dinsdag 30 juli 2019

Rustgebied - Stiltegebied

De natuur schreeuwt om bescherming. De bebouwing rukt op en de recreatiedruk neemt in natuurgebieden enorm toe. Wandelaars fietsers fotografen paardrijders hardlopers nordic walking puzzeltochten excursies educatie en speeltoestellen enz. Iedereen heeft een stukje ruimte nodig ..en één van hen ben ik.
Reegeit - Capreolus capreolus
Keizersmantel - Argynnis paphia
Eekhoorn - Sciurus vulgaris
Natuurlijk is het geweldig dat zoveel mensen de natuur(gebieden) op die manier kunnen waarderen. We mogen het habitat van de dieren betreden .. in ons habitat zijn andersom dieren niet altijd even welkom
-
Bruin Zandoogje - Maniola jurtina
Konikpaard - Equus caballus 
Reegeit - Capreolus capreolus
We schermen onze woonwijken dan af met hekwerk zodat dieren in hun leefgebied blijven. En eigenlijk moeten wij dieren ook een gebied geven .. waar de mens niet welkom is.


-
Als de recreatiedruk groeit zouden we navenant meer bescherming moeten bieden voor plant en dier. Dus meer natuur Waar niet de bezoeker ..maar de natuur zelf centraal staat. (rustgebied)

.

Reegeit - Capreolus capreolus
Boomleeuwerik - Lullula arborea
Heivlinder - Hipparchia semele
Reebok - Capreolus capreolus
Paring Sint- Jansvlinder - Zygaena filipendulae
Ook moeten we versnippering door uitbreiding van paden en wegen zoveel mogelijk zien te voorkomen. Het is iedere keer een plakje worst .. maar de worst is zo wel snel op. Geef juist terug aan de natuur …. het algemeen belang .. De natuur moet voorop staan.
 -
Vos - Vulpes vulpes
-
Wij als mens hebben al zoveel ruimte opgeëist. En als we dan in een relatief kleine stukje natuur wild zien ..dan is het zichtbaar zijn al een reden voor afschot. Het dier is te tam ..dat hoort dan niet.
Dan staan we op ons achterste benen
-
Vos - Vulpes vulpes
Ook bij een dood dier in de winter .. is dat een mooie reden voor
pro-jacht mensen om er nog meer af te schieten. De natuur reset zich door voedselaanbod en weersomstandigheden.
Kleine Parelmoervlinder - Issoria lathonia
Libel - korenbout (?)
Vos - Vulpes vulpes
Hier is de vos op bezoek geweest in de woonwijk.. Hij kwam onder
de heg door en stak de weg over het natuurgebied in. Een brok plastic met daarin iets wat is blijven liggen bij de barbecue
Boomblauwtje - Celastrina argiolus
Reebok - Capreolus capreolus
Reekalf - Capreolus capreolus
-
Het is maar goed dat de dieren het niet voor het vertellen hebben .. want qua mensenpopulatie zijn wij de wenselijkheid al ver overschreden. De mens is verantwoordelijk voor natuur en de bescherming daarvan.

-
(vervolg ...)
Niet ons belang ..maar natuurbelang.

dinsdag 23 juli 2019

Eenhoorn

De Eenhoorn
Een mythisch fabeldier met magische krachten?
"Wie heeft de eenhoorn zijn vrijheid gegeven ..wie heeft hem van zijn banden bevrijd?. Ik laat hem wonen in de wildernis .. de zoutvlakte is zijn domein". (Bijbel: Job.)
Reebok
Parnassia 
Schotse hooglander kalf
Reegeit
Een poel met helder zoet water in de bloemrijke duinvalleien .. waar dieren heen kunnen trekken om hun dorst te lessen. Een paradijselijke plek waar droogte geen invloed op lijkt te hebben.
Reegeit
Reegeit
Icarus Blauwtje
Reebok 
Dikkopje
Reebok
Reegeit
Nu was er al maandenlang geen regen gevallen en de zon had
voortdurend geschenen. De beken en rivieren droogden op. Het gras werd bruin-geel . Zelfs het onkruid ging dood. Maar de drinkpoel bleef tot de rand gevuld
-
Reegeit ..Zekeren
Reebok 
Keizersmantel
Blondje
Eksters Parasieten verwijderen.
De slang was slecht en gaf om niets of niemand ...behalve om zichzelf. Hij hief bij de rand van het water zijn kop op en liet een straal van dodelijk gif uit zijn bek spuiten. Dieren wisten nu dat ze zouden sterven als ze van het water zouden drinken.
Reegeit
Schotse Hooglander
Dikkopje
Icarus blauwtje - Bruine vuurvlinder
De dieren waren van hun stuk .. Tegen de avond was er een enorme menigte rond de poel verzameld, Ze kermden jankten en brulden ..Was er dan niemand die kon helpen?


Icarus
Mist ...
De Eenhoorn die altijd zijn eigen weg gaat ..was ver weg.
In de vroege morgen ..hoorde hij het roepen van de dieren. 
In galop kwam hij vanuit het niets bij de poel.
Eenhoorn .. :)
Run .....
Parnassia Icarus Roodborsttapuit
De eenhoorn rook het gif ..knielde bij de poel ..boog zijn hoofd en doopte zijn hoorn diep het water
in. De magische hoorn deed zijn werk Het gif verdween ..Het water was weer zuiver en zoet.
Heideblauwtje
Reebok
Iets anders ...
Pruikgewei
Pruikgewei ..
De eenhoorn blijkt een reebok te zijn met een afwijkend gewei
Ontstaan door beschadiging van de testikels ..We noemen dit een pruikgewei. Het gewei kan niet geworpen worden. 


Goed gewei ..