zondag 30 december 2012

Ik denk dat...

Volgens het Haarlems Dagblad zijn er dit jaar al 80 herten ( mannetjes ) overleden ..Een verdubbeling ten opzichten van 2011 ..
Herman en ik gaan vandaag ( 30 Dec ) bij Panneland het gebied AWD binnen.. We zien vandaag hindes en herten .. en ze zien er gewoon goed uit ..foto links ( archief ) ..
Waternet  : De verlengde bronsttijd zou een belangrijke oorzaak kunnen zijn.
Vereniging Het Edelhert : De populatie is te groot ..Voedselgebrek.
"IK DENK DAT " :
Ik denk dat beheerder Waternet grotendeels gelijk heeft.. Tijdens de bronst periode eten de herten weinig of niets...En de bronst vergt veel van de herten..Normaal gesproken trekken de damhert mannetjes na de bronst richting het gebied "Vinkenveld" om daar een slootje over te steken en te fourageren in de weilanden om vetreserve op te bouwen voor de winter.. De hindes trekken meer naar het achter-gebied..Nu hebben ze een hekwerk geplaatst ...en de weilanden zijn nu niet meer bereikbaar..
De herten zwerven rond in dat gebied op zoek naar voedsel..wat normaal gesproken geen probleem was..Nu is daar de druk op dat gebied te groot geworden qua voedsel..In andere gebieden zoals b.v. "Vogelenveld" "Palmveld" "Groot Zwarteveld" is voldoende voedsel maar de herten zijn de weilanden gewend ..en fourageren nu aan de rand van het gebied..
Reegeit ..
Als ik hier en daar de reacties leest..lijkt het wel of de AWD een herten-kamp is..De AWD is 3400 ha groot ..en ja.. er lopen veel damherten..De meeste damherten zien we bij ingang "Panneland" en "Oase" En veel minder in het achtergebied en bij "De Zilk"  Het gebied heeft genoeg voedsel voor het aantal damherten..De vraag is wel ..wat is het gewenste aantal damherten / grazers Hoe groot is de druk op een gebied.. zelf geloof ik dat de natuur zelfregulerend is ..De laatste telling damherten is daar een bewijs van ..Minder dan de vorige telling ...terwijl er juist een groei van 26 % verwacht werd !
Natuurlijk sterven er beesten in de natuur ..
Dat is misschien niet leuk ..maar dat is nu eenmaal natuur..
en goed voor de biodiversiteit .. 
Deze zien we in het gebied "Witteveld" ..
Zaagbekeend ( Mannetje )
Krooneenden en Tafeleenden
Slobeenden..Kuifeenden.. Nonnetjes..TafeleendenBrilduiker .. Ja ..Veel wintergasten (Zwanenplas) in de AWD
Staartmees
-
Zaagbekeenden..
Eigenlijk was ik opgelucht toen ik de eerste herten in de AWD vandaag zag ..
Want wat denk je wel niet bij "Herten sterven massaal"?
Nee ..Een beetje een sensatie tekst van een krant :)

