woensdag 28 augustus 2013

Faunabescherming - Petitie - Damherten - AWD

STEM NEE! tegen de jacht op damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen ( AWD)
De Faunabescherming is een petitie gestart .. omdat Amsterdam zwicht voor bestuurlijke druk en wil overgaan tot afschot in het gebied van de AWD ..Op 5 september wordt de petitie aangeboden aan de gemeenteraad van Amsterdam..
TEKEN DE PETITIE HIER!
-
Er is geen sprake van 'teveel' herten.. De populatie zal vanzelf stabiliseren. Sterfte zoals in de afgelopen winter was volgens Waternet eenmalig omdat de dieren nog moesten anticiperen op de nieuwe situatie. Schade aan de natuur is nog nergens opgetreden ..AFSCHOT IS ONNODIG! 
Meer weten ..lees 
Niet alleen de Faunabescherming en veel natuurvrienden zijn tegen afschot ..
De partij toont aan dat de damhertenpopulatie stabiel is gebleven de afgelopen jaren ..En dat de damherten geen bedreiging meer zijn voor verkeer.. landbouw en natuur.
Damherten zijn een meerwaarde voor de AWD ..
En het mag toch niet zo wezen dat het (r)ecoduct "Zandpoort" de enige reden 
is ..om de damhertenpopulatie te reduceren ..
Het verhaal begon al jaren geleden ... Gedeputeerde Jaap Bond speculeerde toen al dat de populatie te groot was voor het gebied .. En helaas nam men dit al snel voor waar aan .. Ook de media ..schrijft veel zonder iets goed te verifiëren .. Een vorm van stemmingmakerij ! 
-
Er zijn gewoon niet teveel herten .. En er is voedsel voldoende ..zonder de damherten moeten er weer ( extra ) grote grazers het gebied in gebracht worden om het gebied open te houden .. ( voedsel in de zomer bepaald het vetgehalte / reserve )
Grazers ..zoals schapen koeien en herten zijn juist van groot belang ..
Vandaag .. 28 Augustus is de awd in nevelen gehuld ..
Een prachtig moment om in de natuur mee te maken ,,
-
Het is dan sprookjesachtig mooi ..En er waren momenten ..dat ik geen vijf meter zicht had ..Even dacht ik dat ere een damhert zijn gewei aan het vegen was in de bosjes ..maar die herrieschopper bleek een koe te zijn ..
-
Ik roep bij deze ook iedereen op om de petitie van de Faunabescherming ..
te tekenen en om het door te geven via Site .. Blog ..Twitter ..Facebook .. of via mail ..
( bij deze bedank ik H.Sloos voor de info )
Avondrood ..27 Aug.2013
-
Als schieten op dieren niet noodzakelijk is ... Waarom dan toch afschot plegen ..?
TEKEN DE PETITIE

maandag 26 augustus 2013

Natuur

Even een inhaalslag .. Dit zijn foto's van :
Zondag 18 Aug met Anja "Hoge Veluwe"
Vrijdag 23 Aug met Ghita "Oostvaarders" "Natuurpark Lelystad" en "Lepelaarplassen"
Zondag 25 Aug met Herman "Amsterdamse Waterleidingduinen"
Vroeg in de morgen bij het bezoekerscentrum "De Oostvaarders""De Oostvaarders"  http://www.deoostvaarders.nl/  is het zicht door de mist beperkt ..Een prachtig moment van de dag .. 

Lepelaars - Oostvaarders
Sabelsprinkhaan - Oostvaarders
Zwijn - Veluwe
Damhert - AWD
Rugstreeppad .. AWD 
Natuurpark Lelystad 
Rups van de Avondpauwoog - AWD

Krooneenden - AWD
Een mistig AWD ..vroeg in de morgen..
Salamander - AWD
Dodaar met jong ..
vangt kikker ..
en het jong eet ...
de kikker met gemak op ..
Lepelaarsplassen - Dodaar.
AWD
Haas - Veluwe

woensdag 21 augustus 2013

Media Laat Zich Misleiden

Amsterdam: Afschieten van Damherten is toegestaan.. (21 Aug. 2013)

- Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders stemt in met het afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen..
Men heeft het over een fors toegenomen populatie.

