zondag 28 februari 2010

Waar op te letten...Per Maand


De Natuur per maand in de AWD!!!

Per Maand...
Een kleine greep...
JANUARI
Eekhoorn: Paartijd (mits genoeg voedsel ).
Vos: Paartijd.
Vogels: Wintergasten..o.a. Wilde Zwaan,Zaagbekeend,Wintertaling,Tafeleend en Brilduiker.
FEBRUARI
Aalscholvers: Nestelen begint al eind Februari.
Vogels: Vanaf Februari komen de eerste zomervogels al weer terug naar Nederland. Veel wintervogels zijn dan nog in ons land.
Konijn: De eerste jonge worden geboren (Febr./Aug.) (kan zich het gehele jaar voortplanten) Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven worpen krijgen.
Eekhoorn: Paartijd (mits genoeg voedsel..(Anders in Mei/Juni).
Vos: Einde Paartijd.
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
MAART
Aalscholvers: Nestelen
Aalscholvers: Legt in Maart/April of Mei 3-4 blauwe eieren.
Bunzing of Fis (Mustela putorius): Al vroeg in het voorjaar begint voor de bunzing de paartijd, ook wel roltijd genoemd. Deze duurt van Maart tot Juni.
Vlinders: Zodra de temperaturen overdag rond de tien graden komen en er een zonnetje schijnt komen de overwinterende dagvlinders tevoorschijn. Dagpauwoog, Kleine Vos, Gehakkelde Aurelia en Citroenvlinder zullen de eerste zijn. Maar let ook op de Atalanta. De laatste jaren is deze trekvlinder er steeds vroeger bij en wellicht hebben deze vroege Atalanta's ook bij ons de winter doorgebracht.
Konijn: Jonge worden geboren (Febr./Aug.) (kan zich het gehele jaar voortplanten) Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven worpen krijgen.
Eekhoorn: Jonge.
Vos: Verliezen van Wintervacht.
Vos: Jonge werpen begint.
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
APRIL
Aalscholvers: Legt in Maart/April of mei 3-4 blauwe eieren.
Hermelijn: Het paarseizoen duurt de gehele warmere periode van het jaar. Afhankelijk van het tijdstip waarop de dekking plaats vindt volgt een gewone dracht van 56 dagen, of een verlengde dracht (van 7 12 maanden) waarbij de vrucht zich gedurende de koude periode, slechts zeer langzaam ontwikkelt en er pas jongen geboren worden in maart, april en mei, die aan het midden of einde van de zomer daarvoor reeds verwekt waren.
Bunzing of Fis (Mustela putorius): Al vroeg in het voorjaar begint voor de bunzing de paartijd, ook wel roltijd genoemd. Deze duurt van Maart tot Juni.
Zandhagedis of Duinhagedis (Lacerta agilis):Rond de paartijd die van half april tot half mei duurt worden veel mannetjes waargenomen die op zoek zijn naar vrouwtjes.
Duindoorn: Bloeit April/Mei.
Vlinders: Zodra de temperaturen overdag rond de tien graden komen en er een zonnetje schijnt komen de overwinterende dagvlinders tevoorschijn. Dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia en citroenvlinder zullen de eerste zijn. Maar let ook op de atalanta. De laatste jaren is deze trekvlinder er steeds vroeger bij en wellicht hebben deze vroege atalanta's ook bij ons de winter doorgebracht.
Konijn: Jonge worden geboren (Febr./Aug.) (kan zich het gehele jaar voortplanten) Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven worpen krijgen.
Moeflon: Geboren.
Eekhoorn : Jonge.
Damhert: Werpen gewei.
Vos: Verliezen van wintervacht.
Vos: Jonge werpen.
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
MEI
Varens: De varens ..Bij Ingang De Zilk schieten de Varens uit de grond,,Prachtig.
Egel: Na het ontwaken uit de winterslaap begint in mei, juni het paarseizoen. Paren is een langdurig liefdesspel……..dat omzichtig maar vooral ook voorzichtig gebeurt.
Hermelijn (Mustela erminea): Paartijd valt ongeveer in Mei en Juni. (in de warme periode )
Hermelijn: Het paarseizoen duurt de gehele warmere periode van het jaar. Afhankelijk van het tijdstip waarop de dekking plaats vindt volgt een gewone dracht van 56 dagen, of een verlengde dracht (van 7 12 maanden) waarbij de vrucht zich gedurende de koude periode, slechts zeer langzaam ontwikkelt en er pas jongen geboren worden in maart, april en mei, die aan het midden of einde van de zomer daarvoor reeds verwekt waren.
Bunzing of Fis (Mustela putorius): Al vroeg in het voorjaar begint voor de bunzing de paartijd, ook wel roltijd genoemd. Deze duurt van Maart tot Juni.
