woensdag 29 augustus 2018

AWDuinen

De damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) zijn hun bastgewei aan het vegen. De doorbloeding van het gevoelige bastgewei is gestopt. Flarden met bloed doorlopen bast hangen als wasgoed aan hun gewei. (schoffel)
-
-
Nu hun gevoelige bastgewei is geveegd ..kunnen ze weer vechten om de hiërarchie. Ze zullen nu snel in omvang toenemen .. en hun keelklank proberen te optimaliseren. Als de herten straks solitair gaan voor de voorbronst .. zullen de mannen van de jongens worden gescheiden. Tijd voor de echte mannen breekt aan.
-
Jij met je grote bek ..
Blufpoker … #datkanikook
Niet alleen damherten vechten om de hiërarchie .. Vossen moeten
ook vechten..Vechten om hun territorium te behouden … om hiërarchie voedsel en om de voortplanting
 
 
 
En dan zien dat je tegen verwachting wint :) #onzeker
Dat is een moment om te vermannen .. #nogsteedswatonzeker
En even te laten merken wie er de baas is ….  #datbenikbegrijpje :)


-
Alles staat al in het teken van de herfst .. maar de puttertjes hebben
nog te dealen met hun pubers ..Ze kunnen wel zelf voedsel vinden ..maar het is zo fijn als ma en pa dat nog doen.
-
-
-
Deze ervaren rekel is in deze periode extra op zijn hoede .. Jonge rekels die verbannen zijn zullen zijn territorium proberen te doorkruisen of gaan gebruiken om voedsel te vinden. Toch zien we hier de acceptatie van nog een andere rekel in één territorium.

-
-
-
-
-
Vossen zijn belangrijk voor het natuurlijk evenwicht ..Volgens onderzoek is afschot niet effectief en zorgt dat juist voor pieken en meer schade. Weidevogels moeten worden beschermd door schrikdraad en een hogere waterstand en minder bosschage.
-
-
-
-
-
Een vos geeft niet om water .. maar een burcht bouwen in een
weiland met een hoge waterstand doet de vos niet. Afschot is zeker niet het juiste antwoord .. ontmoedigen door kleine aanpassingen werkt beter.
-
-
-
We hadden weer teveel foto's natuurlijk ...

zondag 26 augustus 2018

Voortplanting

Een vlinder heeft haar minuscule eitjes afgezet op de waardplant ..
Straks komen er van die kleine vraatzuchtige monstertjes uit .. die maar één ding doen .. vreten ..vreten en nog eens vreten. We noemen deze monsters rupsen.
-
Liguster Pijlstaart Rups ..Sphinx ligustri (Nederland - Vrij Algemeen)
Oleanderpijlstaart - Daphnis nerii (Nederland - Zeer Zeldzaam)
Piet Moerman ..de beheerder/eigenaar van de 'Passiflorahoeve' laat ons enkele bijzondere vlinders en  rupsen zien. ook hebben we het over de vernieuwde grond voor de waardplanten. En de verruiging die het de parasieten makkelijk maakte om toe te slaan.
Oleanderpijlstaart - Daphnis nerii .. (Nederland - Zeer Zeldzaam)
Boomblauwtje - Celastrina argiolus (Nederland -Algemene Standvlinder)
Rouwmantel - Nymphalis antiopa (Nederland - in 2006 invasie ..Zeldzaam)
Reekalf - Capreolus capreolus (Hoge Veluwe)
-
Vandaag pakken we de combinatie van de 'Passiflorahoeve' en de
'Hoge Veluwe' Dat blijkt achteraf een prima mix .. van Koninginnenpage en Boomblauwtje .. naar Ree en Edelhert.
Reekalf - Capreolus capreolus (Hoge Veluwe)
Vanessa Itea - Yellow admiral (New Zeeland / Australië)
Clipper - Parthenos Sylvia (India Filipijnen Nieuw-Guinea) 
Eitjes ..
Hamadryasvlinder - Hamadyas amphinome
Vlinders hebben iets buitenaards .. iets teers zacht kwetsbaars. En toch zo uitdagend ..frivool en kleurrijk. Het maakt een mens vrolijk.. Het zien van bloemen en vlinders ..terwijl we ze in een eerder stadium als rups niet zo kunnen waarderen.
Edelhert - Cervus elaphus
 
Edelherten - Hoge Veluwe (Vechtende)
Edelherten - Zwarteveld
De edelhertenbronst hangt in de lucht .. toch moeten de heren nog even geduld hebben. Een oefenpartijtje om de techniek wat bij te schaven ..kan geen kwaad.
Edelherten - Gevecht - Afwijkend Gewei.
Uilvlinder - Caligo Memnon (Mexico Amazoneregenwoud)
Uilvlinder - Morpho peleides (Paring) (Zuid Midden Amerika - Mexico)
Koninginnenpage - Papilio machaon (Nederland - Vrij Schaars)
Hypolimnas bolina - (Azië Australië  India Pakistan)
De Hypolimnas bolina man is zwart met drie witte plekken.. die
prachtig kunnen opkleuren Het vrouwtje is meer bruin. Ook hier waren ze druk bezig om hun genen door te geven.
Edelhert - Cervus elaphus
Glasvleugelvlinders - Doorschijnvlinder - Greta oto. (Mexico midden en Zuid Amerika Panama)
Glasvleugelvlinders - Doorschijnvlinder - Greta oto.
Reekalf - Capreolus capreolus (Hoge Veluwe)
De droogte heeft wel degelijk schade aangericht in het park ..De
heide staat er bruin en verpietert bij .. straks vanaf de 'Wildbaan" geen mooie paarse heide. maar bruine verdorde plekken.
Groot Koolwitje - Nederland - Zeer Algemeen
Oranje Passiebloemvlinder - Dryas iulia (Amerika )
De vlinders willen even rustig paren .. helaas is de paparazzi in de vlindertuin nooit ver weg. De concurrentie houden de fotografen waarschijnlijk in de gaten. Want er waren er meer die het bed wilde delen met deze passievlinder.
Oranje Passiebloemvlinder - Dryas iulia (Amerika ) (Gevecht Paring)
Heliconius Erato - (Brazilië Mexico )
 Siproeta stelenes - (Brazilie Texas)
-
Edelhert ..
Natuurlijk had ik meer foto's kunnen plaatsen van deze dag …
Maar dan gaat deze blog echt te groot worden ..
EINDE