zondag 28 februari 2016

Geen éénheidsworst

De Oostvaardersplassen en de Amsterdamse Waterleidingduinen ..twee unieke natuurgebieden waar de graasdruk per vierkante meter behoorlijk is ...maar dat maakt deze gebieden juist zo interessant. Met reactief beheer (negatieve of positieve selectie) zullen strenge winters en voedsel aanbod (voedsel zomerperiode) bepalend zijn. Beheerders gedragen zich dan als predator ..Zodat verzwakte dieren uitgenomen kunnen worden.
(Oostvaardersplassen)
Zo'n natuurgebied met een hoge graasdruk geeft juist kansen ..voor een ander (uniek) ecosysteem en daardoor meer biodiversiteit ..Op een éénheidsworst zitten we toch niet te wachten? 

Zo is het toch niet gewenst dat bijvoorbeeld de AWD een afspiegeling moet worden van Berheide of van NPZK? 
(Edelherten)
Bio: staat voor leven en diversiteit: betekent: afwisseling ..verscheidenheid of verschil.
Nou ..dat verschil maken deze twee (OVP en AWD) natuurgebieden zeker.
De natuurbeleving in deze gebieden is dan ook enorm ..
(Reeën)
Natuurlijk gaat een grote populatie grazers ..al snel ten kosten van bijvoorbeeld de reeën populatie ..het mooie is dan ook dat net buiten deze gebieden de ree floreert ..zoals hier op het Oostvaardersveld. waar een sprong reeën zich laat zien. 
(Zilverreiger)
Faunabeheer Flevoland heeft het afgelopen jaar in verband met de verkeersveiligheid 276 Reeën geschoten in 2014 waren dat er 269. En dan te bedenken dat uit cijfers van het landelijke Boa-registratiesysteem het stropen toeneemt.
-
Het aantal grazers in de Oostvaardersplassen is het afgelopen jaar gelijk gebleven..
Er lopen nu 220 heckrunderen ..1075 konikpaarden en ruim 3000 edelherten.
-
Het kabinet steunt Flevoland ..om de Oostvaardersplassen uit te roepen tot nationaal Park. In 2018 krijgen we daar uitsluitsel over. Directeur Martin Jansen van Het Flevo-Landschap ziet een kans om dan ook de Lepelaarplassen en het Natuurpark Lelystad bij het Nationaal Park onder te betrekken.
-
-
-
Het Oostvaardersbos ..De Driehoek en het Kotterbos doen in de winterperiode dienst als rustgebied voor de dieren ..Ze zijn dan beperkt toegankelijk. Bij de Driehoek ..is het mogelijk in de wintermaanden observatiehut "De Schollevaar" te bezoeken. Deze hut is juist in de zomermaanden niet toegankelijk.

dinsdag 23 februari 2016

Reeën

Altijd een mooi moment ..als je reeën ziet
Meestal krijg je ze te zien in de vroege morgen of tegen het einde van de dag.. de schemerperiode.Er bestaat een landelijk handleiding voor WBE's en Reewildcommissie (RWC) voor het uitvoeren van de tellingen (trendtellingen) De trendtellingen moeten volgens dit protocol volgens vaste voorgeschreven methode worden uitgevoerd om tot vergelijkbare gegevens te komen.

(jonge reebok)
De telling dient te geschieden op het moment dat:
- Het grootste gedeelte van de wintersterfte heeft plaatsgevonden
- Er nog geen kalveren zijn geboren 
- De zichtbaarheid nog groot is.
Voor de telperiode wordt de periode eind maart begin april aangehouden.
-
(Jong en oude reebok)
Persoonlijk heb ik het niet zo met afschot ..laat dat maar aan de natuur over. Ook in dit geval ben ik voorstander van reactief beheer ...een beheer waar alleen de verzwakte dieren worden afgeschoten ..de beheerder gedraagt zich dan als predator. 
-

