dinsdag 27 september 2011

Bronst Vetreserves

Vandaag 27 sept..Ingang Panneland.
De boeren moeten hun werk doen..en het is dan ook druk buiten het gebied AWD..met veel tractoren..in de weilanden..
Geen Ooievaars dit keer..en ook de reeën zijn niet te bekennen. Het is te hopen dat ze het bos ingetrokken zijn van de AWD....
Ik ga vandaag eigenlijk voor de damhertenbronst..Maar ik krijg geen burlen te horen..Wel zie ik dat de mannetjes het druk hebben gehad..Want ze zijn moe..en rusten op deze tijd van de dag uit.

Dit spitsertje is niet moe....maar hij is ook lang geen partij voor de grote jongens..
Maar hij gaat wel even kijken..hoe het in zijn werk gaat..
Dit grote mannetje heb ik al eerder gezien..hij is te herkennen aan zijn oor..
Ik doe op een afstandje een bakkie..Maar er zit weinig pit in dit mannetje..Hij bewaard zijn krachten..Voor de avond/nacht..Want dan durven de hindes te komen.....In de bronstperiode eet het damhert mannetje bijna niets..En teert in op zijn vetreserves...(kom ik nog op terug).....Na een tijdje heb ik het wel gezien..Het gaat het vandaag niet worden...Dus ik ga naar het achtergebied.
Op het Middenveld zie ik veel hindes..
Roodborsttapuit..
(Vos in de AWD)
Ghita belt..ze was deze morgen geweest..En had gevechten gezien/gefotografeerd van de damherten En ze had horen burlen.Ook was ze op de plek van de vossen geweest..Het bord (Tegen voeren vossen) was verdwenen..En ze had er geen vossen gezien..Ook ik zag er geen vossen..Maar een stuk verder zit er eentje aan de andere kant van het water.
Ze moet nu zelf voedsel zoeken..En er is voedsel in overvloed...
Ze?..Ja ze!..Mocht er twijfel over wezen.. Bij deze!
Ik vraag me af waar het bord is gebleven tegen het voeren?
Heeft Waternet het zelf weer weggehaald?
Omdat ze nu op een houtje moet bijten?
Ik weet het niet..maar raar is het in ieder geval wel.
(Een roofvogel vliegt over)
De vos is waakzaam..en hoort / ruikt en ziet zijn prooi.Het schijnt zelfs voor te komen dat vossen samenwerken..Om een grote prooi te vangen..De één jaagt de prooi dan in een hinderlaag.
En dan denk ik dat ze het water in gaat...Maar nee hoor..Ze gaat wat drinken.
En ik?....Ik ga over het Middenveld terug naar de uitgang.
Een hinde staat wat te eten..
Na de bronst willen ze herten gaan schieten buiten het gebied van de AWD..
Op dit moment lopen er geen herten in de weilanden...Maar na de bronst trekken de damherten weer naar het Vinkenveld...en lopen dan door naar de weilanden..Om hun vetreserves weer aan te vullen.
(Ze verliezen veel gewicht tijdens de bronst)
(Tafeleend)
Dus lijkt het mij goed dat de hekken nog voor het einde van de bronst geplaatst worden..
Want dan zijn de herten nog in het gebied...!!!

zondag 25 september 2011

Natuur Bezuinigingen (hogere kosten gezondheidszorg)

Natuur en Gezondheidszorg...
Gelukkig zijn stimuleert de gezondheid...En een goede gezonheid (conditie) zorgt ervoor dat je je gemakelijker gelukkig zult voelen.Door het stimuleren van de juiste levenskeuzes van mensen kan het geluksgevoel met 40% groeien. En dat bespaart, zegt Walburg in de richting van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, veel heel veel kosten in de gezondheidszorg.
Investeren in natuur/recreatie is investeren in geluk (Conditie/Welbevinden) en bezuinigen op zorg..
En dat heeft deze regering niet door....

80/90% van de gezonde mensen..heeft wel één of meerdere lichamelijke klachten per week..
De meest voorkomende klachten zijn..
Rugpijn
Hoofdpijn
Vermoeidheid
Pijn op de borst
Pijn in de armen of benen
Buikpijn
en Duizeligheid..
Lang niet iedereen gaat met een lichamelijke klacht naar de dokter..
De klacht is b.v. na enkele uren of dagen alweer verdwenen..
De meeste lichamelijke klachten komen voort uit stress en overbelasting..
GELUK/GEZONDHEID DE WETENSCHAP VAN GELUK
 - Zie KLIK!!!!!
(Bronstkuil)
Afschot Damherten AWD
Damherten die buiten het leefgebied in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) treden..
Mogen vanaf 1 Januari 2012 waarschijnlijk worden afgeschoten
-
De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en de gemeente Amsterdam hebben afspraken gemaakt over het beheer van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Los van de afspraken met Amsterdam beraadt de provincie Noord-Holland zich op aanvullende maatregelen langs de rand van de Waterleidingduinen. De provincie Noord-Holland wil een ontheffing verlenen voor afschot van damherten die uit het leefgebied treden. In Zuid-Holland gebeurt dit al en deze maatregel is daar effectief gebleken om de overlast te beperken.

