zondag 27 mei 2012

Schaapsherder AWD

Vandaag 27 Mei 2012..Gaan Alex .. Herman en ik bij "De Zilk" naar binnen.. De koperen ploert lijkt uit de grond te komen.. En de temperatuur loopt al snel op..In het land worden code Oranje en Geel gegeven.. (Brandgevaar). Het geeft maar even aan hoe warm het deze dag gaat worden.


Ik had deze dag geen mooie zonsopkomst verwacht..
Er is namelijk veel stof of waterdamp nodig om de kleuren Violette Blauwe en Groene stralen van het zonlicht te verstrooien..
Ook had ik geen damp vanuit het water verwacht..
Maar bij het Oosterkanaal was het eigenlijk al te zien...Damp uit het water..
(Damp uit het water)
Deze foto is dus eerder genomen..De zon moet dan nog echt doorbreken..En dan ontstaan er prachtige kleuren aan de horizon..Herman en ik maken foto's..Alex is aan het filmen.. Wij hebben aan één moment genoeg..maar Alex wil natuurlijk de gehele zonsopkomst filmen.. Ja..Filmen is totaal iets anders dan fotograferen.. Met filmen heeft struinen eigenlijk minder zin..Als je bijvoorbeeld een vos tegen komt is hij meestal snel weg..Eén moment is genoeg om een foto te maken..Met filmen is het natuurlijk van belang dat de vos je zeker niet te zien krijgt..Wachten en geduld hebben is dan een betere optie.. Je wilt hem zo lang mogelijk in beeld houden..
Op het "Vogelenveld" zien we drie Vossen..
Bewust liepen we vandaag eerst een stuk tegen de zon in..zodat we wat later de zon in de rug zouden hebben..Vandaar dat de foto's niet werelds zijn :) ...Maar het moment was super!
De oudste vos schiet snel de dekking in..
De jongere vossen waren wat minder op hun hoede..
Wij liepen hier tegen het struikgewas aan..En dan is de kans dat ze ons te snel zien een stuk minder..De vossen zijn slim genoeg om de paden in de gaten te houden..Al met al duurde het niet lang voordat de vossen weer verdwenen waren..Ik ben benieuwd wat Alex daar van heeft kunnen filmen.. En hoeveel last hij heeft gehad van dat tegenlicht.......
Konijn..
Dit Konijntje (Prooidier) Moet eigenlijk bang wezen voor roofdieren..Ik heb het daar al eens eerder over gehad.....Prooidieren hebben hun ogen aan de zijkant zitten (Overzicht) en roofdieren hebben hun ogen aan de voorkant zitten..( Afstand inschatten..Jagers ) Ik kijk nog even naar Herman en Alex..En die hebben ze ook duidelijk aan de voorkant zitten.. Dus eigenlijk klopt het niet dat dit konijntje niet op de vlucht gaat..
Natuurlijk doen we af en toe een bakkie..Maar ook de dieren zoeken de schaduw zoveel mogelijk op..En laten zich nauwelijks zien..
Nu zien we hier weinig mensen in het gebied "Hazenlegers"....
Maar achter ons staan een paar mensen boven op de "Ome Janneberg"..
Ja...Mensen vallen wel erg op als ze op een top gaan staan..Iets lager gaan staan is natuurlijk beter..
Reebok...
Een Reebok..en een Reegeit laten zich even zien..De Reebok krijg ik op de foto..
Ook een Koekoek die overvliegt krijg ik nog aardig in beeld..
Een vink werkt ook even mee..
En de Rietgors..Buizerd..en .....?
Damherten..
Als in dit gebied de Prunus ( Amerikaanse Vogelkers / Bospest ) zijn gang kon gaan ..groeide het zo dicht..En dat zou ten kosten gaan van de Duindoorn en Meidoorn....Maar ook van de bloemen in de duingraslanden..Grazers zoals Koeien en Schapen moeten het gebied een open karakter blijven geven..
Zaterdag 2 Juni ..( Demonstratie met Schaapskudde )
En om een indruk te geven ...Een filmpje
Schapen in de AWD..Zeker Leuk voor kinderen..
Het was weer een warm dagje in de AWD ..En dat het warm is..is goed te merken aan het aantal bezoekers..(Site) De meeste mensen hebben wel wat beters te doen..dan achter de PC te gaan zitten..Ook ik heb weinig tijd over om alles te volgen en te beantwoorden..Ik weet dat ik niet echt aktief bent de laatste weken..Sorry..Het is eenmaal niet anders :)In ieder geval bedankt voor de reacties..


