woensdag 27 maart 2013

Wandelen in de AWD


( AWD ) Amsterdamse Waterleidingduinen
Vandaag 26 maart 2013..
Normaal gesproken heb ik een voorkeur voor watergebied en duingebied
Maar met die snijdende oostenwind loop ik liever in het bos-gebied dan in het open duingebied ... De meeste beesten denken er trouwens ook zo over :)

Gelukkig staat er een heerlijk zonnetje ..En is het zo uit de wind zelfs een genot om  buiten te wandelen.
Ik kom hier vandaag weer veel reeën tegen ...zouden het nakomelingen van Trees* zijn?

Een volwassen ree heeft geen natuurlijke vijanden ..
Toch worden er relatief maar weinig kalveren volwassen in de AWD..
Reebok en Reegeit

Een predator als de vos heeft daar een groot aandeel in .Jagen doen ze hier in de awd ..al jaren niet meer ..Men had dan ook verwacht dat de populatie enorm zou toenemen ..maar dat bleek niet zo te zijn ... De sterfte en aanwas bleef redelijk stabiel ......Per 100 ha een reeën-dichtheid van 6,8 (Weer een teken van zelfregulering)
Bastgewei ..
-
UIT ARCHIEF
=====
( Links "70 Bunders" en Rechts "Beukenlaan")
* Trees .. ( Reegeit ) werd 20 oktober 2000 gevangen bij de "Berg van Dorus" (dat is rechts bij ingang "De Zilk" ...Richting "70 Bunders")  en kreeg in het kader van het onderzoek een halsband om met een zender ..
 Zo konden ze haar volgen.. en haar leefgebied  bepalen ..Op 12 december 2007 werd Trees dood gevonden..ze was toen zo'n negen/tien jaar oud .. (Reeën  kunnen zo'n tien / twaalf jaar oud worden)
( Deze reebok heeft er duidelijk één gehad - Rechts bij Oase )
Door de jaren heen zijn er meerdere reeën en damherten voorzien van een zender ..
=======
Verder met de wandeling
( Boomkruiper )
Heerlijk in het zonnetje .. is ze toch alert ...
In dit gebied ...veel kieviten 
En in de verte enkele damherten..De lucht is helder blauw ..het is dat die oostenwind er staat anders had het qua zon een heerlijke lente dag geweest.Ik heb nog overwogen de duinen in te trekken ..maar uiteindelijk heb ik dat niet gedaan .. mij te koud :)
-

zondag 24 maart 2013

Polders Poelgeest

Grutto's - Polder Poelgeest
Een relatief klein gebiedje als "Polders Poelgeest"
is een genot om naar toe te gaan ..Er valt daar altijd wel wat leuks te zien..Zo ook de afgelopen weken ..waar ik in het slootje rechts zelfs een Waterral te zien kreeg .. Nu is zo'n vogel behoorlijk schuw ..en hij ging er dan ook al op grote afstand vandoor..
( Waterral )
De foto's zijn dan niet helemaal top ..
Maar ik kreeg hem in ieder geval op de foto :)
(Grutto)
In het gebied "Polder van Poelgeest" komen nu vooral veel Grutto's voor  ..En met een beetje geluk blijven ze fourageren op een kleine afstand. Het gebied is goed te belopen men loopt eigenlijk een acht-vormig pad..met aan de ene kant een rondje waar vooral veel riet voorkomt ..en aan de andere kant een meer open gebied ..
Tureluur
Kieviet ..Grutto en een Bonte Strandloper
-
Nu ben ik vandaag ..24 Maart ook even langs geweest .Maar het is een open gebied ..en vandaag was het winderig en koud ...en met deze koude wind ..waren er vandaag een stuk minder watervogels waar te nemen.een stuk minder watervogels waar te nemen ..
En waar veel watervogels zijn ..zie je ook roofvogels..
In het weiland zijn de hazen te zien ..helaas zitten ze ver weg..
zo ook de bergeenden ..die een tijdje flink bezig waren...
Grutto's
( Wintertaling )
Als je al die watervogels in dit gebied ziet fourageren ..dan denk je al snel .. "Zit er dan zoveel voedsel ..en raakt dat niet op "? Straks komen de Lepelaars hier ook fourageren .. Wat zo'n stukje weiland onderwater zetten wel niet oplevert voor de natuur.
Grutto's

