donderdag 31 januari 2019

Zeehond

De populatie gewone zeehonden is in de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. eigenlijk een goed teken ..Vissers zien zeehonden vaak als een schadelijke concurrent.
Professor Peter Reijnders hoogleraar Zeezoogdieren aan Wageningen Universiteit zegt "Zeehonden zijn wereldwijd nauwelijks tot geen concurrent van de visserij.
-
-
-
In de Waddenzee is sinds de jaren tachtig het visbestand sterk
afgenomen. Ecoloog Geert Aarts van Wageningen Marine Research ziet echter geen direct verband met de opkomst van de gewone zeehond..
-
Roofdier ...
Roofdier
De onderzoekers schatten dat de roofdieren ruim 40 procent van het visbestand  kunnen opeten. Ze konden echter geen direct verband leggen met de teruglopende visstand.
-
-
-
-
-
-
-
De mens heeft snel de neiging te wijzen naar predators ... Terwijl
wij als mens eerst de hand in eigen boezem zou moeten steken.
Wilde Zwanen
-
-
-
-
-
Als er een hond langsloopt is de zeehond alert.. De meeste mensen
houden hun hond weg .. Maar iemand met een iPhone komt met haar hondje wel heel dichtbij.
-
-
-
Krooneend
We zien in de Amsterdamse Waterleidingduinen een groep van zo'n veertig krooneenden. De kop is geweldig en heeft wat weg van een nassischijf ...Iedere beheerder is blij met deze eenden. Het geeft aan dat het water goed zuiver is ..
-
-
-
-

dinsdag 29 januari 2019

Overwinteren

Winterweer in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) ..
Lichaamstemperatuur en hartslag gaat met het koude winterweer naar beneden. Hun wintervacht beschermd ze tegen de extreme weersomstandigheden. De herten gaan in de spaarstand en maken gebruik van hun in de zomer opgebouwde vetreserve.(Voedselaanbod zomer/herfst is bepalend)Ree
-
-
Het voedselaanbod in de
winterperiode is karig. We zien de damherten continue foerageren. Enkele oude en zwakke dieren hebben het nu al moeilijk.
Vos
Einde
Aan het eind van de winter zullen de meeste slachtoffers vallen. Zo'n natuurlijke selectie is vrij normaal. Terwijl de herten in het gebied 'Paardenkerhof" volop aan het grazen zijn ..heeft dit hert zich teruggetrokken tussen de adelaarsvarens om niet veel later zijn laatste adem uit te blazen.
Vos
Reegeit
Damhert
Zaagbekeend ..
Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur ..veel dieren profiteren van
het kadaver. Daarom is het laten liggen van een kadaver juist goed. In dit geval ligt hij ook niet in het zicht.
Vos
Wilde Zwaan
Damhert
Sprookjesbos ..
Brilduiker
Vos 
-
Veel mensen denken dat een kwakkelwinter beter is voor dieren dan een strenge winter. Toch zijn er veel dieren die beter overleven in een strenge winter .
Ree
Reegeit
Spitser
Bokeh
Wisselende temperaturen maakt dat dieren met een winterslaap in de problemen komen. Soms moeten ze dan zelfs op zoek naar voedsel.
-
Ree
-
Tot de volgende update ...