woensdag 26 december 2012

Goede Voornemens

Goede Voornemens.. Amsterdamse Waterleidingduinen.. ( AWD )
Met de jaarwisseling nemen veel mensen goede voornemens..
En ik...Ach ik neem bijna elke dag nieuwe voornemens ..en dat komt!
Ik ben gewoon te flexibel ..en hou me nooit aan mijn voornemens..
Zo ook deze dag.. ( Eerste Kerstdag ) ..
Ik had me voorgenomen op tijd thuis te wezen ...en om naar het gebied
"70 Bunders" te gaan ... Nou mooi niet !
-
Het begint al bij Ingang "Panneland" ..Het heeft behoorlijk geregend en dan is het gebied de "70 Bunders" geen optie.. Het gras is daar nat en hoog..Dus in plaats dat ik linksaf richting de "70 Bunders" loopt ..pak ik de Pannelanderweg.. en ik loop naar het gebied "Witteveld" ..
"Ruigeveld" ( Zwanenplas )
Brilduiker..
23 Dec. was ik met Herman in de AWD ..Het was toen een grauwe en grijze dag daar heb ik geen blog bericht van gemaakt..vandaar dat er een paar hier zijn geplaatst.
Zaagbekeend Mannetje..
Reegeit..
Nog zo'n mooi voornemen ging de mist in..Ik had me voorgenomen om vandaag ..als ik een vos of ree tegen zou komen.. te gaan zitten en op afstand ze rustig te gaan volgen..Zodat ze me niet zouden zien..  Maar een Ree heeft nu eenmaal een mens snel in de gaten..
-
-
Een prachtig moment ..die wat mij betreft langer had mag duren Helaas dachten de reeën daar anders over ... En als reeën ervandoor gaan ..dan zijn ze ook echt weg ook ..Bij damherten is dat wel anders.Die stoppen een stukje verderop weer..
-
Het aantal bezoekers was verleden jaar 74.000
Dit jaar zijn het aantal bezoekers wat gezakt .. dit jaar zo'n 65.000 bezoekers..
( Unieke Bezoekers per ip adres per dag / per mnd ...zie Istats )
Ik had me zo voorgenomen dit jaar in ieder geval weer boven de 74.000 te komen :)
-
Ook bij deze vos ging het anders dan ik van plan was..Ja ..De afstand was wel groot ..maar ook hier heeft hij me te snel gezien ..dus op afstand de vos volgen was ook hier niet aan de orde..
Vandaag zou het gaan regenen ..maar het tegendeel was waar..
Zelfs de zon keek even om een hoekje mee.. 
Ja..ook buienradar komt zijn beloftes niet na gelukkig :)
Zaagbekeend Vrouwtje..
De tijd vloog ..en ik moet nog naar voren ..
Een ander voornemen ...om op tijd thuis te wezen
( tweede kerstdag vieren ) ging ook de mist in ..
... Wat dat betreft moet ik de politiek in..
Goede voornemens....Beloftes ...
en niet nakomen :)
Ik heb me voorgenomen om dat
te veranderen :) ...Maar ja..Je weet het ...
Ik ben gewoon te flexibel ! ...en dat verander je niet ;)

zaterdag 22 december 2012

Fijne Dagen

Fijne Dagen

woensdag 19 december 2012

Roerdomp

De Oostvaardersplassen ( OVP ) 16 December ( Ghita en ik )
Volgens Beemster van onderzoeksbureau Altenburg &Wymenga..
neemt het aantal vogels af ..door het constante waterpeil en ganzen begrazing is er sprake van veroudering van het moeras systeem..
Daarom adviseert hij om het moeras opnieuw droog te leggen.
( Edelherten )
Het is in een natuurlijke situatie juist gebruikelijk dat een kleimoeras periodes van droge en natte jaren kent.....compleet met grote schommelingen in het aantal broedparen en soorten...volgens Beemster..
De begrazing en de groei van het aantal herten en runderen is niet funest geweest voor de vogelstand..
De vogels in het moerasgebied kunnen juist overleven door de nabijheid van de kale vlaktes 
waarop en waarboven zij hun voedsel zoeken..

Wel waarschuwt hij voor een toenemend aantal herten die paden maken in het moeras zelf..( op zoek naar voedsel ) .. Vogels als de Kiekendief en Roerdomp lijken het moeras daarom te mijden..ook omdat de Vos via die paden dichterbij weet te komen.
De waterstand staat vandaag behoorlijk hoog..En de paden zijn hier en daar ( door gesmolten sneeuw neem ik aan ) bijna niet te belopen door de modder..Ghita en ik zakken dan ook  tot over de rand van onze schoenen in de blubber..
De Roerdomp ..
We zitten in de observatiehut wat te drinken/te eten.. Als Ghita opeens zegt "De Roerdomp" ..
Ik pak mijn camera ..en neem snel een paar foto's..
Ghita kijkt naar de Roerdomp ..en is zo geobserveerd door de Roerdomp ..
dat ze vergeet haar camera te gebruiken... 

( Pimpelmees - Staartmees )
We blijven nog een tijdje wachten..in de hoop dat hij nog uit het riet komt.. Helaas krijgen we deze prachtige Roerdomp niet meer zien..
Edelherten..
De meeste natuurgebieden in Nederland hebben eerder te maken met verdroging..
Maar in de OVP lijkt de waterstand juist veel hoger te staan dan normaal..
Nonnertjes..
Brilduikers..
Zilverreiger..
Heeft dit te maken met het rapport van Beemster? De waterstand is in ieder geval anders..Maar i.p.v. een verlaging van het waterpeil ..hebben ze misschien wel gekozen voor verhoging van het waterpeil. 
Wilde Zwanen.
Eend eet kikker..
-
Aan het eind van de dag..gaan we nog even langs de Oostvaarders (Almere) het is al snel donker aan het worden..wat vliegt zo'n dag voorbij..!
Het mag dan een donker dagje geweest zijn ..maar er was weer genoeg te zien en te beleven in de OVP
Ja..Een dagje OVP is een avontuur op zich !