donderdag 30 juni 2022

De Kust

 De rups van de Hermelijn vlinder Cerura vinula (Nachtvlinder) ..die vooral aan de kust worden waargenomen zijn hier in Nederland zeer zeldzaam. Hij zit hier goed gecamoufleerd op de wilg. Zodra de rups verstoord raakt gaat de staart omhoog en kan hij zelfs mierenzuur naar zijn belagers spuiten.
Hermelijn vlinder Cerura vinula
-
-
-
Rond Wintergroen Pyrola rotundifolia
Knobbelzwaan Cygnus olor
-
De knobbelzwaan is een beschermde inheemse diersoort (Flora Faunawet) maar helaas blijven er elk jaar berichten binnen komen dat zwaneneieren en zwanenjongen gestolen worden .. de jonge vogels worden als siervogel verhandelt of als delicatesse (zwanenbiefstuk) verkocht. Onbegrijpelijk dat mensen zoiets doen.
-
-
-
-
Kiekendief Circus cyaneus
-
-
Ree Capreolus capreolus
Wat we ook regelmatig lezen is dat honden een ree de stuipen op het lijf jagen en in sommige gevallen verwonden of doodbijten. Een boete kan oplopen tot honderd euro .. maar ja..dat blijkt toch weinig effect te hebben. De kans dat de eigenaar van een loslopende hond gepakt gaat worden is klein ..en wat is dan honderd euro? Daar schrik je klaarblijkelijk niemand mee af.
-
Texel
Rond Wintergroen Pyrola rotundifolia
Knobbelzwaan Cygnus olor
Roestbruine Kromlijf Sicus ferrugneus
Bijenorchis Ophrys apifera
Texel
Kolibrievlinder Macroglossum stellatarum
De Kolibrievlinder Macroglossum stellatarum is een dagactieve nachtvlinder uit de familie van de Pijlstaarten. We zien ze deze weken op verschillende plekken. Het gaat daarom gevoelsmatig wel goed met deze vlinder. Of dat ook werkelijk zo is weet ik niet. Het is in ieder geval een prachtig ADHD vlindertje ..
Duinen
-
Ree Capreolus capreolus
-
-
Duinparelmoervlinder Fabriciana niobe
Op Texel kwamen we de Duinparelmoervlinder Fabriciana niobe tegen .. ze waren behoorlijk actief en werkte niet echt mee. Gelukkig kon ik toch nog een paar foto's maken van deze mooie als bedreigd (Rode Lijst) staande parelmoervlinder maken. Hij heeft het moeilijk door de vergrassing in de duinen.
-
-
Woudaap Ixobrychus minutus
Vos Vulpes vulpes
Rugstreeppad Epidalea calamita
-
-
-
De Rugstreeppad Epidalea calamita staat op de Rode lijst als gevoelig ..zijn naam heeft hij te danken aan de geel gekleurde lengtestreep op het midden van zijn rug. Hij is niet zeer zeldzaam maar er worden wel regelmatig bouwprojecten uitgesteld omdat er rugstreeppadden gevonden worden die als pioniersoort het bouwterrein wel weten te waarderen.
-
Moeraswespenorchis Epipactis palustris
-
Wolfsmelkpijlstaartrups Hyles euphorbiae
-
Weer zo'n zeldzame rups … de rups van de Wolfsmelkpijlstaart Hyles euphorbiae. Het is een dagactieve nachtvlinder en familie van de Pijlstaarten. De rups heeft de Cipreswolfsmelk als waardplant ..de melksap van deze vrij zeldzame plant is giftig en kan huidirritatie geven.
-
Ree Capreolus capreolus
-
Bijenorchis
Grote Keizerlibel
Ree Capreolus capreolus
Kluut Recurvirostra avosetta
-
De pullen van de Kluut Recurvirostra avosetta waren redelijk dichtbij te bewonderen. Zittend op mijn telescoop krukje zagen ze niet echt gevaar in mij .. en liepen langs op een afstand van zo'n zes meter. Altijd leuk om dit soort pullen te kunnen fotograferen.
Kluut Recurvirostra avosetta
Bondbekplevier Charadrius hiaticula
Knobelzwaan
Ree Capreolus capreolus
-
Einde