dinsdag 25 juni 2013

Verharding Natuur

De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) is een waterwingebied die van onschatbare waarde is voor zowel flora als fauna .. steeds meer mensen weten dit gebied te vinden ..en genieten van dit mooie natuurgebied met zijn gevarieerde habitats ..die per seizoen er ook nog eens anders uitzien .. Het kiezen van een gebied ( ingang ) is al moeilijk genoeg .. Je moet een keuze maken qua ingang ..
En kiezen is verliezen ... :)
Vandaag (Zondag 23 Juni 2013) spreken Herman en ik af bij ingang "De Zilk" ..
maar omdat het regent in de vroege morgen ...besluiten we om maar naar ingang "Zandvoort" te gaan ..
Daar loop je wat uit de wind ..en je kunt er beter schuilen tegen een regenbui ..
( "Rozenwaterveld" )
Nu maakte de AWD in de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Atlantikwall ..
( Kustverdedigingslinie van Noorwegen tot Spanje ..)
En ondanks dat er veel bunkers ontmanteld of onder het zand bedolven zijn ..
zijn er nog genoeg bunkers te zien in de AWD..
Nu hebben ze een cultuurhistorische waarde gekregen .. En zijn ze een meerwaarde geworden voor de AWD ... Ook de vleermuizen maken gebruik van de bunkers om te overwinteren ..
Opslagbunker/Keuken
Meer over bunkers ..Zie de site van de Zandvoortse bunkerploeg..
Niet ver van deze bunker komen we de kudde van herder Daphne tegen ..
...Leuk filmpje van Daphne
Schapen inzetten om de Prunus ( Amerikaanse Vogelkers of bospest ) te bestrijden..
Bestrijdingsmiddel ..als round up kan niet gebruikt worden in het waterwingebied ..
Gelukkig zijn er ook veel vrijwilligers die meehelpen om de Prunus het zo moeilijk mogelijk te maken.
Deze grote slakken ( Wijngaardslakken? ) hebben we al meerdere malen in grote aantallen 
gezien ..tussen het Noordoosterkanaal en het gebied "Kraaienveld " ..bij ingang "Zandvoort"
In het volgende ..heb ik me nog te weinig verdiept om daar een mening over te willen / kunnen vormen ..
Het gaat over natuurmonumenten ...en dan zie ik u denken ..
wat heeft dat dan met de AWD te maken? ...Nou...?..( kom ik nog op terug #1)
Mail van Kees Piël  ( enkele citaten uit deze brief )
Geachte Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland,
geachte heer Marc van den Tweel,

* In de Volkskrant van zaterdag 22 juni kondigt u als nieuwe manager van Natuurmonumenten aan, dat er ‘meer fiets- en wandelpaden’ komen en dat de verbodsbordjes moeten verdwijnen.
Het zou natuurlijk kunnen dat vorige generaties natuurbeschermers zich deerlijk hebben vergist.
* Zijn er dus al concrete plannen voor de natuurmonumenten onder de rook van Haarlem? Zoals het leggen van die nieuwe, extra fietspaden, liefst een dicht netwerk? En mag je straks werkelijk overal struinen? O, wat een genot, ook in de broedtijd! Koekeloeren in de nesten, en dat die maffe verbodsborden moge verdwijnen!
* In de Volkskrant van 19 april vroeg ik, n.a.v. een interview met u, in de ‘’Brief van de dag’’: ‘’Hoeveel hectare van Natuurmonumenten blijven uiteindelijk vrij van steigers, van een verder oprukkende recreatie?
 * En tot wanneer precies wil Natuurmonumenten ondernemers nog blijven faciliteren?’’
met vriendelijke groet,
Kees Piël
Herstel Inheems Duin.
#1
Mijn Mening..
Natuurlijk zijn fietspaden naar natuurgebieden toe belangrijk ..
En dat mag zeker prioriteit krijgen ..echter niet ten kosten van de natuur ..
Naar mijn mening lopen er al genoeg fietspaden door natuurgebieden heen ..
In de AWD is het fietsen een doorn in het oog voor de wandelaar ..terwijl het fietsen daar nog beperkt is..
(En daar bedoel ik niet die mensen mee die ontheffing hebben gekregen op medische gronden..)
Het commercieel maken van natuurgebieden : 
In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid van de natuurgebieden bij de overheid ..
Commercie mag niet ten kosten gaan van natuur .. dan maar entree heffen ..
Buiten het natuurgebied is commercie altijd welkom ..
Altijd al gekscherend gezegd ...dat ik nog eens reclame borden zie staan in de natuur...
met teksten als : 
"Viagra houdt deze bomen overeind" ..of
"Shell pompt hier geld in" .. 

