maandag 30 december 2019

Baardman


In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) hoor ik in het kanaal het bekende geluid 'Ping ..ping..ping van baardmannetjes. Gelukkig staat er weinig wind en zitten de zeven baardmannetjes hoog in het riet om zich tegoed te doen aan de zaden van het riet.
De Baardmannetjes (Man/Vrouw) - (zeven stuks )
Ochtendgloren ..
Eiland van rolvers
Zaagbek vrouw 
Vulpes vulpes 
Landing ..
Baardmannetjes komen wel meer voor in de Amsterdamse Waterleidingduinen .. en het is ook niet de eerste keer dat ik ze hoor in het gebied.
Zaagbekeenden
Zaagbek man
Spiegelbeeld ..

Baardman
Maar zo dichtbij fotograferen in de awd is me nog niet eerder gelukt. Wel in de OVP ..Zevenhuizerplas (Oud Verlaat) en de Rietputten (Vlaardingen)
Baardmannetjes 
Wilde Zwanen
Wilde Zwanen
Het baardmannetje leeft in de zomer van insecten .. in de winter van rietzaad. Een late vorstperiode maakt veel slachtoffers onder de baardmannen. Zoals in 2018 de Siberische of Russische Beer die toen na een relatief warme periode over het land trok.
Met zon ...
Vorst aan de grond
Prachtige lucht ...
Baardman en baardman vrouw
Bord in de AWD
Hofleverancier van de baardmannetjes in Nederland is wel de
Oostvaardersplassen (OVP) Waarschijnlijk zijn ook deze zeven te relateren aan de Flevopolder waar enorme rietmoerassen de baardmannetjes explosief deed toenemen

Duin
Damhert Bok 
Infiltratiegebied
Het goudhaantje was op zoek naar eten .. tussen de koolmezen en de pimpelmezen voelde hij zich goed thuis. Uiteindelijk ving hij een spinnetje of zoiets.
Goudhaantje - Prooi
Schoffel/Gewei
Vos
Wilde Zwanen met jong
Wilde Zwanen
We kwamen meerdere groepjes wilde zwanen tegen ..Deze wintergasten overwinteren hier in het infiltratiegebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Dodaars
Pannelanderweg

vrijdag 20 december 2019

Otter Oostvaardersplassen


Otter – Luta lutra (Europese Otter)
De kans om een otter overdag tegen te komen in het wild is niet erg groot .. het zijn namelijk nachtactieve dieren. Hier in de 'Oostvaardersplassen' hebben we een geluksmoment als deze otter zich overdag laat zien.
Otter
Otter
Wilde Zwaan ..
Otter
In 1988 was dit soort in Nederland uitgestorven. .. via een herintroductie project waarbij er 31 buitenlandse otters zijn uitgezet is de populatie gegroeid naar 360 (telling winter 2018/2019).


Otter
Zeearend
Wilde Zwanen..
Zeearend ..
Het grootste gevaar voor de otters is wel het verkeer .. in 2018 werden er bijna honderd aangemeld die waren doodgereden. Het verbinden van natuur is daarom noodzakelijk om een gezonde populatie te behouden.
Slechtvalk
Konik
Otter
Otter
Konik
Het grootste gevaar voor de otters is wel het verkeer .. in 2018 werden er bijna honderd aangemeld die waren doodgereden. Het verbinden van natuur is daarom noodzakelijk om een gezonde populatie te behouden.
Konik ..
Konik - Symbiose
Wilde Zwaan ...
Otter
Wilde Zwaan
Hopelijk houden ze met het droogleggen/uitbaggeren om rietmoeras te realiseren in dit natuurgebied rekening met de otters en bevers als ze het gebied opnieuw gaan inrichten als Europees vogelreservaat
Otter
Buizerd
Otter
.... Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
De Vos
Predator brengt in een gezond ecosysteem de balans.
Vulpes vulpes
Dama dama ..
Als de balans weg is in een natuurgebied en insecten en vogels verdwijnen .. Dan is het zoeken naar een schuldige niet zo moeilijk
Vos
Ontmoeting ..
-
Vossen 
Pas als ze verdwenen zijn en men ziet geen/te weinig  verandering .. dan pas realiseert men dat er andere factoren er aan ten grondslag hebben gelegen.
Vossen ..
Vulpes ..
De rest vervaagd ... 
Madelief
Natuurlijk is beheer soms noodzakelijk .. maar zoek ondertussen ook naar andere oorzaken.
Zodat we niet achteraf moeten constateren dat tunnelvisie een achterstand heeft veroorzaakt.