Zandhagedis of Duinhagedis (Lacerta agilis):Rond de paartijd die van half april tot half mei duurt worden veel mannetjes waargenomen die op zoek zijn naar vrouwtjes.
Zandhagedis of Duinhagedis (Lacerta agilis):Vrouwtjes Zandhagedis zien we vaker eind mei en begin juni, als ze op zoek gaan naar een geschikte plek om de 5 tot 15 eitjes af te zetten. De eitjes worden begraven in ondiepe holletjes op zanderige zonbeschenen plaatsen.
Duindoorn: Bloeit April/Mei.
Braam (Rubus): De bloei is van eind mei tot september en de bestuiving vindt plaats door insecten.
Vlinders: Zodra de temperaturen overdag rond de tien graden komen en er een zonnetje schijnt komen de overwinterende dagvlinders tevoorschijn. Dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia en citroenvlinder zullen de eerste zijn. Maar let ook op de atalanta. De laatste jaren is deze trekvlinder er steeds vroeger bij en wellicht hebben deze vroege atalanta's ook bij ons de winter doorgebracht.
Konijn: Jonge worden geboren (Febr./Aug.) (kan zich het gehele jaar voortplanten) Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven worpen krijgen
Moeflon:Geboren.
Eekhoorn: Jonge.
Eekhoorn:Paartijd.. Als in Dec./Febr. Te weinig voedsel was.
Damhert: Werpen gewei.
Vos: Jonge werpen.
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
JUNI
Egel: Na het ontwaken uit de winterslaap begint in mei, juni het paarseizoen. Paren is een langdurig liefdesspel……..dat omzichtig maar vooral ook voorzichtig gebeurt.
Hermelijn (Mustela erminea): Paartijd valt in Mei en Juni.
Bunzing of Fis (Mustela putorius): Al vroeg in het voorjaar begint voor de bunzing de paartijd, ook wel roltijd genoemd. Deze duurt van Maart tot Juni.
Zandhagedis of Duinhagedis (Lacerta agilis):Vrouwtjes Zandhagedis zien we vaker eind mei en begin juni, als ze op zoek gaan naar een geschikte plek om de 5 tot 15 eitjes af te zetten. De eitjes worden begraven in ondiepe holletjes op zanderige zonbeschenen plaatsen.
Braam (Rubus): De bloei is van eind mei tot september en de bestuiving vindt plaats door insecten.
Konijn: Jonge worden geboren (Febr./Aug.) (kan zich het gehele jaar voortplanten) Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven worpen krijgen.
Eekhoorn:Paartijd.. Als in Dec./Febr. Te weinig voedsel was.
Ree: Geboren.
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
Damhert: Geboren.
Vos: Jonge naar buiten.
JULI
Aalscholvers: Half juni vliegen de eerste jonge uit, in augustus de laatste.
Braam (Rubus): De bloei is van eind mei tot september en de bestuiving vindt plaats door insecten.
Konijn: Jonge worden geboren (Febr./Aug.) (kan zich het gehele jaar voortplanten) Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven worpen krijgen.
Eekhoorn:Jonge..Als er niet in Mrt./Mei gejongd is.
Ree: Geboren.
Damhert: Geboren.
Ree: Bronst begint.
Vos: Jonge naar buiten.
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
AUGUSTUS
Aalscholvers: Half juni vliegen de eerste jonge uit, in augustus de laatste.
Braam (Rubus): Vrucht.
Braam (Rubus): De bloei is van eind mei tot september en de bestuiving vindt plaats door insecten.
Konijn: Jonge worden geboren (Febr./Aug.) (kan zich het gehele jaar voortplanten) Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven worpen krijgen.
Eekhoorn:Jonge..Als er niet in Mrt./Mei gejongd is.
Ree: Bronst.
Damhert: De basthuid van het gewei schuren.
Damhert: Neemt in gewicht toe (klaarmaken voor bronst ).
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
SEPTEMBER
Paddenstoelen: Komen het gehele jaar voor..Maar in de Herfstperiode zie je er het meest.
Braam (Rubus): Vrucht
Braam (Rubus): De bloei is van eind mei tot september en de bestuiving vindt plaats door insecten.
Eekhoorn:Jonge..Als er niet in Mrt./Mei gejongd is.
Ree: Bronst neemt af.
Damhert: neemt in gewicht toe (klaarmaken voor de bronst).
Damhert: De basthuid van het gewei schuren.
Damhert: Voorbronst begint.
Vos: Jonge worden zelfstandig.
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
OKTOBER
Braam (Rubus): Vrucht.
Moeflon: Bronst.
Damhert: Bronst.
Vos: Jonge Worden zelfstandig.
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
NOVEMBER
Moeflon: Bronst.
Damhert: Bronst.
Vos: Krijgt wintervacht.
Vos:gebruikt hol.
DECEMBER
Eekhoorn: Paartijd (mits genoeg voedsel).
Vos: Paartijd begint.

