donderdag 28 november 2013

Vos

AWD 26 november 2013 :
Nog een klein maandje en de winter begint .. Dieren zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter ..ze leggen voedselvoorraden aan ..bouwen hun vetreserves op .. of trekken naar warmere plaatsen ..
Ook zijn er dieren die in deze periode van vacht veranderen ..en een wintervacht / kleur krijgen .

-
De meeste bladeren zijn grotendeels al van de bomen ..ja..ook de bomen maken zich gereed voor de winter ..De bladeren zijn bij een lage temperatuur en minder licht juist energievreters .. en overbodig geworden. De Vos krijgt zijn mooie wintervacht ..en maakt zich op voor de paartijd ..ook wel Ranstijd of Roltijd genoemd die juist in de winterperiode plaatsvindt ( December tot Februari )

Verleden jaar was de Rol/Ranstijd mooi waar te nemen in de AWD ..
De rekel ( mannetjes vos ) liep constant achter de moervos ( vrouwtjes vos ) aan ..In de vroege morgen waren de vossen goed hoorbaar ..Ook mede door de sneeuw waren ze toen ook goed te volgen .
Ook zien we in deze periode de wintergasten ( overwinteren hier in Nederland ) binnen komen ..
De Wilde Zwanen ..
Maar ook de Krooneenden / Tafeleenden / Slobeenden / Zaagbekeenden / Brilduikers / Wintertaling waren alweer in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Niet alleen door het donkere weer waren ze moeilijk te fotograferen .. ze zijn nu nog erg schuw ..en zoeken vooral de plekken met hoog riet ..o.a. "Zwanenplas" ..
Zaagbekeenden ...
Een maandje later ( bij vorst ) zijn ze meestal eenvoudiger te fotograferen..Ze verbruiken dan zo min mogelijk energie ...en zoeken het open water. Helaas zag ik vandaag nog geen Nonnetjes .. in de AWD
Damhert ..
Kuifeenden ... zie je het gehele jaar door .. ( maar de foto was wel bijzonder :) 
Wintervacht Vos ...


-
Nu vragen er nog steeds mensen ..wat voor een camera heb jij? Zeker na het zien van dit soort foto's van hierboven  .. Nou..dit is/zijn tamme vossen die eenvoudig te benaderen zijn .. Ik ging vandaag ( struinen ) eigenlijk voor wilde vossen. Maar omdat ik die niet tegen kwam ...toch maar even naar het bekende plekje :)
Zilverreiger ...
Een primeur ..voor mij was het zien van de zilverreiger in de awd ..Hij was wel eens eerder waargenomen in de awd door andere ..maar het is natuurlijk leuk als je hem ook zelf ziet en ( grote afstand weliswaar) daar kunt fotograferen...
Duindoorns werden regelmatig bezocht door kramsvogel spreeuwen en mezen ..
Een donkere..maar mooie dag in de AWD..

dinsdag 26 november 2013

Nieuwe Natuur - Ander Licht

In november 2011 gaf directeur Johan van de Gronden ( WNF ) nog aan ..dat natuurorganisaties voldoende investeerders gevonden hadden om het natuurgebied Oostvaarderswold te financieren ..
Bedoeling was om het natuurgebied Oostvaardersplassen te verbinden met het Hosterwold en uiteindelijk met de Veluwe.
Maar door bezuinigingen trok het rijk (2010) zijn bijdrage in ..en het licht ging uit!
Provincie Flevoland had inmiddels al aan miljoenen uitgegeven aan o.a. aankoop landbouwgrond.
Nu is er zo'n 800 hectare grond beschikbaar voor het realiseren van Nieuwe Natuur!
En zo is alles in een ander licht komen te staan....
Foto's van 24 november met Cees in de OVP Oostvaardersplassen 
En U en ik mogen meedenken over deze nieuwe natuur :)
Wilde Zwaan..
En natuurlijk denken we altijd mee :) ..maar ventileren dat niet..Het zijn ook meestal details ..en niet een heel plan waar we aan denken. Zo lopen Cees en ik door de driehoek ( OVP ) .. het is eigenlijk een grauwe en donkere dag. Mede door de film "De Nieuwe Wildernis" zijn er nog veel mensen. Het eerste wat we/ze zien is het prachtige bezoekerscentrum. 
-