- De Partij voor de Dieren ontketent een actie tegen het afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen ..
-
Veel Mensen hebben een mening over deze problematiek ...en één van hen ben ik ..
-
Mr F.G.van Diepen-Oost (Voorzitter Nationaal Park Zuid Kennemerland en voorzitter stuurgroep Zandpoort) probeerde in 2008 draagvlak te creëren voor het (r)ecoduct "Zandpoort" .. Niet alleen de Aardbeivlinder ..Zandhagedis ..Rugstreeppad zouden profiteren van deze brug ..maar ook de Ree ..Boommarter..Konijn en Damhert ! .. ( Dat voordeel voor de damhert zie ik niet meer zo )
-
Natuurlijk wisten ze toen ook wel .. dat verschil van beleid AWD/KNPZ problemen gingen opleveren bij het openen van dit (r)ecoduct..Maar men hoopte een oplossing te vinden voordat de natuurbrug klaar was ..En gedeputeerde Jaap Bond heeft in het verleden er alles aan gedaan om de populatie damherten te decimeren ...
Bij de vergadering in Juli 2012 ( Jaap Bond ) voelde ik het al aan komen
Het gaat niet alleen om de herten buiten het gebied!
Voldoende voedsel ..Schade ..Ongelukken ..Overlast ..Telling Populatie ..
Ja ...Werkelijk alles ..Ja..zelfs leugen en bedrog ..om de damherten te kunnen elimineren.
Het aantal ..sterk overdreven
Schade ..Behoorlijk aangedikt
Voedsel ..Voldoende .
Maar waarom zijn er dan zoveel damherten doodgegaan afgelopen winter?
Nee ..de geloofwaardigheid is ver te zoeken ..
en helaas neemt de Media/Pers veel dingen klakkeloos over..
Sterker ik zie kranten op het internet die nog filmpjes laten zien van voor het hekwerk ( research gedaan )
Gelukkig dat de Partij voor de Dieren een actie start! 

zaterdag 17 augustus 2013

Rustgebied

Nationaal Park De Hoge Veluwe ( 15 Augustus 2014 )
Samen met Cees en Ghita gaan we eerst naar de vogelkijkhut en wat later naar de wildbaan .. Een plek dat zeker in de aankomende periode goed bezocht gaat worden door fotografen ..De Edelherten bronst staat immers voor de deur..

Bonte Specht ...
Boomklever..

Ja ..Natuur is hot ..En organisaties moeten wel commerciëler worden .. om minder afhankelijk te zijn van overheidssubsidies Maar komen natuurgebieden zo niet nog meer onder druk te staan?  
Hier..op de Hoge Veluwe voel je de commercie .. en toch ontstaat er een win win situatie .. Mensen kunnen hier genieten van de natuur .. en toch relatief weinig schade berokkenen aan deze natuur .. door het niet overal voor publiek toegankelijk te houden...
Door de dieren op bepaalde plekken te voeren .. kunnen de mensen ze toch zien / fotograferen.
Moeflon ..
Zwijn..en
Edelherten .. Zien we voorlopig alleen op grote afstand ...
En omdat ze in een rustgebied lopen ..worden ze niet verstoord.
Ook in de AWD kennen we rustgebieden ..En wat mij betreft blijft dat ook zo ..
Er is genoeg te zien vanaf de toegankelijke paden ...
o.a.de Oranje Luzernevlinder.. En dat we deze trekvlinder nu te zien kregen ..is niet eens zo gek ..Het schijnt een recordjaar te wezen voor deze mooie vlinder ..Die we blijven zien tot de eerste nachtvorst..

Hier hebben we wel wat heel bijzonders ...In eerste instantie denk je aan een roodborstje ..Maar hij blijkt wel heel veel blauwe veertjes te hebben.. Kenners houden het voorlopig op een Roodborstje ..Maar ook zei vinden dit wel heel bijzonder.
De Vermiljoenzwam ..
Verstoring ontstaat ook steeds meer door mensen ( amateurs ) die een soort plant ..vlinder..paddenstoel..insect enz. willen determineren en daarbij alle grenzen overschrijden ..
Zelfs zeldzame planten worden uitgegraven ..en meegenomen ..
Ook stroperij neemt  behoorlijk toe ..mede door het tekort aan toezichthouders ..
En ook steek ik mijn hand in eigen boezem ..want ook fotografen verstoren ( steeds meer ) natuur.
Reeën ..Edelherten..en Zwijnen zijn overdag niet veilig voor fotografen ..En s'nachts niet voor stropers..
Ja ..De natuur is hot ...maar ook dat heeft zijn keerzijde ..
Rustgebieden...voorlichting en meer toezichthouders is naast commercie noodzakelijk...
-
Wereldwijd probeert het WNF ook een vuist te maken tegen stroperij..en de handel in bedreigde diersoorten en planten ..De bepalingen van het Cites- (Convention on International Trade in Endagered Species of wild fauna and flora) verdrag zijn voor Nederland verwerkt in de Flora en Faunawet.
Ook is transparantie van natuurbeheerders en natuurorganisaties noodzakelijk ..
( Je komt er niet mee weg ..als je zegt :  "Dat begrijpen de burgers toch niet" )
Het afschieten van dieren en het ontkennen daarvan ..om zo geen leden/achterban/draagvlak kwijt te raken ..
moet over zijn ... En tellingen moeten door een onafhankelijke partij worden verricht ..
Het is toch van de gekke dat een WBE ( Wild Beheer Eenheid ) en Beheerders 
de tellingen verrichten ...en zo het afschot bepalen..
Het voelt als een slager die zijn eigen vlees keurt ..