zaterdag 27 februari 2010

De dieren in het AWD

Welke dieren leven er o.a. in de AWD...?
Steeds meer mensen ontdekken de AWD.
Mensen moeten lekker naar buiten, de natuur in.
En mensen moet je stimuleren om dat te gaan doen.
-
Vraag:...Waarom al die reclame voor het AWD...Als je liever geen mensen ziet als je wandelt?
Natuurlijk kom ik liever geen mensen tegen...Maar mensen moeten de natuur in..en genieten van al dat moois!!...Want dan zullen ze zich sterk maken...Voor behoud en uitbreiding van de natuur!
Ze zijn de nieuwe beschermers...kijk maar naar de Fietsaktie..of  de aktie tegen het afschieten van..o.a. Herten.
DE DIEREN IN DE AWD...
Damhert
Mol/Vos
Wilde Konijnen
Aalscholverskolonie.
Libel
Eekhoorn
Schapen
Bunzing
Damhert hinde's
Vogels
Egel
Ree Bok
Specht
Muis
Kat (wild ?)
Kikker
Koeien
Paddenstoel (het AWD is rijk aan paddenstoelen)
Moeflon (de vrouwtjes schapen lijken veel op de damhert hinde's)
Snoek
Wants ( Het AWD is rijk aan Insekten )
Knobbelzwaan (heel veel watervogels)
Vos
Vlinders (speciale vlinder routes )
Rups
zandhagedis
Reebok en Reegeit
Vos Koeien Landschap
Torenvalk
Kuifeenden
Het AWD heeft zoveel te bieden...Ga eens een keertje kijken...
Het is rijk aan Flora en Fauna.
U bent gewaarschuwd....het is verslavend!!!!
Veel plezier...In de AWD
(Daniëlle bedankt voor de Vrienden Award)

