donderdag 21 februari 2019

In de Natuur

De temperatuur is bij het ochtendgloren ...het moment voor de zonsopkomst het laagst. Op dit moment van de dag zoeken de dieren over het algemeen de beschutting op van bosschage en struweel om zich te wapenen tegen de kou en de wind. Het bos houdt de warmte vast.

-
-
Bij zonsopkomst is het al snel warmer buiten het bos dan in het bos .. het bos houdt nu de kou vast. Dieren zoeken nu in de luwte van het bos ..de zon op en gaan foerageren.
-
-
-
-
Op het moment dat je de temperatuur voelt stijgen ..en de zon opkomt ..lopen de herten uit de dekking de open vlakte op .. 
-
-
-
-
De groene specht laat zich horen .. We horen zijn lachende roep
meerdere malen ..maar we krijgen deze prachtige vogel met z'n hoongelach niet te zien helaas.
-
-
-
-
-

Het creëren van natuurlijke dynamiek.. de zogenaamde wandelende duinen. Een prachtig stukje natuur waar ook natte duinvalleien en korstmossen een belangrijke rol vervullen. In zwart wit is de structuur mooi te zien. 
-
-
-
Nu zijn reeën vrij algemeen in Nederland ..maar toch wil ik een
lans breken voor die paar reeën die nog voorkomen in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) .. Geeft deze dieren een rustgebied.
-
-

-
Niet alleen wij ontmoeten dieren in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) maar ook de dieren onderling ontmoeten elkaar ... Waakzaam en met wat voorzichtigheid passeren ze elkaar 
-
-
-
Einde

zaterdag 16 februari 2019

Het Gevoel ...

Ze hebben lang in de bol moeten zitten .. maar met het zonnetje van de laatste tijd .. kunnen ze los gaan. De vogels hebben duidelijk de voorkeur voor geel .. de witte en paarse laten ze met rust. Of zijn het de muizen die in het geel het hoofdgerecht zien?

-
-
-
Hier en daar zien we ook grote groepen sneeuwklokjes bloeien .. een solitair staande sneeuwklokje geeft wel de rust in de foto .. Deze zocht de rust op .. en distantieerde zich van de groep.
Almere
-
-
Oostvaardersplassen bij zonsopkomst ..  nog voordat er een schot gelost gaat worden deze dag vertrekken de vogels massaal uit het gebied. Het humane reactief beheer is hier om zeep geholpen. (Wetenschap verliest het van een paar oproerkraaiers)
-
-
-
-
Natuurpark Lelystad 
Baardman ..OVP 
Reegeit AWD
Eerder deze week de ree in de Amsterdamse Waterleidingduinen ..(AWD)  De populatie is zo klein geworden .. dat er eigenlijk alles uit de kast moet worden gehaald om ze te behouden .. Een klein rustgebiedje/verboden gebiedje kan het verschil maken.
-
Vos AWD
Reegeit
Krooneenden
-
Er zijn in de zwanenplas (AWD) veel krooneenden te zien. Hun ogen kleur en kop zijn prachtig .. vanaf de voor of achterkant heeft hun kop wat weg van een nasischijf.
Krooneend Vrouw
Tafeleend vrouw
Vos 
Wilde Zwaan ..
De wilde zwanen hebben inmiddels de Amsterdamse Waterleidingduinen verlaten ..Ik ga er dan ook vanuit dat deze foto de laatste van de wilde zwaan is ..deze winterperiode.
-
-
-
Einde ...