vrijdag 30 december 2016

Mist en Rijp

Vandaag 29 december gaan Joke en ik via de Oostvaardersdijk/Knardijk naar de Oostvaardersplassen (OVP)
Een natuurgebied dat in 2009 aangewezen is als Natura 2000 gebied. Hier in de OVP leven veel water en moerasvogels.
De Zeearend (Vliegende deur) is daar een mooi voorbeeld van.


Het vriest en er is mist .. helaas breekt de zon vandaag niet door ..
En moeten we het voornamelijk doen met de sfeerbeelden.
-
-
Bij observatiehut "De Zeearend" komen we een klein groepje konik paarden tegen ..We drinken een bakkie koffie in de hut .. Het uitzicht is normaal gesproken mega .. maar vandaag is maar net de overkant te zien van het slootje voor de kijkhut.
-
 -
Hier in de Driehoek is het mogelijk om een stukje van de OVP te beleven .. Het is geen groot stuk ..maar toch valt hier altijd wel wat leuks te zien ..
-
In de mist vogels fotograferen valt niet mee  .. maar de zilverreigers bij het bezoekerscentrum werken vandaag mee .. Er zitten er een stuk of vijf. Eenden zien we ook ..het zijn alleen maar slobeenden. Die hier in het water aan het foerageren zijn ... en dus hoofdzakelijk met hun kop onder water wat ronddraaien. 
-
-
Een veulen van dit jaar ... 
-
Oostvaardersveld ..
-
De Zilverreiger(s) komen dichtbij de kijkhut .. Er mag dan wat riet tussen zitten ..toch is het aardig te zien ondanks de mist ..die niet minder gaat worden maar juist erger.
-
-
-
Het is nu zo mistig .. dat we maar besluiten naar huis te gaan ..
We rijden over de oostvaardersdijk en het zicht is alweer stukken beter ..

vrijdag 23 december 2016

Wilde Zwanen

We gaan dinsdag even kort naar het Oostvaardersveld (OVP-OVV) Kees en ik hebben niet veel tijd (we moeten om half elf weer weg) dus we gaan vroeg in de morgen naar de Oostvaardersplassen ..het lijkt even een mooie morgen te gaan worden .. maar al snel trekt alles dicht. 


-
-
Reeën duiken weg in de mist .. een bekend geluid is te horen. Niet het getrompetter van de wilde zwanen ..maar meer het zachte babbelend hoegeluid.. waarmee grote groepen of paren mee communiceren. Toch is het moeilijk om precies de locatie te bepalen .. maar opeens duikt het drietal op uit de mist.
-
Ik had op dat moment niet verwacht dat de foto's zo mooi uit zouden pakken .. Natuurlijk zijn ze wat korrelig ..maar toch. Tegenover de 'Kleine Praambult' zien we deze ree .. Waarschijnlijk een verkeersslachtoffer ..niet veel later laat m'n lens los van de body en zie ik dat er drie schroefjes los zitten .. einde oefening.
Brilduiker
Met Herman (zondag) in de Amsterdamse Waterleidingduinen ..
-
Een donkere dag .. maar toch maar even een kort rondje
Deze brilduiker is waarschijnlijker al wat langer in de awd .. en is onderhand al een beetje gewend aan mensen.
Wintertaling.
Paradijsveld ...
-
En met Joke .. in de Amsterdamse Waterleidingduinen ..weer zo'n donker dagje weer .. We zien vandaag veel goudhaantjes en staartmezen .. en natuurlijk de roodborstjes die veel tammer zijn dan onze roodborstjes in de zomermaanden. 
En van de vele foto's van het goudhaantje was dit nog de beste :)
Nee .. dat viel niet mee .. te donker en te bewegelijk.
Spitser
-
De Grote Gele Kwikstaart laat zich hier al jaren achter elkaar zien ...Het is een ideale plek voor hem .. ze houden van stromend water met zandbanken of stenen. En dat is hier aanwezig .. Hij zoekt zijn voedsel (insecten) langs de waterlijn ..
-
Wilde Zwanen
In het infiltratiegebied zien we in deze geul 11 wilde zwanen ..De snavels zijn mooi schoon. Soms zijn ze vuil en roestbruin van kleur ..vooral als ze groeischeuten of wortels van riet uitgraven. Het ijzerhoudende water is daar dan de oorzaak van.
-
-
Hier in het infiltratiegebied is het relatief rustig .. en daarom verblijven ze hier meestal langdurig  Enkele worden door onze aanwezigheid wat onrustig ..de oudere zwanen blijven rustig en voelen zich op die afstand veilig genoeg .. en langzaam keert de rust bij enkele dan al snel terug.
Winterkoninkje 
En een spitser..
-
Blauwe halsband met vier symbolen Litouwen Estland en Letland Gele halsband met vier symbolen Polen Duitsland en Rusland. Natuurlijk is onderzoek belangrijk ..maar je vraag je toch wel af of dat tegenwoordig niet anders kan (gps) Deze band lijkt me behoorlijk strak te zitten .. 
Keep en Vink
De AWD is natuurlijk een prachtig Natura 2000 gebied  .. waar altijd van alles te zien is .. Het realiseren van meer stuifduin ..moet het gebied nog waardevoller maken. En is ook van grote waarde .. toch blijf ik persoonlijk kanttekeningen zetten bij het afschot van damherten .. Er is (tijdelijk) meer schade door bulldozers aangebracht dan door herten.
-
Het is gewoon te simpel om damherten de schuld te geven ..en te vervangen door schapen en koeien.
Gaan beheerders boeren worden.. omdat wild niet stuurbaar is?
Van God los zeg ik U!

Faunabescherming Animal Rights Dierenbescherming Partij voor de Dieren Piep Vandaag
een greep van tegenstanders van afschot.
Tegen Afschot kom 15 januari naar de protestactie KLIK