donderdag 21 maart 2013

Transparantie

De damherten-problematiek in en rond de AWD houdt zowel de politiek..wandelaars..kwekers..media..belanghebbenden.. en omwonende al jaren bezig ...
Grote vraag is eigenlijk ...
Hoeveel damherten zijn er werkelijk!
Hoeveel damherten kan het gebied aan !
 en hoeveel damherten zijn er wenselijk in een gebied als de AWD ? 
Dat lijken drie eenvoudige vragen ..die relevant zijn voor het te voeren beleid.
Helaas is men niet transparant ..en heeft ieder zijn invalshoek en belang.

Bekijk de cijfers maar eens van de populatie damherten ..in één jaar zag ik de aantallen omhoog schieten ( schieten het juiste woord? )
van 1300 naar 1600 en van 1600 naar 2000
Nu spreekt men al van 2000 tot 3000 damherten .... 
JA..AAN M'N HOELA ! ( stemmingmakerij )
Weet je waarom?
Omdat begin 2014 het recoduct Zandpoort open gaat..
die de Amsterdamse Waterleidingduinen gaat verbinden met het Nationaal Park Zuid-Kennermerduinen..
Op voorhand schreef  Mr.F.G.van Diepen-Oost ( Voorzitter NPZK en Stuurgroep Zandvoort ) al :
Wat gebeurt er met de damherten die oversteken van de Amsterdamse Waterleidingduinen naar Nationaal Park Zuid-Kennemerland? Aan de problematiek rondom de damherten wordt hard gewerkt door diverse partijen. Natuurbrug Zandpoort gaat begin 2014 open.  De partners van de natuurbrug gaan er vooralsnog vanuit dat de damhertenproblematiek dan is opgelost.
Echter..( Bezwaar Faunabescherming ) gedeputeerde Jaap Bond van Noord - Holland moest later  van de rechter met een betere motivering komen om ontheffing afschot damherten te krijgen  en nu? ..Nu er problemen zijn ontstaan door het plaatsen van het hekwerk schijnt iedereen opeens te moeten brullen ...Afschieten!
-
Zelfs Vereniging Het Edelhert is voorstander om de populatie damherten sterk te verminderen ..Maar die roepen wel meer wat :) En op 29 December 2012 wisten Waternet en Het Edelhert het al mooi te vertellen.. http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article19828683.ece/Massale-sterfte-damherten-in-Amsterdamse-Waterleidingduinen
En dat is niet om me op de borst te kloppen ... Maar hoe simpel is het als een leek als ik het een dag later weet te nuanceren
Niet veel later komen ze tot dezelfde conclusie ..
Zelf ben ik een groot voorstander van ( vroegtijdig ) reactief beheer ..
Damherten die het niet halen ...of om lijden te voorkomen ..afschieten..
Maar of dat gaat gebeuren? ... Ik hoop het..
-
Een kort bericht ... reden: mijn lens is stuk / en ik heb ...ja ik ook ..de griep gehad..

