woensdag 18 oktober 2017

Sinds Kort Wild in de Duinen

Meerdere keren per jaar veranderen ze bij Waternet het decor in het prachtige struin-gebied de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) .. Waar habitats als : Strand en stuifduin pioniersvegetatie struweel ruigten loofbossen varens waterwinning naaldbossen loofbossen graslanden en zelfs heide zorgen voor een grote verscheidenheid aan biodiversiteit (Gert Hartman en Herman Versteeg) en (Cees van Ginkel en Bert Hum)
huizenmarkt..
Hier zijn het de damherten die in de verte de stilte doorbreken met hun burlen. Eigenlijk knorren ..maar dat klinkt me nou net iets te respectloos voor deze prachtige damherten.
-
Ze zijn het boegbeeld voor de AWD .. Zeg maar de Koning van de Amsterdamse Waterleidingduinen
-
-
Buiten het bos .. "Eendenvlak" aan de kant van het "Middenveld" doen we op gepaste afstand van vier volwassen herten die hun bronstkuil verdedigen een bakkie. In een zeer korte tijd accepteren ze onze aanwezigheid.  
-
 Het is eigenlijk nog te donker om mooie foto's te maken. We zien de eerste hindes in paniek uit het bos komen die het lek verlaten..
-
 Andere Bokeh :)
Een teken dat er fotografen door het lek lopen die de herten verstoren. en als niet snel daarna zelf de herten (mannen) het lek verlaten ... Nou dan weet je dat daar een stel idioten dwars door het lek lopen.-
-
-
Ze kunnen daar qua licht niet eens fotograferen .. Daar kan ik me zo kwaad om maken. Die mensen zouden zich eerst eens moeten verdiepen in de strategieën van de damherten.
Lichtval
Beetje het gevoel van iemand die gaat vissen ..en die dan bakstenen gaat gooien naar zijn dobber. Een beetje respect voor de dieren is toch wel het minste wat je van natuurfotografen mag verwachten.
Donker damhert
-
-
-
De damherten kunnen qua kleur heel erg verschillen ..er komen zowel donkere als lichtere exemplaren voor.  
Geur afzetten/vlaggen
Parasolzwam
Middenveld
De beleving is door het struinen zo intens .. Een heel verschil met de Hoge Veluwe .. waar men passief toekijkt Hier liepen de herten zelf gewoon langs ons en om ons heen. #Natuurbeleving.
Gevecht 
De damherten zijn door jagers uitgezet in de Amsterdamse Waterleidingduinen. In 1973 werden de eerste waargenomen.
-
Later zijn daar ontsnapte en door particulier uitgezette damherten
bijgekomen.  In 1983 besluit men om de damherten af te schieten ..Waternet stemt in maar het gebeurde niet.
-
Burlen
Rekel
Het is eigenlijk nog niet zo lang geleden dat er groot wild in de awd voorkwam. De damherten in 1973 (Uitgezet voor jacht) met een populatiepiek van 3.907  Sinds maart vorig jaar 1329 afgeschoten .. (en 115 reactief beheer)   Dan schrijft men: "Vorig jaar waren er nog 3.907 herten ..nu zijn het er 3.281" ..
Zwarte Kraai ..

Als je bokken schiet in plaats van tweejarige hindes .. dan noem ik dat geen populatie terugbrengen ...maar oogsten!
Vlaggen
De Vos
De eerste vossen werden vanaf 1968 waargenomen (daarvoor ook wel ..maar die werden afgeschoten)  .. in Heemskerk werden vier jonge vossen uit één worp losgelaten. (jagers) Uit dit viertal komt de huidige populatie....de hoge graad van inteelt veroorzaakte bij een groot aantal vossen (awd) een afwijkende kaak .. De onderkaak is precies 7% korter dan de bovenkaak.
-
Scheef Gewei
De Reeën kwamen (waarschijnlijk uitgezet) in 1950/55  De populatie kon uitgroeien tot 400 .. Nu zijn er nog enkele waar te nemen (afgelopen winter in de awd zo'n populatie van 12/15 stuks) Helaas lijkt het er nu op dat de populatie nog verder door verstoring vermindert. Bij de Zilk telde we afgelopen winter acht reeën .. waarvan één een jonge bok. Deze bok hebben we dood aangetroffen.
hinde
Aanval flank 
De laatste keer dat ik één volwassen bok waarnam fotografeerde was augustus 2016. Laatst een Hinde met een kalf kunnen fotograferen ..maar meer reeën heb ik niet meer waargenomen.
Uit betrouwbare bron hoorde ik dat er een volwassen bok probeerde via de zuidkant de awd binnen te komen.