dinsdag 15 juli 2014

Wereld van Verschil

De Oostvaardersplassen (OVP) is een uniek natuurgebied met een oppervlakte van zo'n 6000 hectare waarvan het grootste gedeelte uit water en moeras bestaat. Het gebied is maar beperkt toegankelijk voor het publiek .. 

(Damhert-kalf)

Totaal anders is het natuurgebied de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) met een oppervlakte van 3500 hectare Het gebied is toegankelijk voor het publiek ..en struinen door het gebied is toegestaan.(Salamander)

(Damhert Bastgewei)
De OVP heeft als boegbeeld natuurlijk de Zeearend of zoals men hem ook wel noemt...
 de vliegende deur of onze huismus (Lelystad) ... En bij de AWD denkt men al snel aan de Damhert.
(Edelhert-kalf)
In de OVP komen geen damherten voor ..maar wel Edelherten
Konikpaarden en Heckrunderen.  Reeën kom je wel tegen rondom de OVP ..maar of ze ook in het kerngebied voorkomen ? ..Langs de Knardijk zie je ze regelmatig ..en daar zijn insprong plekken ..Dus is het mogelijk dat er reeën het gebied binnen komen.
(Reebok)
(Zwaluw)
(Uitzicht Prrambult)
Vanaf parkeerplek en uitkijkpunt de Praambult heeft u een mooi uitzicht over de OVP...
ook wel de Nederlandse Serengeti genoemd.. Met de verrekijker is te zien hoe enkele kraaien het laatste jong van de Zeearend lastig vallen.
(Vos met welp)
Ook zien wij (Herman Peter en ik) deze vossen vanaf de praambult.
(Kiekendief)
Kun je dan nergens het gebied in? ...Jawel..Ga naar Buitencentrum
Oostvaardersplassen (Kitsweg 1 Lelystad) daar kunt u het gebied in en naar kijkhut "De Zeearend" lopen.
(Edelhert)
(Witte Kwikstaart)
Eind 2014 is waarschijnlijk het gebied "Oostvaardersveld" afgerond ..een zogenaamde etalagegebied waarin we alle landschapstypes die je in de Oostvaardersplassen vindt ..zijn vertegenwoordigd.. Bos..Struweel..Grasvlaktes..Ruigte..Water en Moeras. Grazers als Edelherten en Konikpaarden zien we daar straks ook.
(Lepelaar)
(Baardman)
En met veel tegenlicht de baardmannetjes.
Ja..De OVP of de AWD ..dat is een wereld van verschil..
Twee gebieden met een enorme meerwaarde..