maandag 11 maart 2013

Damherten AWD

AWD - Amsterdamse Waterleidingduinen
In de Volkskrant: In de Amsterdamse Waterleidingduinen leven op 3000 hectaren grond ongeveer 2000 herten die ook in de bewoonde gebieden voor ecologische schade zorgen.
Er is echter veel verzet tegen het jagen op dieren in de samenleving en daarom is er, om extra overlast te overkomen, een 17 kilometer lang hekwerk geplaatst. Veel herten zijn nu door voedselgebrek overleden.
De Amsterdamse gemeenteraad zal nog deze week proberen met een oplossing voor het probleem te komen. Mogelijk wordt gekozen voor de minst pijnlijke optie om van de herten af te komen: het doodschieten van de dieren.
Ik twijfel ten zeerste aan het aantal damherten van 2000..maar dat terzijde ..
Ja ... Wij hebben een ( heel ) groot gedeelte van hun habitat afgenomen door een hekwerk te plaatsen..
( Dat was noodzakelijk voor de verkeersveiligheid..schade buiten de awd ..en om afschot buiten de awd te kunnen beperken ) Veel damherten gingen dood omdat de weilanden niet meer te bereiken waren ..
"De minst pijnlijke optie ...is het doodschieten van damherten" ?
JA ..WAT EEN GENIAAL IDEE !...het doodschieten van damherten..
Daar is vast weken over nagedacht om tot zo'n conclusie te komen ...Petje af hoor !!Schiet ze allemaal af ..en er is nooit meer een damhert die zal lijden van de honger..het zou warempel ook een oplossing voor de mens wezen ..geen honger ..ziektes ..werkeloosheid enz.. Nee ..Dat is natuurlijk geen manier om problemen op te lossen.
( Wilde Zwanen )
Zelf ben ik een groot voorstander van zelfregulering..
In combinatie met ( vroegtijdig ) reactief beheer .. 
Dat werkt beter dan afschot ( HV ) .. waar in verhouding veel meer beesten moeten worden afgeschoten
Meer voedsel ..Meer aanwas..Meer afschot..
Via Mail ( Marcel Vossestein )
De Partij voor de Dieren in de Amsterdamse gemeenteraad kijkt er zo tegenaan :
  • Jonas van Lammeren, raadslid van de Partij voor de Dieren in Amsterdam, zegt dat er volgens hem in noodgevallen wel dieren worden gedood.
  • 'Wij zijn er ook niet op tegen dat dat in een uiterst geval gebeurt, als het dier zo ernstig lijdt dat het niet anders kan.
  • Maar wij pleiten er wel voor dat daar een goed protocol voor komt: het mag bijvoorbeeld niet tot stress bij het dier leiden.
  • Ik weet dat afschot soms wel gebeurt, als er een dier is waar het echt niet verder mee kan, of als er door wandelaars wordt geklaagd. Dat is wat ik hoorde.'
  • In bijvoeren van zwakke dieren ziet hij niets.
  • 'Dat lijkt diervriendelijk, maar dan blijft een zwak dier toch in leven. Dan heb je volgend jaar weer hetzelfde probleem.
  • Leuk is het niet, maar de natuur is soms hard. Wij zijn er voor dat de dieren vrijer kunnen bewegen.
  • Ik snap dat kwekers het vervelend vinden als hun bollen worden opgevreten, maar aan de andere kant weten die mensen toch ook dat ze in de buurt van een natuurgebied wonen?
  • Zoiets hoort er dan bij. Dat geldt ook voor kadavers.
  • Van mij mogen ze ze weghalen als ze midden op het voetpad liggen of zo, maar verder hebben dode dieren ook een functie in de natuur om als voedsel te dienen.'


Op zich moeten rasters rond met elkaar verbonden grote natuurgebieden een boeiend systeem van leefgebied kunnen vormen, terwijl schade en hinder tot een minimum worden beperkt. Belangrijkste voordeel is dat dieren daarmee vooral zelf hun aantallen zullen reguleren.

Rasters en afscherming van oneigenlijke voedselbronnen reduceren oneigenlijk grote aantallen. Dat blijkt ook in de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Met vriendelijke groet,
Marcel Vossestein
 ( Vos met Zwaan )
Vandaag 10 maart ( Herman en ik ) is het koud ..in plaats dat de lente echt doorzet ..
belanden we weer in winters weer ..
Mijn foto's van deze dag zijn niet best ..
Mijn lens is kapot ..en ik moet het voor nood even met een andere lens doen..
Dit is de tweede lens die kapot gaat in een kort tijdbestek
Ik kom hier nog op terug..
-
Ook kom ik gegarandeerd terug op de damherten problematiek  in de AWD ..
En de toekomstige verbindingen ( EHS )  ...