donderdag 25 maart 2021

Ringslang Paring

 Buiten de 'gardena' zie ik normaal gesproken niet snel slangen. We hebben in Nederland drie soorten slangen ..de adder..ringslang en de gladde slang. De ringslang is een ongevaarlijke waterslang voor mensen ..maar hij mag dan wel geen giftanden hebben zoals de giftige adder. Maar ze hebben wel degelijk kleine giftandjes achterin de bek waarmee ze hun prooi verdoven.
Ringslang
Ringslang
De Polder
Polder
Reegeit
We gaan op zoek naar de ringslangen die hier dichtbij het water overwinteren … en hun winterverblijf nu verlaten om op zoek te gaan naar een partner om te paren. Het vrouwtje kan wel 1.40 meter worden. Het mannetje is duidelijk een stuk kleiner.
Bosuil
Damhert AWD
Damhert AWD
Oostvaardersveld
Steenuil
Ringslang
Een mannetje die wegschiet trekt de aandacht ..  en al snel zien we dat er ook een vrouwtje en mannetje aan het paren zijn. Het kleine mannetje is uitgerust met twee geslachtsdelen ..en hij brengt één van zijn beide hemipenes in bij het vrouwtje. Onbeschaamd staan we dat gewoon te fotograferen :)
Ringslang
Ringslang
Oostvaardersveld
-
Konik
Konik
Edelhertgewei Oostvaardersveld
Wat had het mooi geweest als we een verbinding hadden gehad met Duitsland ..via het OostvaardersWold en de Veluwe. Dan had nu het Nationaal Park Nieuw Land met de natuurgebieden Lepelaarplassen ..Markermeer ..Marker Wadden en Oostvaardersplassen/Oostvaardersveld het ultieme ecologische en robuuste natuurgebied geweest met een verbinding naar het achterland.
Bosuil
Ringslang
Ringslang Spin
Spin
Ransuil
Het was Henk Bleker (Staatssecretaris Economische Zaken ..Landbouw en Inovatie CDA) die boeren de natuurbeheerders van de toekomst noemde .. en het Oosterwold schrapte. 79 hoogleraren geven via een open brief aan dat Henk Bleker zijn beleid een keiharde aanslag op de natuur is en leidt tot een verslechtering van de leefkwaliteit voor mens plant en dier in Nederland. Wat heeft deze man de natuur geruïneerd.
Ransuil
Ransuil
Ooievaar
Torenvalk
Nonnetjes
Nonnetjes
Laat in het voorjaar worden nonnetjes soms nog waargenomen .. er zijn zelfs zo nu en dan broedgevallen waargenomen. Ik moest even aan een klooster denken toen er zoveel nonnetjes te zien waren.
Ringslang
Ringslang
Ringslang Paring
Ringslang
We zien hier veel muizen lopen .. en dat is buiten kikkers padden salamanders en visjes ook voedsel voor de slangen. De muizen eten trouwens graag de eieren van de ringslang. De ringslangen hebben best veel vijanden … de eieren worden zelfs door kevers gegeten. Maar ook mussen spreeuwen muizen kikkers en padden eten de eieren van slangen. En de slangen worden gegeten door roofvogels reigers kraaiachtige egel ratten katten en zelfs door honden.
Huid Ringslang
Ringslang
Sneeuwklokje
Bosuil
Steenuil
Steenuil
Nu er meer natuur wenselijk is ..lijkt het me een goed plan om alsnog die verbinding te maken. De BoerBurgerBeweging BBB ziet het wel zitten om 300.000 woningen te bouwen in de Oostvaardersplassen. En dat is natuurlijk onwenselijk en zelfs een klap voor het Nationaal Park Nieuw Land.
Reebok
Sneeuwklokjes
Reegeit
Reebok Bastgewei
Reebok
Ringslang