In november werpen de bokken hun gewei ..tijdens de
wintermaanden voert het bloed beenstoffen aan voor de opbouw van een nieuw gewei. De bast is niets anders dan een dikke bloedrijke huid rond de stangen. 
-
-
De oude bokken vegen die huid er eind februari af ...De jongste bokken (spiesbokken) vegen pas in juni hun minuscule geweitje. De jonge bok is wat nieuwsgieriger dan de oude bok ..de reiger gaat er dan ook vandoor.
-
-
-
Niet alleen wintersterfte ..verkeersslachtoffers ..ziekte en afschot
bepalen de populatie ..maar ook de stroperij ..In Barneveld werden veel bomen gekapt ..en ook struweel moest er aan geloven ..wild is daar de dupe van ..Kennissen melden al dat er veel minder wild was te zien. Uiteindelijk werd er een hoofdverdachte opgepakt en negen afnemers.
De hoofdverdachte zou wekelijks op strooptocht gegaan zijn .. en schoot daarbij wilde zwijnen ..reeën ..konijnen ..duiven ,,en ganzen (augustus 2015)
Dit soort praktijken komen natuurlijk door het hele land voor ..Daarom is het ook belangrijk als u wat waarneemt wat niet door de beugel kan. U daar melding van maakt!
Reeën ..komen vrijwel in heel Nederland voor ..in het westen wat minder dan in het oosten

woensdag 17 februari 2016

Extra Leven

9 januari 2016 kreeg ik te horen dat er een nier beschikbaar was voor mij ..via eurotransplant (postmortale donor) 
Een lot uit de loterij als je nagaat dat de kans op een match nog maar 0,03% was. Nee ..ik had hier eigenlijk geen rekening meer mee gehouden ..we waren dan ook (drie maanden cursus) al thuis aan het dialyseren (hemodialyse) 

Voor de transplantatie wordt gekeken of het bloed van de donor en de ontvanger bij elkaar past ..(via kruisproef) Een kruisproef duurt enkele uren ..dit waren spannende uren voor mij en voor mijn naasten. Want bij een slecht resultaat wordt de transplantatie alsnog afgeblazen ..gelukkig was de kruisproef goed.

De transplantatie verliep goed ...En om een afstoting tegen te gaan slik je afweeronderdrukkende medicijnen ..Het lichaam beschouwt een getransplanteerde nier als iets wat niet in het lichaam thuishoort. Vandaar dat een patiënt erg vatbaar is voor bijvoorbeeld bacteriën en virussen ..
-
 Ik kreeg dan ook griep ..een longontsteking en een bacterie. Na vier weken werd ik ontslagen uit het ziekenhuis ..het gaat inmiddels heel goed .. en ik ben nu dan ook mijn conditie in de natuur aan het opbouwen ..natuurlijk zijn er nog wat kleine klachten ..maar als straks de medicatie wat naar beneden wordt bijgesteld..gaat dat zeker goed komen. Het leven ziet er voor mij (en ons gezin)  nu totaal anders uit ..een gevoel van een extra leven
een gevoel van vrijheid ..Geen vochtbeperking ..Alles (bijna alles) mogen eten.
Niet meer om de dag ..5 uur bezig zijn met dialyseren..
Ja geweldig ...en dat dankzij een voor mij onbekende donor ....donor bedankt!
-
Deze foto's zijn dan ook van een paar kleine wandelingen ...
Amsterdamse Waterleidingduinen en Rietputten.
Heerlijk om eindelijk weer buiten te zijn ..en zo aan mijn conditie te werken.
-
Ik wil iedereen bedanken voor de bezoekjes ..kaartjes ..twiets ..reacties.. facebook ..telefoontjes en mails ..Helaas kon ik de mails niet beantwoorden ..er zijn even problemen met mijn mail.
Dat hoop ik snel op te lossen ..

-
Helaas kon ik niet aanwezig zijn in Haarlem ..
Zoals de Faunabescherming al had verwacht ..heeft de provincie Noord Holland helemaal niets gedaan met de zeer kritische en goed onderbouwde argumenten tegen het afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen ..KLIK
...
Om het belang van de damherten voor dit gebied onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen te brengen ..looft de Faunabescherming een prijs uit voor de mooiste foto van één of meerdere damherten in de AWD. De Faunabescherming roept iedereen op om foto's te maken van de damherten in dit gebied en deze in te sturen. De mooiste foto's zullen op de site van De Faunabescherming worden geplaatst.
Ook deze dieren willen een extra leven ..en u kunt ze daar bij helpen!
Schroom niet .en doe mee!
Zie: Actie: Schiet een damhert.. met de camera  KLIK

Een prijs voor de mooiste foto wordt beloond met de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop natuurfotografie bij Yvonne van der Mey ..Wild en Natuurfotograaf ..of een cadeaubon naar keuze ..
Foto's kunnen worden gestuurd naar info@faunabescherming.nl de deadline is 1 Maart