maandag 25 juni 2018

Mens en Natuur

De ontwikkeling van de damhertkalfjes in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) gaat door. Een week eerder lagen ze nog her en der in het hoge gras verstopt. Nu lopen ze naast moeder en enkele andere hindes mee. Ze zijn waakzaam en vertonen vluchtgedrag.

-
-
-
Keizersmantel - Argynnis paphia
-
De damhert mannetjes voelen zich niet verantwoordelijk voor hun nageslacht ..Het is mogelijk dat dit hert vader is van meerdere kalfjes. Eigenlijk zijn de mannetjes alleen tijdens de bronst geïnteresseerd in de vrouwtjes.
-
-
 -
 -
De kalfjes vormen crèches .. en één of twee hindes blijven bij de kalfjes .. De andere foerageren in de nabije omgeving .. en reageren als er iets verdachts te zien is. Nu zien we nog kleine créshes .. maar vijf of meer kleine kalfjes is in de avonduren geen uitzondering.
-
-
-
Ook de konijnen zijn druk bezig met het doorgeven van hun genen.
We zien hier een holenstelsel met veel ingangen .. de jongste en zwakste konijnen zitten aan de buitenkant ..dat is door rangorde in de groep zo bepaald.
-
-
-
 -
Twee totaal verschillende grazers .. één ding hebben ze gemeen.
Er was ook een tijd dat de konijn uitgeroeid moest worden .. Jac.P.Thijsse ;  "Wanneer wij echt mooie, rijk begroeide duinen willen hebben, dan moeten de konijnen worden uitgeroeid.." Een totaal verkeerde inschatting ..
-
-
-
Zo namen de beheerders van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)  de jacht op konijnen in eigen hand. ..omdat de jagers onvoldoende konijnen schoten.
Het argument was dat het konijn de opslag van bos ..het ontkiemen van jonge bomen en struiken tegenhield.
-
-
-
Eigenlijk ...zien we weer dat ingrijpen van de mens altijd gevolgen
heeft op korte of lange termijn. Dat er mensen zijn die altijd de neiging hebben om in te grijpen .. uiteindelijk de plank vaak misslaan En dat de werkelijke problemen buiten beeld worden gehouden.
-
-
In de regen …
----

dinsdag 19 juni 2018

Grote Parelmoervlinder

De Grote Parelmoervlinder (Argynnis aglaja) staat op de Rode Lijst als ernstig bedreigd .. Door verdroging van de duinen en door ontginning van zijn leefgebied verdween dit soort in 1950 bijna uit Nederland. Hier op de Hoge Veluwe en de Waddeneilanden zijn ze nog te zien.
Grote Parelmoervlinder 
Grote Parelmoervlinder
Door waterwinning en waterstand zijn er veel planten en dieren verdwenen uit het duingebied. Ook gebiedsvreemd water speelt een belangrijke rol. Soorten als orchideeën zonnedauw parnassia en beenbreek kunnen heel slecht tegen verdroging. De schade was al enorm voordat ze weer vochtige duinvalleien probeerde te creëren.
Ree
Boomklever
Juni Kever
Distelvlinder
Dat deze schade dan geheel in de schoenen van de damherten geschoven is .. geeft wel aan dat diegene die toen verantwoordelijk waren weglopen voor hun verantwoording. En nu politiek gezien er door de damherten goed van af komen. Diezelfde mensen staan nu nog steeds aan het roer qua beleid.
Grote Parelmoervlinder
Grote Parelmoervlinders
Grote Parelmoervlinders
Niet alleen de Grote Parelmoervlinder maar ook andere soorten vlinders die het van vochtige duingebieden moeten hebben zijn verdwenen ...Zilveren Maan en Moerasparelmoervlinder zijn in het duingebied verdwenen.
Grote Parelmoervlinder
Groot Dikkopje
Wild Zwijn
Frislingen
frisling
Hooibeestje
Onkruidbestrijdingsmiddel met glyfosaat ..werken in op de wortel ..
Met grote oranje akkerbouwvelden tot gevolg … Het is zeg maar legale rotzooi. En toch heeft de Europese Commissie de vergunning verlengd. Wie dat spul gebruikt .. weet zelf echt wel dondersgoed dat zoiets de natuur geen goed doet !
Groot Dikkopje
De Hoge Veluwe
Grote Parelmoervlinders
Grote Parelmoervlinders
Om ongedierte en onkruid tegen te gaan ..gebruiken particulieren en boeren veel bestrijdingsmiddelen. Dat die in het milieu veel schade veroorzaken mag duidelijk zijn. Niet alleen voor planten en dieren ..maar indirect ook voor de mens.
-
Kleine Vuurvlinder
Ree
 
Groot Dikkopje
Einde ..