terug in dit gebied ..En dat werd eigenlijk voor onmogelijk gehouden..De Grauwe Gans verdween in 1935 ..en in 1978 keerde hij terug als broedvogel in de OVP..De Grote Zilverreiger die in midden 19de eeuw verdween keerde in 1978 terug.
Edelherten met kalfjes in de OVP
Op grote afstand zien we een groot aantal edelherten het gebied de "Driehoek" uitkomen ..Niet veel later zen we een edelhertkalfje in het gebied ..één hinde staat te wachten op (dat) haar kalfje ...dat zien we vanuit de kijkhut "De Zeearend" ..Niet veel later vertrekt ze ook naar de grote groep die inmiddels bijna uit het zicht zijn ..We vragen ons af ..of ze later haar kalfje weer gaat opzoeken ..Waarschijnlijk wel ..
In een relatief kort tijdbestek ..valt er veel te zien in en rond de ovp ..
Een Natura2000 gebied die juist alle lof verdiend ..en waar andere natuurgebieden hun voordeel mee konden en kunnen doen ..