En eigenlijk als je het gebied in gaat ..en de observatiehutten / kijkhutten bezoekt .. dan stoort het enorm dat het riet het zicht zo belet ..Voor de hut(ten) gaan staan is eigenlijk verboden ..maar die neiging krijg je natuurlijk wel. Het is toch een kleine moeite om daar een beetje beheer op toe te passen .. En hier en daar het zicht te verbeteren ..
Ja ...Eigenlijk ben ik er geen voorstander van dat mensen moeten betalen om natuur te kunnen zien / beleven
 ..Maar in dat nieuwe plan ..zou ik zeker skyboxen plaatsen met uitzicht over moeras/water/weiland en bos.
En als daar genoeg te zien valt ..ontstaat daar zeker een win/win situatie.
Baardmannetje ..
Ook een stuk struin-gebied is een must .. om de beleving van de natuur te vergroten ...
 Konikpaarden...
Ook moet er ruimte voldoende zijn om kinderen heerlijk te laten ravotten in de natuur.waar ze dan kunnen varen..zwemmen..klimmen..enz. Op voldoende afstand van een rustgebied.
Zilverreiger
Heeft u een idee? .. en wilt u meer weten kijk dan
Ondanks het weer ...toch nog een mooie dag.

zaterdag 23 november 2013

Natuur en Economie

Ree..
Het blijft altijd een mooi natuurbelevingsmoment als je Damherten ..Vossen of Reeën tegenkomt in dit prachtige Natura2000 gebied de AWD..  De AWD mag dan een industriegebied wezen ( Waterwinning ) maar ook als natuurgebied/recreatiegebied heeft het een grote economische meerwaarde voor de regio .. 
Damhert..
De discussie ( Wilderniscafe Veluwe ) "Wat levert Wildernis op?" ..
Laat dan goed zien ..dat natuurgebieden competitiever zijn geworden.
Ree / Adelaarsvaren 
Onderzoeker naar de relatie Natuur en Economie Tom Bade, Triple E gooide de knuppel in het hoenderhok met een artikel in de Stentor: ‘De Veluwe is het grootste attractiepark van Nederland met een omzet van een half miljard per jaar, maar mist nu de boot’ is zijn stelling. ‘Ik maak me zorgen. 
Je hebt de film De nieuwe Wildernis gezien en dan kom je op de Veluwe en wat dan?
 Organisaties rond de Oostvaardersplassen zijn heel pro-actief bezig. 
Spitser..
Bij de Veluwe hangen partijen zelfgenoegzaam achterover. Je moet scherp blijven.’ 
De aanwezigen lieten zich niet uit het veld slaan: ‘wij zijn trots op dit mooie gebied’. 
Bas Tiemens ondernemer op de Veluwe reageert: we zijn creatief genoeg en ook blij met initiatief van Staatsbosbeheer om een Wildarena te maken. Bade: ‘Dat wildarena hadden jullie zelf moeten financieren’.
 Ree met reekalf van dit jaar
Zoeken de dekking van de varens op ..
Rudolf ter Mors ‘business builder’ van beroep mengt zich tussenbeide: ‘De Veluwe is een sterk merk, maar mist inderdaad de boot. Het ontbreekt aan integratie en coherentie tussen bestuursorganen en andere partijen. Onderzoek, ondernemers en overheden moeten beter op elkaar inspelen. 
Werkelijke afstand..
Bade: ‘Wat u niet door heeft is dat de omgeving steeds competitiever is. In Brabant lopen straks ook gewoon edelherten in wat zij noemen het Landschap van Allure’. Maak het spannend en bedenk ook een aansprekende slogan, die je gezamenlijk kunt gebruiken.
Ingang "De Zilk"
Dit brengt ons bij het laatste onderwerp van die avond ‘Krachten bundelen voor een Veluwe’. Jan van Muyden is voorzitter van het Veluwe Fonds een particulier initiatief om financiële middelen en initiatieven samen te brengen: ‘Mensen doen heel erg hun best om samen te werken, maar niemand is meer verantwoordelijk voor het totaal, de Veluwe is een wees’.
Drents Schaap
Joep van de Vlasakker doet internationaal onderzoek naar natuurbeheer en vult aan: ‘Natuur op de Veluwe is al versnipperd, het bestuur is versnipperd en binnen beheer wordt er nog meer versnipperd’. Van Muyden heeft twee jaar geprobeerd bestuurders bij elkaar te krijgen, maar dat is niet gelukt. Vanuit het publiek wordt ook bevestigd: ‘we zijn subsidieverslaafd, we zijn passief geworden en te afhankelijk geweest van de Provincie. Van Muyden reageert door aan te geven dat het Veluwefonds juist een reactie hierop is: ‘Wat wij willen is geld, handjes en kennis bij elkaar brengen. We eten van de Veluwe. We moeten er ook wat voor terugdoen.’ ( foto links Joke Pouw )
( Lentevreugd )
Met dank aan (info) Marcel Vossestein