dinsdag 11 december 2018

Paring van de Vossen

Reintje de Vos heeft nu een prachtige roodbruine wintervacht.en is op zoek naar een date. Een datingsite als Tinder en Pepper heeft hij niet nodig.  Nee ..de vos maakt gebruik van geurmarkeringen die in deze periode sterker ruiken dan de rest van het jaar.


-
-

Each and Everyday / Birdsong
-
-
-
De rekel neemt nu ook extra risico's bij het betreden van gebieden die buiten zijn eigen territorium liggen. Een gevecht op leven en dood met een andere rekel is niet ondenkbaar.
-
-
-
-
Het trompetterend geluid van de Wilde Zwanen in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) heeft even geen prioriteit voor de vossen ..Deze wintergasten die broeden in het koude noorden (Scandinavië / Rusland) hebben normaal gesproken niet echt veel te vrezen van de vossen.-
-
-
Ieder jaar is het weer een genot om de wilde zwanen in de duinen te zien .. Toch mogen wij ook blij zijn met onze Knobbelzwaan. Terwijl een groot deel van onze roodborstjes overwinteren in Spanje ..komen hier de noordelijke roodborstjes overwinteren.
-
-
-
We voelen dat de winter er aankomt. De laatste bladeren houden nog krampachtig vast.
Herfst: Het tijdperk van verval ..van afsterven ..de herfst wordt ook geassocieerd met de dood.-
-
-
De herfst en de winter lijken in deze periode in een spagaat te zitten. Hier en daar zijn de kleuren van herfst nog goed waar te nemen. Ook al lijkt het op een stuiptrekking ..
-
 -
De geur van een paringsbereid vrouwtje is voor iedere rekel onweerstaanbaar. Bij het ruiken van die specifieke geur ..slaan zeg maar de stoppen door. De hormonen gieren door het lijf .. en hij is niet te stoppen. Die lucht is echt onweerstaanbaar voor hem.
-
-
-
Dagenlang volgt de rekel de moervos op de voet ...
Hij moet echt alles op alles zetten om te voorkomen dat andere rekels er met zijn moervos vandoor gaan.
En met haar paren.
-
-
-
Het weer is onstuimig ..de wind stevig. De lucht grauw en grijs .. met regenbuien  ..regenboog.
Maar ook zo nu en dan juist geweldig mooi ..met geweldig mooi licht.

-
-
IJsvogels hebben geen last van hekken of afrastering ...Hebben wel een eigen territorium Maar zijn vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Toch stierven er veel ijsvogeltjes afgelopen winter 
-
-
Geloof is het dier die het licht voelt wanneer de dagenraad nog duister is ..

woensdag 5 december 2018

Roerdomp

De rust van het gebied Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) is een schijnbare rust. Natuurbeheerder Waternet heeft van het mooie Natura 2000 gebied de laatste jaren een bouwput en jachtgebied gemaakt waar groot materieel voor verstoring en schade zorgt. 
Zandvoort
Damhert - Dama dama
Wilde Zwaan - Cygnus cygnus
Wilde Zwaan - Cygnus cygnus
Eerst in de "Haasvelderduinen" waar veel bos en struweel moest verdwijnen om het gebied weer open en dynamisch te maken .. Vijfendertig stuifkuilen en het afschrapen moesten de natte duinvalleien en stuifduinen weer terugbrengen. Dat was nog enigszins te onderbouwen..  
Damhert - Dama dama
Wilde Zwanen .. Gebied "Paradijs" ..Cygnus cygnus
Roerdomp - Botaurus stellaris)
Roerdomp - Botaurus stellaris)
Al snel ziet Waternet een verdienmodel in bomen kappen. Onder het mom ...voor eigen gebruik worden er weer 1400 bomen gekapt.
Roerdomp - Botaurus stellaris)
Roerdomp - Botaurus stellaris)
Een kaalslag zorgt weer voor schade door groot materieel. Gezichtsbepalende bomen verdwijnen als sneeuw voor de zon.Damhert - Dama dama
Vos - Vulpes vulpes
Maar Waternet heeft de smaak te pakken .. 
Een nieuwe bosbeheervisie (Werkplan) moet ruimte geven voor één tot twee procent per jaar van het gehele bos.Waternet wil steeds weer een bosdeel op de schop nemen. Onder het mom van verrijking gaat Waternet door met boskap. Inkomsten genereren over de rug van natuur.

Vos - Vulpes vulpes
Damhert - Dama dama
IJseend - Clangula hyemalis
IJseend - Clangula hyemalis
Deze IJseend is niet in de Amsterdamse Waterleidingduinen gefotografeerd ..maar in het Noord Hollandsch Kanaal - Alkmaar. Een prachtige eend ..die zeldzaam is als gast in de binnenwateren van Nederland.
IJseend - Clangula hyemalis
IJseend - Clangula hyemalis
IJseend - Clangula hyemalis
Deze prachtige ijseend liet zich hier mooi fotograferen .. 
Geweldig die oorwarmers :) Normaal gesproken overwinteren ze in de Oostzee ..
IJseend - Clangula hyemalis
IJseend - Clangula hyemalis
IJseend - Clangula hyemalis
We gaan weer verder met de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) Waar we ook een vogel tegen kwamen die best zeldzaam is .. en ook bekend staat om zijn mooie staart ..De Pijlstaarteend.
Pijlstaarteend - Anas acuta
Ekster - Pica pica
Ekster - Pica pica
Eksters zoeken over het algemeen hun voedsel op de grond ... maar
hier krijgen de herten een speciale beurt ..waarbij de ekster(s) de parasieten van de damherten opeten .. Een ander hert wat verderop staat ook te wachten op een schoonmaakbeurt
 Aarde is duidelijk rond ...
Damhert - Dama dama
Vos - Vulpes vulpes
Meer over het kappen van bomen Zie :
Stichting Natuurbelang Nederlandhttp://www.natuurbelangnederland.nl/
Stichting Herstel Inheems Duinhttps://nl-nl.facebook.com/Herstel.Inheems.Duin/
Damhert - Dama dama
Wordt vervolgd .......