woensdag 19 juni 2013

De Driehoek

Zondag 16 Juni Oostvaardersplassen
Henk Schuurman ( Blog KLIK ) en ik ..spreken om 5.00 uur af bij het bezoekerscentrum van de OVP ( Knardijk ) ..
Ik ga zelf om twee uur mijn bed uit ..want ik moet eerst de meiden nog ophalen van stappen ( Noordwijk ).. op de Beeklaan ... alcoholcontrole..
Ik moet blazen ..een kwartiertje later op de terugweg ..weer aangehouden ..gelukkig herkende hij me nog :)
Niet veel later ben ik onderweg naar de OVP..
( OVP )
Veel mensen vinden dit een triest aanblik ..En inderdaad het lijkt wel of er napalm gebruikt is hier ..En dat hier geen leven mogelijk is..Nou ..niets is minder waar .. Het barst en bruist van het leven ( Als je daar oog voor hebt ) ...in dit relatief kleine gebied  ( De Driehoek ) van de Oostvaardersplassen (OVP)
( Konikpaarden ...Zilverreiger )
Ook al staat de OVP wel eens negatief ter discussie ..
Zelf denk ik dat Staatsbosbeheer met zijn "vroeg reactief beheer" ..een juiste weg is ingeslagen.
( Tekst via mail van Marcel Vossestein )
( Edelherten - kalfjes )
* In natuurgebied de Oostvaardersplassen wordt 'vroeg reactief beheer toegepast ..
 * Dat houdt in dat dieren ..waarvan duidelijk is dat zij de winter niet zullen overleven ..
worden afgeschoten om mogelijk lijden te voorkomen.
( Konikpaarden veulens en Edelhert kalfjes )
( Gekraagde Roodstaart )
* Afgelopen winterperiode (van 1 Dec. 2012 tot en met 30 April 2013) vielen in het natuurgebied de Oostvaardersplassen 1684 in het wild levende dieren  ( Edelherten..Konikpaarden..en Heckrunderen ) af.
( Dit was echt genieten ..wat liet hij zich mooi zien )
( Konikpaard )
* In deze koude en lange winter was aan het einde van het winterseizoen een tweede piek in sterfte te zien door het zeer koude en droge weer in maart en april .. Het overgrote deel van de gestorven dieren ..88% ...is geschoten op basis van het geldend afschotprotocol.
* Vorig jaar lag het absolute aantal op 1481 dieren..
( Veulen Konikpaard )
( Edelherten ..Geweidrager (bastgewei) en kalfje )
* Het hoort bij de kringloop van het leven .. deze cyclus herhaalt zich steeds opnieuw.
(Kiekendief)
* Deze winter vielen 1256 Edelherten.. 283 Konikpaarden en 145 Heckrunderen af ... Tijdens de najaarstelling van november 2012 zijn in het uitgestrekte gebied tussen de 3150 en 3350 Edelherten..1080 tot 1110 Konikpaarden en ongeveer 300 Heckrunderen geteld.

( Zilverreiger )
( Lepelaar )
 ( Henk Schuurman )
* De omvang van het afschot in de winter 2012 - 2013 wijkt met name af in de laatste maand..Het totaal komt daarmee hoger uit dan eerdere jaren..
* Ondertussen zijn de eerste Edelhertkalveren en Konikveulens in het gebied geboren..
en begint de kringloop weer opnieuw..
( Witte Kwikstaart )
-
-

( Edelhert met kalfje )
Henk en Henk hadden weer een mooie en gezellige dag in de natuur..
Met prachtige momenten ... 
( eigenlijk had ik dit in twee blogberichten moeten doen ..)
Henk bedankt voor de gezellige dag in de OVP ..