dinsdag 28 april 2015

Verwondering

De Lepelaar broed hier in Haarlem in de bomen ..maar Lepelaars broeden ook gewoon op de grond ..Eigenlijk zijn ze de bomen ingegaan om het de vos moeilijker te maken ..ook de bunzing is een vijand van de Lepelaar. In een kolonie waar de nesten niet ver van elkaar gebouwd worden zijn de lepelaars relatief veilig.
zeker in een moerasachtig gebied ... (Herman en ik)
De Lepelaar broed van eind maart tot eind juli 
Van de drie tot vier eieren komt er vaak maar één jonkie tot wasdom ..
-
De Natuur gaat nu hard ..veel bomen krijgen hun blad alweer ..
Verwondering
-
Terwijl sommige lepelaars gaan foerageren ...
Zijn er ook die nog steeds aan hun nest bouwen..
Duidelijk te zien dat deze drie jonge heeft..
Het voer halen ze uit de keel van hun ouders ..
Jonge lepelaars blijven nog lange tijd bij hun ouders..die voor voedsel zorgen..
ze eten kleine visjes ..stekelbaarsjes waterinsecten en garnalen
-De jonkies hebben een oranjekleurige snavel en oranje poten..
Ze hebben nog geen kuif ..deze jonge komen weer terug waar ze geboren zijn 
Dus volgend jaar zien we ze als het goed is weer terug.
-Nu waren Herman en ik eerst in de AWD geweest ..
Maar in de awd besloten we toch maar naar de Lepelaars te gaan ..
een week later kun je ze misschien niet meer goed zien als de bladeren aan de bomen komen.

dinsdag 21 april 2015

De Kwak Blauwborst Snor en Rietzanger

Het is vroeg in de morgen ..als Herman en ik het natuurgebied "De Groene Jonker" bezoeken ..Wat gelijk opvalt is toch de hoge waterstand ..Ik vraag me dan ook af waarom ze dat doen..Met grote slikplaten trek je veel meer vogels ..zoals de Steltkluten..Porseleinhoentje..Groenpootruiters Waterral ..Bosruiters ..Grutto's ..Tureluurs ..Snippen en Kemphanen.


Nu zijn in het gebied vooral de meeuwen en de ganzen dominant aanwezig..
-
De Rietzanger ..Snor. Rietgors en Blauwborst zijn hoorbaar aanwezig  De Rietgors is duidelijk te herkennen aan zijn wenkbrauw streep ..het is dat zijn geluid hem verraad ..anders is hij nog lastig te vinden in het riet.. anders is het met de Blauwborst ..die komt zo nu en dan hoog boven het riet uit..en laat zich weer fladderend in het riet zakken..
-
Ook deze vogel is duidelijk te herkennen door zijn zang ..
-
Een Kiekendief laat zich in het riet vallen..
Her en der schieten ganzen de hoogte in .. Deze actie gaat zo snel ..
Dus echt scherp kreeg ik hem niet op de foto ..

-
Nog zo'n vogel die je hier in het gebied duidelijk hoort ..De Snor ..De snor staat op de rode lijst ..Deze vogel maakt een snorrend geluid dat lijkt op de Sprinkhaanzanger ..U gaat hem duidelijk horen als u dit gebied bezoekt.
De Kwak
-
Bij de ingang van Avifauna is deze wilde Kwak te zien..Hij profiteert waarschijnlijk van het voeren in dit park..Ik neem enkele foto's ..voordat hij hoog in de bomen ..voor mij niet meer zichtbaar is ..Ik hoor van mensen dat hij daar een nest heeft ..en dat ze er twee gezien hebben 
De Kwak staat op de rode lijst .. Overdag zit hij meestal stil in een boom ..en hij wordt actief tegen de schemering en s'nachts.. Het is een prachtige vogel (Reigerachtigen) 
De Witte Kievitsbloem dreigt uit te sterven ..in het wild..
Terwijl hij in tuincentra gewoon verkrijgbaar is ..

woensdag 15 april 2015

Pullen

De Amsterdamse Waterleidingduinen AWD
In de vroege morgen ..met wat mist en hier en daar vorst aan de grond.. de temperatuur loopt snel op als de zon doorbreekt.
Het zicht is nog beperkt ..als Herman en ik de AWD binnen gaan ..Nu is dit wel het mooiste moment van de dag ..je hoort de vogels de dag aankondigen ..zonder ze waar te nemen.

Een damhert schiet over het pad ..al snel volgen er meer ..
ze springen over het slootje ten hoogte van "Langeveld" ..fotograferen heeft geen zin ..toch probeer ik het tegen beter weten in ..de sluitertijd knopje lijkt te blijven hangen.
Nog even dan wint de zon het van de duisternis ..de lucht kleurt oranje..
Twee ganzen maken voor de zekerheid ieder dier in de awd wakker met hun gaggelen ..gakken ..snateren of kwekken ... of hoe je het wilt noemen.
Een reegeit in het mooie ochtendlicht heeft ons eigenlijk voor het mooie te snel door ,,,
even kijkt ze ons aan ..en neemt dan een spurt richting de bossen..
Roodborsttapuit ..
Leeuwerik en Kneu
Damhert
Kikkerdril
Veel dieren ..eigenlijk veel te veel dieren komen om door het verkeer..een afrastering wildtunnels..ecoduct en wildrasters kunnen helpen om het aantal verkeerslachtoffers terug te voeren...hier langs de kant van de N206 zie ik deze vos ..ik vraag me af hoe het nu met de welpen gaat..zullen ze het overleven?
Scholekster bollenstreek..
Lijkt een beetje op een bad-eend..
Grutto's ..Polder Poelgeest
Rietzanger..
Grauwe Ganzen..

Wilde Eend met jong..


Kauw is bezig met z,n nest..
Grauwe gans..