dinsdag 16 juli 2019

Gevecht

In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) breekt een nieuwe dag aan. Nacht en schemerdieren zoeken langzaam de dekking op. Dieren hebben geprofiteerd van de nacht. De één door de dekking van de nacht .. en de ander heeft geprofiteerd omdat hij in de nacht ongezien zijn prooi heeft weten te benaderen. 
Zwarteveld-Kanaal / Middenveld
-
Bastgewei (Doorbloed)
Grazers zoals deze damherten hebben de nacht doorgebracht in de beschutting van het bos. Vechten om de hiërarchie in de groep kunnen ze nu even niet met hun gevoelige gewei doen .. Het gewei is doorbloed en erg gevoelig.
'Hazenhoek'
Zonnedauw
Moeraswespenorchis en Rolklaver
Icarusblauwtje
Sint Jansvlinder
Sint Jansvlinder
Rond Wintergroen - Pyrola rotundifolia 
Hier in de AWD het wintergroen? Als dat zo is dan is dit een soort

die op de Nederlandse Rode Lijst staat als vrij zeldzaam. hij komt voornamelijk in de kuststreek voor.
Struikkrabspin - Xysticus
Kalfjes ..
Zwaantjes ..
'Rechte Schuster Kanaal'..
-
Een damhert is door water niet tegen te houden ..Voor de zwaan met jongen steekt hij het 'Barnaartkanaal' over ..de zwanen blijven er rustig onder.
Grote Keizerlibel
Sint Jacobskruid / Rups Sint Jacobsvlinder
Boomkikker
Roodborsttapuit .
Dama dama
Bastgewei
De laatste tijd zien we op veel plaatsen meer opslag. De sterfte onder de damhert kalfjes en het afschot van damherten speelt een rol. Ook de neerslag van de laatste tijd heeft een positief effect.
Leeftijdsverschil ...
Regen .. 
Kalfje
Ook de heide in het gebied 'Toortsenvlak' toont hier en daar wat herstel door de neerslag. De schade door de droge periode van afgelopen jaar is enorm. .. planten zijn massaal verdwenen.
Zandhagedis ..
Samen in de dekking 
Konijn 
De konijnenpopulatie lijkt nog niet echt op niveau ..Ze staan er om bekend dat ze daar goed mee bezig zijn om die schade in te halen ;)
-
-
-
Het gevecht gaat er vreemd aan toe .. met de voorpoten worden een paar tikjes uitgedeeld. Veel indruk maakt dat niet .. als straks de doorbloeding stopt dan worden de schoffels (Gewei damhert) hard en zijn ze niet gevoelig meer. Dan kunnen ze om de hiërarchie vechten. 
Sint Jansvlinder