maandag 13 augustus 2018

Ritme

Hier in het natuurgebied de Oostvaardersplassen (OVP) is er na een lange droogteperiode dan eindelijk water op komst. De wind trekt wat aan en donkere wolken komen langzaam het natuurgebied binnen zetten. Er klinkt wat gedonder achter de Oostvaardersdijk. Of is dat gerommel van de natuur die een vreugdedansje lijkt te maken.
Eindelijk regen op komst.
Vogels zoeken een goed heenkomen..
De natuur slaakt een zucht van opluchting als de eerste dikke
druppels het water raken. De verliezen worden in de natuur niet geteld .. Het is zoals bij de Tour de Frans ..de natuur stopt voor niemand. En dendert door .
(Afbeelding Origineel formaat)
The land here is strong ..
Strong beneath my feet..
It feeds on the blood ..
It feeds on the heat …
-
The rhytm is below me ..The rhytm of the heat....
The Rhythm is inside me ..The rhytm has my soul ……

(Afbeelding groot - in het gebied ovp)
Hier in de Oostvaardersplassen doen ze aan reactief beheer .. De graasdruk en het voedselaanbod in de zomer is bepalend of de herbivoren genoeg vet kunnen opbouwen om de winter door te komen.
.
-
En dan gaat het los ..
Het geluid van de regen de wind en af en toe een donderslag ..
Toch is de natuur bij extreem weer juist geweldig!
-
-
In de winter neemt het voedselaanbod af .. en teren de dieren op hun vetreserve. Bij een lange strenge winter verliezen de dieren meer vet en worden de zwakke dieren uitgenomen door gericht afschot.
Konikpaarden..
-
-
-
Beheerders nemen eigenlijk de rol van predators zoals wolf en beer over. En nemen de zwakste uit … Het reactief beheer is eigenlijk een humaan beheer. Dat er bij strenge winters soms te laat geanticipeerd wordt mag duidelijk zijn.
Kluten
Zwarte Ruiter
De Oostvaardersplassen is rijk aan vogels .. en was dan ook jaren de hofleverancier van vogelsoorten die uitzwermde over Nederland. Baardmannetjes Lepelaars Zilverreigers Zeearend  Kiekendief noem maar op. En dan hoor je mensen zeggen dat het terugloopt …Ieder nieuw natuurgebied heeft eerst een aantal jaren nodig zich te ontwikkelen ..daarna komen er een aantal topjaren om dan langzaam weer wat terug te lopen.
Steltkluut
Ree ..
-
Op grote afstand ziet de ree ons en loopt dan richting de dekking .We blijven stil staan en de reegeit kijkt ons een tijdje aan .. dan loopt ze langzaam de dekking van het bos in.
-
-
-
Een reegeit ..en een kalf van dit jaar pakken de zonkant om in de
vroege morgen wat op te warmen. Op de dag zelf zoeken ze de dekking op en laten zich niet meer zien.
 

donderdag 9 augustus 2018

Wereld Gebied

Regelmatig staan de Oostvaardersplassen (OVP) negatief in de media. Toch blijkt maar weer dat dit natuurgebied  een wereldgebied is van (inter)nationale allure.
Waar grootschalige dynamische natuur ..zonder invloed van de mens laat zien dat de natuur neemt en geeft.
Met vis …..(Schollevaar)
Vogelobservatiehut 'Schollevaar ..
-
De natuur heeft altijd te dealen met de omstandigheden.
Dat maakt de natuur dynamisch. Deze zomer zijn het de temperaturen ..droogte ..lage waterstand en het botulisme die vooral de vissen en de vogels treft.
Onderweg …
Drie Reeën .. wagen zich uit de dekking van het bos.
-
Ja ...schade door weersomstandigheden kunnen desastreus zijn voor de natuur Toch is het de mens zelf die het grootste gevaar vormt voor de natuur.
-
-
Reeën veroorzaken schade : "Afschermen van een gewas is niet goed. Met als gevolg reeën die op zoek zijn naar een nieuwe plek die waarschijnlijk al bezet is .. Daarbij komen ze in aanraking met soortgenoten ..verkeer ..kanalen en raken ze in stress".  (Wat een L*L argument (; zeg!)
Reegeit ..mist ..
Slobeend ...
Vogelobservatiehut de 'Grauwe Gans'..
Steltkluut
De waterstand is zeer laag .. voor de hut zien we: Steltkluten Kluten Lepelaars Strandlopers Scholeksters Kemphanen Witgatjes Goudplevieren Tureluurs Oeverzwaluwen Boerenzwaluwen Slobeenden Aalscholvers enz. .. Werelds ..wat een vogels!
Kluut ..
 Uitzicht bij laag water .. kijkhut:  'Grauwe Gans"
Kluten ..
Zwarte Ruiter ..
-
Zo nu en dan gaat alles massaal op de wieken .. we zoeken dan ook gelijk de lucht af naar roofvogels. Is het de visdief of is het de zeearend die de vogels het stuipen op het lijf jagen?
-
Goudplevier ..
-
-
Vos en vogels .
Zelfs de meeuw maakt geen aanstalten ..
Iemand zegt: "Er is vast en zeker een vos in de buurt" .. Ik zeg maar niks .. maar hier op het bovenste plaatje zien we dat de vogels niet echt onder de indruk zijn van deze vos. ( Schollevaar )
De opruimer van de natuur #meerwaarde
Witgatje
Goudplevier …
Gelukkig hebben we weer wat regen en koelt het water wat af .. Botulisme wat we in het hele land zagen zal verdwijnen zodra de watertemperatuur onder de twintig graden komt en het zuurstofgehalte verbeterd is.
Vos met vis verdwijnt het riet in ..
-
Reebok ..
Reebok ..met veel bekijks ..
Het was een warme ochtend .. de airco aan en even langs de reeën.
In deze blogupdate wat vossenfoto's vanuit de "Schollevaar' ..die nog niet geplaatst waren
-