vrijdag 26 februari 2021

Rode Wouw

 

De rode wouw (Milvus milvus) is een roofvogel uit de familie van de havikachtigen. Net als andere roofvogels zijn wouwen in het verleden bestreden met vergiftigd aas. Bij toxicologisch onderzoek (verleden) van 55 gevonden dode wouwen bleken er 45 vergiftigd te zijn. (Dit is niet deze wouw; https://www.eaglewatch.nl/nieuws/2021/Nieuws-2021-02-17.html )
Rode Wouw
-
-
Havik
-
Torenvalk
Oehoe
-
De eerste keer dat de oehoe zich in Nederland vestigde ..was in 1973 in een naaldbos bij Den Helder. Sinds 1997 (definitief) broeden er in Zuid-Limburg oehoes .. nu broedde er in Nederland meerdere oehoepaartjes .. Zijn herkenbare geluid is nu ook te horen op de Sallandse Heuvelrug.
-
-
Torenvalk
-
-
Reebok
-
Het was niet de bedoeling om deze reebok te verstoren. Maar één takje en de reebok begon met 
 zekeren. Hij heeft me in eerste instantie niet gezien en kijkt de andere kant uit. Waarschijnlijk verwacht hij vanaf die kant eerder gevaar. Als hij me aankijkt .. zie je hem een fractie van een seconden denken “wat nu? ” … één jump en hij verdween in het struweel.
-
Buizerd
-
Rode Wouw
-
Het eerste broedgeval in Nederland was in 1977 (Twente / Noord-Brabant) .. 
Tussen 1980 en 2010 was dit soort helemaal uit Nederland verdwenen. Nu hebben we weer zo'n vijftien broedparen.
-
Oehoe
-
Havik
Buizerd
-
Oehoe
In België komen zo'n 150 paartjes voor .. er valt te lezen dat er 30 broedende paartjes voorkomen in Nederland. Deze grote uil met een spanwijdte van meer dan 1,90 cm is toch geen onopvallende vogel ..
-
-
Buizerd
Rode Wouw
-
Kerkuil
De kerkuil (Tyto alba) met een spanwijdte van nog geen meter valt wat dat betreft in het niet bij de grote vleugels van de oehoe .. kerkuilen worden in het wild niet echt oud .. 4-6 jaar. In gevangenschap kunnen kerkuilen 10 – 15 jaar oud worden. Vooral verkeersongevallen spelen daarbij een grote rol.
-
-
-
-
-
Oehoe
-
-
De oehoe eet echt van alles .. 180 vogelsoorten en vijftig zoogdiersoorten behoren tot de potentiële prooi van de oehoe. Konijnen eenden vissen en zelfs andere uilensoorten waaronder de ransuil .. die ook niet echt klein is eet hij gewoon op.
-
-
-
Rode Wouw
Oehoe