vrijdag 29 juli 2022

Natuur Stikstof

 De melkproductie van de Jersey koeien (Taurine rund) ligt zo'n dertig procent lager .. maar de melk is duurzamer dan de gangbare melk in Nederland. Deze koeien hebben minder voer nodig door hun kleinere formaat ..produceren minder mest en geven melk met meer voedingsstoffen. Daardoor is de koe efficiënter en hebben de Jerseys een 20 procent lagere uitstoot dan andere melkkoeien uit Nederland
Jersey koe Taurine rund
-
-
-
Ralreiger Ardeola ralloides
-
-
De Ralreiger ..is een relatief kleine reigerachtige. Veel fotografen hebben ruimschoots de kans gehad om deze zeldzame ralreiger goed en van dichtbij te kunnen fotograferen in de 'Bergboezem'. Qua foto's dus niet meer zo zeldzaam :) … Ik had hem al eens gefotografeerd op 'Lesbos' ..maar dit is natuurlijk leuker. Ook het IJsvogeltje uit Amsterdam komt hier nog regelmatig voorbij hier.
IJsvogel Alcedo atthis
-
Donsvlinder Euproctis similis
-
De Donsvlinder Euproctis similis is een nachtvlinder die zeer algemeen voorkomt ..de rups heeft lange haren en valt best wel op . Onder; De Bosbeekjuffer Caloptenryx virgo de bosbeekjuffer is te verwarren met de weidebeekjuffer en eerlijk is eerlijk ik heb daar nogal eens moeite mee. De weidebeekjuffer is doorschijnend.
-
Bosbeekjuffer Caloptenryx virgo
-
-
Ralreiger Ardeola ralloides
-
In Nederland komen een aantal reigerssoorten voor .. 1) Blauwe Reiger 2) Grote Zilverreiger 3) Kleine Zilverreiger 4) Woudaap 5) Ralrijger 6) Koereiger 7) Purperreiger 8) Roerdomp 9) Kwak 10) Groene Reiger Onder: De Koninginnenpage Papilio machaon (Wieden) ..Landkaartje Araschnia levana ...Gamma-uil Autographa gamma ..Groot Koolwitje Pieris brassicae
-
Konninginnenpage Papilio machaon
Landkaartje Araschnia levana
Gamma-uil Autographa gamma
-
Groot Koolwitje Pieris brassicae
Jersey koe Taurine rund
Als je dit kalfje zo ziet ..dan zie ik toch geen vervuiling zoals Schiphol Tata Steel of al die auto's enz. Het is toch bijna niet te geloven dat deze koeien vervuilend zijn. Terwijl ik nog geen week geleden door de Botlek reed met de auto … Dan is dit toch niet te verkopen dat zoiets de natuur op grote afstand doet verruigen. Ja ja .. Natuurlijk moeten we van wetenschap uitgaan. Onder : Bosparelmoervlinder Melitaea athalia.
-
-
-
Bosparelmoervlinder Melitaea athalia
-
-
Bosuil Strix aluco
-
De Bosuil ...heeft duidelijk moeite om zijn ogen open te houden. Hij heeft waarschijnlijk een zware avond achter de rug. Ik neem snel wat foto's en laat hem verder met rust.
-
Vos Vulpes vulpes
IJsvogel Alcedo atthis
-
-
-
IJsvogel Alcedo atthis produceren zoals roofvogels uilen en bijeneters braakballen ..de braakbal lijkt groot ..en kunnen zo'n drie cm lang en één cm dik zijn. Het is groot ..maar als je ziet wat hij af en toe qua vis door zijn keel krijgt valt het eigenlijk wel mee. Er zitten vooral graten in de braakbal ..en wat opvalt is dat ze zo mooi wit zijn.
-
Landkaartje Araschnia levana
Jersey koe Taurine rund
-
-
Bosbeekjuffer Calopteryx virgo
Bosbeekjuffer Calopteryx virgo
Met Prooi..
-
Appelvink Coccothraustes coccothraustes
De Appelvink Coccothraustes coccothraustes en boven: De Bosbeekjuffer Calopteryx virgo het mannetje donkerblauw en het vrouwtje groen tot bruin .. onder: Kolibrievlinder Macroglossum stellatarum
Kolibrievlinder Macroglossum stellatarum
-
Bosparelmoervlinder Melitaea athalia
Woudaap Ixobrychus minutus