maandag 26 januari 2015

Wat Is Winst

Polder:
Windmolens..Gemalen ..Boerderijen ..Sloten ..Koeien ..Schapen ..Paarden ..en Weidevogels daar denkt men aan als we het over een polder hebben. Helaas verdwijnen de koeien langzaam maar zeker uit het landschapsbeeld, Ze blijven op stal en komen niet meer buiten.. In 2014 verdwenen er 16 duizend koeien extra uit de weilanden ..

Het laatste decennium zorgen .. wegen ..verstedelijking.. glastuinbouw.. en de toename van toeristen en recreanten dat de polders nog meer onder druk komen te staan.


WEL EVEN AANKLIKKEN
(tekst video beluisteren .... nog steeds van toepassing op de mens)
De verschuiving van het platteland als productieruimte van voedsel en grondstoffen naar het platteland als consumptieruimte voor onder meer wonen ..werken en recreëren heeft grote gevolgen voor het polderlandschap.
( Koeien in de polder straks zeldzaamheid? ) - (Wilde zwanen)
Ja..we gaan in de toekomst minder koeien in de weilanden zien ..De kleine melkveehouders zullen verdwijnen en die overblijven , worden groter en bouwen enorme stallen ..mest en voersilo's
Wij moeten het doen met lege weilanden ...en misschien?

Staan dan mensen met verrekijkers hier in de polder net zo te
zoeken naar die ene koe ..in plaats van hier naar één trap (Europees zeldzame vogel die lijkt op een fazant ) die zo ver weg zat ..dat we hem niet konden fotograferen.
-
Ja ..Eigenlijk kunnen we het de boeren niet kwalijk nemen ...ze moeten denken aan hun inkomen
Maar alzo vaak staat inkomen tegen een verlies aan natuur en natuurbeleving.
We betalen uiteindelijk als collectief de rekening ..dubbel en dwars terug.
Boeren horen eigenlijk nog meer dan nu ..geld moeten kunnen genereren uit duurzaamheid  van natuur. Dat is een investering in ieders belang ..Zo hoeft een nieuwe generatie de rekening aan schade natuur niet te betalen 
-
We moeten als mens natuur centraal zetten in plaats van geld ..duurzaamheid belonen en inkomsten ten kosten van natuur en milieu belasten. Winst nu kan soms gewoon teveel kosten.
Winst is als we natuur en milieu kunnen verbeteren ..zonder de rekening neer te leggen aan volgende generaties.. 
Met Ghita en Cees in de polder
De wereld moet nog een eeuwigheid mee!

woensdag 21 januari 2015

Waarneming.nl

Actieve jacht op de damherten in de Amsterdamse
Waterleidingduinen wordt vooralsnog niet ingezet.
De aanpak reactief beheer waarbij damherten bij lijden mogen worden afgeschoten blijft tot nader onder gehandhaafd
Tijdens de extreem zachte winter van 2013- 2014 zijn slechts zeven herten afgeschoten en werden er nogmaals zeven herten dood gevonden in de awd schrijft wethouder Udo Kock (D66 ..Financiën en Waterbeheer) in een brief aan de gemeenteraad,
Goudhaantje..
Vandaag zien Kees H. en ik een paar goudhaantjes ..Ze zijn erg beweeglijk. Het kleinste vogeltje van Europa is niet echt schuw ..maar toch erg lastig om te fotograferen ..er zit altijd wel een takje tussen of zo. 
 ..Gelukkig waren wij vandaag ook goudhaantjes en konden we ze redelijk op de foto krijgen.
"Eiland van Rolvers"
Klapekster..zoekplaatje
Een klapekster is een zangvogel met het gedrag van een roofvogel ..Ze vangen muizen ..hagedissen en insecten.. en kunnen net zo als de torenvalk .. bidden in de lucht naar prooi.Ze spietsen hun prooi aan prikkeldraad of aan de meidoorn.
-
In Friesland heeft een muizenplaag inmiddels desastreuze gevolgen voor de landbouw. Het is misschien te simpel om daar het tekort aan vossen (door jacht) of door de vele meldingen afgelopen jaar van vernielingen van nesten ..kapot geprikte eieren ..beschoten vogels en zelfs vergiftige roofvogels de schuld te geven. Maar dat het meespeelt buiten de zachte winter en de lage waterstand lijkt me duidelijk.(drie foto's uit archief)
-
.Het is een verkeerde gedachte om vossen af te schieten om zo de weidevogels te kunnen beschermen..De overgebleven vossen zullen zich sneller vermeerderen ..In de natuur is balans belangrijk ..en ingrijpen van de mens meestal desastreus. In dit geval is het de muis die zijn voordeel pakt en zich razendsnel kan uitbreiden 
Winterkoninkje..
Grote Pieper
Op grote afstand zit dit vogeltje ..mijn kennis van vogels schiet tekort dus vraag ik het even via  multimedia aan Elma Vonk ..Elma geeft aan een grote pieper ..en binnen de kortste keren zijn er meerdere reacties die dat kunnen bevestigen ..Duinwachter Leo heeft hem ook gezien en zelfs op de foto kunnen zetten in 2013 ..Mede door Elma zet ik hem op waarneming.nl  De grote Pieper is fam. van de kwikstaart en is een zeldzame doortrekker die in het voor en najaar met een beetje geluk te zien is aan de kust. 
-

maandag 19 januari 2015

Waternet Voertuigen

De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
Eigenlijk een industriegebied (waterwingebied 1851) van zo'n 3400 ha groot.Dit Natura 2000 gebied is een uniek gebied dat rijk is aan flora en fauna ..ook uniek is dat men in dit gebied mag struinen.
..dat maakt het gebied spannend.


(Werkzaamheden "Eiland van Rolvers")
In de awd zien en horen we regelmatig voertuigen rijden...die in het gebied actief zijn...onderhoud/natuurbeheer is noodzakelijk in dit waterwingebied. Maaien ..Plaggen ...Rooien .. Frezen ..Baggeren ..en het afvoeren van materiaal is noodzakelijk .
Om te zorgen dat water aan en afvoer onbelemmerd kan plaatsvinden ..
is het noodzakelijk om de breedte en diepte op peil te houden
Takken en bladeren moeten worden weggenomen bij de filters

(zoek de vos)
Vooral de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers (Prunus seriotina) die ooit in de jaren twintig is geïntroduceerd om verstuiving tegen te gaan ..en die zich als een ware plaag vermeerderde.. kost nu veel arbeid en geld om ze te bestrijden ..vandaar dat de prunus ook de bijnaam kreeg bospest.
-
Het kost nu veel arbeid en geld om deze prunus ..ook wel bospest genoemd uit het duingebied te bestrijden  

Wilde Zwaan
houtversnipperaar
baggeren
maaien
Ook in de winterperiode gaan werkzaamheden gewoon door..
-
Het afvoeren van houtsnippers ..
-
De Waterwinkanalen moeten worden opengehouden ...In de jaren 80 zijn graskarpers uitgezet om ook op een natuurlijke manier de kanalen open te houden... 
-
De foto's van de klapekster zijn niet best ..maar de waarneming deze week was wel heel leuk..Klapeksters zijn  plaatstrouw .. Een klapekster geringd (L 192163) op 1 november 2003 werd op 16 december 2006 weer gevangen op nog geen 1,5 kilometer van de ringplaats.
(2007 - "Hazenhoek")
Door de jaren heen zien we veranderingen van tactiek ..in 2007
werden nog beide kanten gemaaid..later ging men dat om en om doen ..In 2007 waren er minder bezoekers dan tegenwoordig ..en zag je hier ook regelmatig de kleine zwaan en nonnentjes