dinsdag 4 maart 2014

Boshut Clinge

Vandaag 1 maart 2014 ging ik samen met Cees v Ginkel ..Mike Seuters ..Dick Dordrecht en Gery Bozuwa naar boshut Clinge
(Oost-Zeeuws Vlaanderen)

Deze voormalige jagershut die in één van de oudere bosgebieden in Zeeland staat is zeer comfortabel ..hij is 10 x 4 meter groot ..en er is stromend water / waterkoker / en koffiezetapparaat  aanwezig.
Kuifmees..
Het uitzicht is weids en mooi qua licht ..Op deze relatief open plek in het bos kun je de vogels op z'n vier/vijf meter afstand fotograferen.          Een meerwaarde is ook de vijver die vlak voor de boshut ligt. En ja ... je moet een beetje geluk hebben wat er die dag te zien valt .. 
Boomkruiper...
Het is een vogeltje die niet echt opvalt ..maar als je hem een tijdje volgt...
dan zie je dat hij constant weer aan de voet van de boom begint ..om weer naar boven te kruipen ..het is dus een echte klimmer ..en absoluut geen afdaler.
Grote Bonte Specht..
-
Het is behoorlijk druk rond de boshut ..vooral aan mezen geen gebrek ..zowel koolmezen ..pimpelmezen..kuifmezen en zelfs een paar staartmezen Een groene specht laat zich horen ..een winterkoninkje hupt wat door de takken ..vinken vliegen af en aan ..en een roodborstje laat zich constant horen ..ook de boomkruiper is druk in de weer ..
en op grote afstand ..zien we de eekhoorns 
Als we boven de boomtoppen drie buizerds zien en horen ..
Is het weer even gebeurd met de pret .. mooi tijd voor een bakkie :)
Het roodborstje laat zich weer zien ...
En ook de koolmees ..durft het weer aan..
Een vink laat even zien ..waar hij voor komt..
Maar ook de pimpelmees ..durft weer tevoorschijn te komen ...
De rust is weder gekeerd ..en dan durven de kuifmezen zelfs een bad te nemen ..
Vandaar even een lange serie :)
Ja ..Op zaterdag nemen kuifmezen een bad :)
Helaas geen groene of zwarte specht ..staartmezen ..boomklever..goudhaantje..keep ..zwartkop of zwarte mees..kruisbekken enz. Maar dat weet je ..Je moet een beetje geluk hebben ..
En natuurlijk is het fotograferen van een gewone kool of pimpelmees
al leuk op zo'n relatief korte afstand ..
En de kuifmees ..is natuurlijk werelds om zo te kunnen fotograferen.
Ik ga daar zeker nog eens naar toe ..Het is een geweldige locatie ..
Meer weten over boshut de Clinge .... Zie: KLIK

zondag 2 maart 2014

Natuur en Mens

De winterperiode 2013/1014 is tot nu  toe voorbij geslopen zonder een pak sneeuw en zonder één dag dat alles mooi in de rijp zat ..zoals in 2007 Met deze zachte winter zie je nu dat de biologische klok van moeder natuur al een maand voorsprong heeft. En de natuur eigenlijk een beetje van slag is ..
Vandaag 23 februari 2014 gaan Herman Peter en ik ..via de pannelanderweg de awd binnen.
De lucht kleurt prachtig als we langs het "Eiland van Rolvers" lopen..
-
En natuurlijk is dit spectaculair mooi om te zien ..
Maar wat hadden we graag een paar dagen sneeuw gehad deze winter ..of een mooie vorstperiode met rijp zoals in 2007 ..Dan hadden we vast en zeker meer wintergasten te zien gekregen dan dit jaar ..Ja ...ik heb die winterperiode echt gemist ..
Waar groot en klein de plekken opzoeken die dan nog open zijn..
Maar ja .. We stappen nu het voorjaar in ..en ach ..dat is ook een mooie tijd.
damherten...
-
WOT Natuur & Milieu, 26 februari 2014
Het huidige Nederlandse natuurbeleid ondergaat momenteel een forse herijking. De overheid krijgt daarbij steeds meer een faciliterende rol. Onderzoekers van Alterra Wageningen constateren dat er veel nieuwe initiatieven zijn van bedrijven en organisaties die diensten aanbieden in en rond natuur. 
De variatie is groot: van jongerenwerk tot ouderenzorg, van lichamelijk ontspannen tot geestelijk bijkomen, van genieten van de natuur tot produceren met de natuur.
-
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in de Natuurverkenning 2010-2040 vier toekomstbeelden voor natuur uitgewerkt. Ze levert hiermee een bijdrage aan de discussie over het nieuwe natuurbeleid. Zo staan bij het toekomstbeeld vitale natuur de natuurwaarden en biodiversiteit centraal, terwijl het bij functionele natuur vooral om de milieufunctie gaat. Bij beleefbare natuur gaat het om een maximaal beleven en genieten van de natuur. Bij inpasbare natuur ten slotte is de economische benutting van de natuur het belangrijkst. 
Om natuur beter te benutten zijn de initiatieven van burgers en bedrijven een kans voor de overheid. Er wordt vaak kritiek op de overheid gegeven; het inhaken op initiatieven van burgers is een goede mogelijkheid om die kritiek serieus te nemen. Dit geldt zowel voor het omarmen van burgerinitiatieven als het creëren van open procedures voor natuurbeheer.
-
Natuur : Beleven en gebruiken (Wageningen)
Zie meer KLIK 
(met dank aan Marcel Vossestein)