woensdag 24 februari 2010

Barcelona

Back In Business
Dit heeft natuurlijk niets met de AWD te maken....Maar een een kleine impressie...moet kunnen :)
Vijf dagen time out..in Barcelona.
Barcelona is een zeer gezellige stad en ligt in het noordoosten van Spanje, aan de Middellandse Zee. Barcelona is, na Madrid, de tweede belangrijkste stad van Spanje wat betreft omvang en bevolking. Het is een prachtige stad waar kunst en cultuur hoog in het vaandel staan..
Met 14 man (waarvan 8 kinderen en 6 volwassenen) naar Barcelona......
Met als hoogtepunt de wedstrijd  : FC Barcelona - Racing Santander.
Volledige naam Camp Nou
Voormalige namen Estadi del FC Barcelona (1957-2000)
In tien minuten tijd loopt het stadion vol/leeg...geweldig!In Spanje heeft koploper FC Barcelona zaterdag thuis simpel Racing Santander met 4-0 verslagen. Naaste belager Real Madrid ontvangt zondag Villarreal.
Nadat Andres Iniesta de score na zeven minuten had geopend, bewees doelman Fabio Coltorti van Santander zijn klasse bij inzetten van onder anderen Lionel Messi en Bojan Krkic.
Hij had echter het nakijken bij vrije trappen van Thierry Henry (door de muur) en Rafael Marquez (over de muur).
Na rust bleef voor het superieure Barca de oogst beperkt tot een goal van de in de A-ploeg debuterende Thiago.
Santander stelde daar weinig tegenover, al zag het voor rust een treffer afgekeurd worden, wegens vermeend buitenspel.
La Rambla is een brede drukke en gezellige boulevard die in het midden alleen toegankelijk is voor voetgangers en die in zuidoostelijke richting loopt, namelijk van het Placa de Catalunya tot aan de oude haven. De totale lengte van La Rambla is ruim 1 km. La Rambla is een belangrijk verkeersknooppunt voor het openbaar vervoer met bushaltes en ondergrondse metro- en trein-stations. Aan beide kanten van La Rambla naast het voetgangersgedeelte is een gedeelte met druk stadsverkeer. De Rambla is opgedeeld in vijf delen, waardoor Spanjaarden ook wel spreken van “Las Ramblas”.
Sagrada Família..
Het grootste gedeelte van de kerk is nog in aanbouw of zelfs niet eens. Een nog niet gebouwde centrale hoofdtoren van 170 meter hoog, omringd door vier kleinere torens, zal Christus tussen de evangelisten voor moeten gaan stellen. De kerk wordt net enkele meters lager dan de Montjuïc, de hoogste heuvel in de stad. Gaudí heeft dit naar eigen zeggen gedaan uit respect voor de Schepper: hij wil die met zijn gebouw niet in hoogte overstijgen. Een goed voorbeeld van de invloed van moderne techniek in het oorspronkelijk ontwerp van de kerk is het licht dat uit het kruis op de hoogste toren over Barcelona zal moeten gaan schijnen als een vuurtoren. Als de bouw af is, zal de basiliek de grootste ter wereld zijn, terwijl de torens oorspronkelijk drie keer zo hoog gepland waren dan ze nu zijn.
In 1881 is de opdracht aan Francisco de Paula del Villar gegeven. In 1883 is deze overgedragen aan Gaudí. Gaudí dacht oorspronkelijk het gebouw in tien jaar af te hebben maar na een paar jaar zag hij in dat dit onmogelijk was. Hij heeft daarom bij leven nog een aantal ontwerpen, maquettes en tekeningen gemaakt die na zijn overlijden in 1926 door zijn opvolgers als leidraad gebruikt konden worden. Het verdwijnen van deze ontwerpen in een brand tijdens de Spaanse Burgeroorlog en de bijzondere wijze waarop Gaudí bij leven werkte maakten echter dat er van al zijn oorspronkelijke ideeën en aanwijzingen niets overgebleven is. Toen de bouw in 1940 hervat werd, moest men dus beginnen met het opnieuw ontwerpen van de basiliek. Dit verklaart waardoor de oostgevel zo verschilt in stijl met de nieuwere delen.
Na Gaudí zijn de volgende architecten bij de bouw betrokken geweest: Francesco Quintana, Puig Boada, en Lluís Gari. De beeldhouwwerken zijn toen verder gemaakt door J. Busquets en de façades door Josep María Subirachs. Anno 2010 is de bouw van de kerk nog steeds niet voltooid. De bouwers hebben medio juli 2006 de verwachting uitgesproken dat eind 2008 de overkapping van de centrale beuk klaar zal zijn. Verwacht wordt dat de gehele kerk rond 2026 af zal zijn.
Vandaar dus de Time out!!!