De ontheffing voor afschot van herten buiten de Waterleidingduinen zal naar verwachting eind 2011 worden verleend.Hekken rondom AWD
( Ik hoop persoonlijk..dat ze wel rekening houden met de reeën buiten de AWD..!)
De gemeente Amsterdam werkt de komende tijd verder aan het hekkenprogramma, zoals besloten door de gemeenteraad. De provincies hebben in het verleden verschillende malen aangedrongen bij de gemeente Amsterdam, eigenaar van de Waterleidingduinen, over te gaan tot afschot van damherten. In juni heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het beheerplan damherten, dat is opgesteld door de beide provincies.
De raad van Amsterdam heeft besloten het beheerplan uit te voeren, maar wil vooralsnog niet overgaan tot afschot. Eerst moet het hekkenprogramma worden voltooid en verbeterd. De provincie Noord-Holland zal de gemeente Bloemendaal aansporen haast te maken met de herziening van het bestemmingsplan, waarna het mogelijk wordt de vergunning voor de hekken te verlenen.
Als uit de monitor en evaluatie na voltooiing van het hekkenprogramma blijkt dat er nog altijd overlast van de dieren is, dan worden er afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder binnen het gebied wordt overgegaan tot afschot.
( H Sloos - K.van Dommele en M.Kraan..Bedankt voor de mailtjes over Afschot )
(Bronst AWD)
Even twee uurtjes AWD gepakt...
Mijn dochter (15) is ontslagen uit het ziekenhuis..de operatie (Zenuwtransplantatie/facialisparese)
duurde 6 uur (i.p.v.3)
Maar het is gelukkig allemaal goed gegaan..bedankt voor de reactie's/post en telefoontjes..

dinsdag 20 september 2011

Vossen Voeren (Waternet Plaatst Bord)

Vandaag 18 sept. gaan Herman en ik bij Panneland naar binnen..
We zijn nog maar net de AWD binnen..of het begint te regenen..en niet zuinig ook ..En daarom besluiten we om eerst nmaar even een bakkie te doen in de eerste schuilhut...voordat we naar  de damhertenbronst gaan ..(Ik begin even bij het plaatsen van het bord)
(Bord in de AWD)
Waternet heeft namelijk een pracht van een bord geplaatst..Nu is het beleid van Waternet duidelijk!..............NIET VOEREN!............Goed dat waternet dit gedaan heeft..Want je hoort mensen wel eens zeggen dat de boswachter het goed keurt..of ze zeggen dat de vossen anders geen voedsel genoeg kunnen vinden..Nu kunnen mensen wijzen naar het bord....Zo!!.............Laat dat nu duidelijk zijn!...... Het is ook veel leuker om ze bezig te zien zonder te voeren.
Natuurlijk zullen we de vossen dan minder zien..
Maar als je er dan ééntje ziet..Dan geniet je er nog meer van...
Een Ekster doet zich tegoed aan de Duindoorn bessen..
Die zijn rijk aan vitamine C..Proef ze maar eens..(Voor mij te bitter:)
Het mooie van de Duindoorn is..Dat ze precies rijp zijn..
Als er duizenden trekvogels de AWD passeren...Die naar hun overwinteringsgebieden toe trekken.
Even kijken ze op de paddestoel..voor de route..
Gaat straks de Wolf zijn concurent worden..
En moeten we blij zijn met de Wolf....Een prachtige site...geeft voorlichting..Zo willen ze er voor zorgen dat Wolven niet alleen welkom zijn in de natuur..Maar ook in de hoofden en harten van de mensen in Nederland  Zie: http://www.wolveninnederland.nl/wolven/ 
(Bronst)
De bronst is duidelijk begonnen..hier en daar hoor je vechten in de struiken.de meeste damherten zijn nu nog erg schuw.dit damhert was een uitzondering..En we konden ook lang op gepaste afstand kijken.maar toen er drie mensen op het burle afkwamen..was het over met de pret.
Een vos loopt langs de rietkraag..
( regen op komst ?)
Ook deze vos blijven we volgen op afstand.En met een beetje geduld..Gebeuren er dan de mooiste dingen.Zo maken we een mooie jump mee van deze vos..We zien hem constant zoeken naar voedsel..En of het nou een kikker is of een muisje.....Nee..Een vos red zich ook wel zonder voer van de mens....
De vos heeft wat gehoord/gezien
En maakt een jump..
heeft hij wat ?
Ik denk dat hij te laat is..want hij begint te graven.
Dit keer is het muisje..de vos te slim af..
En dan even aandacht voor deze mooie site..
Boshut 't Panneland KLIK HIER.
-