zaterdag 23 februari 2008

AWD Plattegrond

-
De Amsterdamse Waterleidingduin (AWD) is een prachtig duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk. De AWD is een onderdeel van het gebied Kennermerland-Zuid en is aangewezen als Natura 2000 gebied. Het gebied (awd) is eigendom van de gemeente Amsterdam.
IJsvogel
Damherten
-
Vossen …
-
Snoek ..
Reegeiten ...
-
Duinviooltje ..
-