zaterdag 30 november 2019

Romantische Stijl


Landgoed Elswout is één van de oudst bewaarde landgoederen in Nederland en valt onder de bescherming van Natura 2000 (Kennemerland-Zuid). Het romantisch sprookjesachtige landgoed is in de herfstperiode magisch mooi. De prieeltjes en de bruggetjes zijn in deze periode van kleur heel sfeervol te fotograferen.
-
-
-
-
-
-
Op het mos ligt een wilde kastanje (Aesculus).. ook wel
paardenkastanje genoemd.Dieren zijn gek op deze vruchten ..Voor de mens zijn ze zeer giftig en niet eetbaar. Toch nemen mensen ze graag mee
-
-
-
-
 ...Ze worden geraapt voor herfstdecoratie of de kinderen rapen ze om er mee te knutselen. Een kastanjeboom geeft zijn eerste kastanjes als ze tussen de 10 en 15 jaar oud zijn.


-
-
-
-
-
Welpen leren al spelenderwijs om op vast voedsel over te stappen ..
Toch zijn ze nog lang afhankelijk van de moedermelk.
-
-
-
-
-
-
Lichtstralen breken door de nevel heen .. en dat geeft een magisch
effect. Zonneharpen en vocht … zelfs in de druppels is soms een mini regenboog waar te nemen.
-
-
-
-
-
-
-
Het zijn een soort lichtbundels die
verbroken worden ...
-
-
-
-
De welpenfoto's zijn eerder dit jaar genomen ..En worden
regelmatig tussendoor geplaatst.

NVO

test

maandag 18 november 2019

Mijn Natuur Blijft

De oplossing van de stikstofcrisis die door de mens veroorzaakt wordt is volgens onze regering heel eenvoudig : We gaan gewoon natuurgebieden schrappen en in sommige gevallen de beschermde status Natura2000 afnemen. Terwijl we in Nederland al te weinig natuur hebben om de biodiversiteit te waarborgen.

-
-
-
-
Rutte: “Verder wil het kabinet bekijken hoe kleinere Natura2000 kunnen worden samengevoegd of heringedeeld. Als het nodig is ..kunnen zwakke gebieden hun beschermde status verliezen”.
-
-
-
Nederland heeft al te weinig natuur .. het robuuster maken van natuurgebieden is noodzakelijk ...maar mag zeker niet ten kosten gaan van kleinere natuurgebiedjes.
-

In de duinen wordt alles op alles gezet om verdroging en verzuring tegen te gaan. Natte duinvalleien en stuivend zand (kalkrijk) zijn nodig om de biodiversiteit te verbeteren en verzuring tegen te gaan. Het natuurherstel vroeg in eerste instantie offers. Nu is de mens aan de beurt om offers te brengen.
-
-
-
-
-
Zo hebben we om de biodiversiteitsdoelen te halen de afgelopen jaren veel bos en struweel uitgenomen/gekapt. Een exoot als de Amerikaanse vogelkers (bospest) die ooit was aangeplant om verstuiving tegen te gaan moest worden bestreden. (noodzakelijk)
-
-
Ook de water slurpende naaldbossen (exoten) waren ooit aangeplant voor houtproductie en om verstuiving tegen te gaan ...moesten grotendeels wijken voor verstuiving of maakte plaats voor loofbomen.-
-
-
De regering ging vol voor het gebruik van biomassa en om te profiteren van de subsidie werden er wel degelijk (onnodig veel) bomen gekapt. Exoten die jaren in het gebied stonden moesten er aan geloven. Bomen die jarenlang nooit ter discussie stonden gingen opeens voor de bijl.
-
-

-
-
De doelstelling om het Parijse klimaatakkoord te halen via biomassa .. heeft voor veel onrust en wantrouwen gezorgd. Bomenkap was toch een manier om te cashen geworden. En er verdween inderdaad meer bos dan dat er bij kwam. Dit kabinet heeft gewoon niks met natuur.
-
-
-
Bomen kappen is soms noodzakelijk ..maar het grote publiek heeft het vertrouwen verloren door beheerders die daarin veel te ver gingen. Ga nu niet het publiek de schuld geven. Die beeldvorming hebben beheerders aan zichzelf te danken.
-
-
-
-

De natuur is verkwanselt door voormalig staatssecretaris Henk Bleeker (CDA) in Rutte1. Het gaat er op lijken dat de Mark Rutte zijn stokje overneemt. In Zandvoort gaat de Formule 1 in het Natura2000 gebied gewoon door .. de infrastructuur en de uitstoot van al dat verkeer gaat zeker consequenties hebben voor het duingebied. Lelystad Airport gaat naar 45.000 vluchten en willen naar 800.000.