woensdag 23 mei 2012

Onderzoek Project Rijn in Beeld

Wat uit onderzoek naar voren kwam ( Project Rijn in Beeld 2012)
Wisten we natuurlijk allang.. Maar telkens moet een onderzoek dat weer bevestigen.. "Een predator als de Vos..moet men juist beschermen"..
De jacht op de Vossen moet stoppen in de uiterwaarden..Door de Vossen te laten lopen..wordt het overschot aan zomerganzen op een natuurlijke manier opgelost. Dat is ook de mening van de PvdD van de provincie Utrecht..

Het huidige beleid voor het verkleinen van de Ganzenpopulatie is gericht op afschot..
Willem van der Steeg (Fractievoorzitter PvdD) noemt deze methode..
Niet duurzaam en kostbaar..
Bovendien zou de jacht op Vossen in strijd zijn met de Flora en Faunawet..
Het zou beter zijn om de natuur zelf haar werk te laten doen..
Tapuit..en Vlinder :)
Zodat er een natuurlijk evenwicht kan ontstaan..Het huidige beleid houdt dat mechanisme tegen..Want er mag op Vossen gejaagd worden..ondanks het feit dat de Vos een beschermde diersoort is volgens de Flora en Faunawet!
Een Reegeit op de Vlucht..
Vos in de duinen (Onderzoek)
-
J.L.Mulder verichtte in Meijendel en Berkheide ( Duinwaterbedrijf Zuid - Holland ) al onderzoek (2000) De vossenpopulatie vertoont allerlei kenmerken die er op duiden dat het aantal vossen op dit niveau..Op natuurlijke wijze wordt gereguleerd...Afschot heeft geen of nauwelijks effect op de vossenpopulatie..
De bejaagde populatie gaat immers eerst haar verliezen compenseren..
Het voortplantingsucces gaat omhoog..De sterfte omlaag..En veel zwervende vossen vestigen zich en planten zich voort..Er zijn uit de gegevens van de vogelinventarisaties in Meijendel weinig aanwijzingen gevonden dat de vogelstand negatief beinvloed wordt door de vos ...SCHADUWKANT....
Wel zijn de Meeuwenkolonies na de komst van de vos geheel uit het duin verdwenen...zoals te verwachten was..Mogelijk heeft de vos ook bijgedragen aan de achteruitgang van grote grondbroeiers als Fazant..Wulp..Kievit..Scholekster Houtsnip en de Bergeend..
Bij verreweg de meeste vogelsoorten is echter geen invloed van de komst van de vos te bespeuren..
Dus? ..Of het helpt tegen de Ganzen?
Daar loopt trouwens ook een onderzoek naar..Ik ben zelf niet snel een voorstander van ingrijpen..
Maar als zeldzame weidevogels teveel nadelen gaan ondervinden van de vossen..Tja..!!
..het blijft hoe dan ook een moeilijke keuze!
Ik ben vandaag 22 Mei 2012 ..niet de enigste die hier loopt te struinen..in dit gedeelte van de AWD..
De AWD is een heerlijk gebied..
En dat veel mensen genieten van dit prachtige natuurgebied mag duidelijk wezen.
-
Nu kreeg ik daar een mooi voorbeeld mailtje over van Peter Francis.. :
Ha Henk,

Afgelopen donderdag ben ik eindelijk na een half jaar weer in de AWD geweest. Al die tijd heb ik genoten van jou blog en twitter met je prachtige foto’s (wat ook zeker geen straf is).
( Deze foto is gemaakt door Peter Francis )
Ik kon omdat ik herstellende ben van mijn enkel operatie helaas niet eerder de duinen in. Maar donderdag was het dan eindelijk zover, bepakt en bezakt met mijn camera en krukken ging ik op pad. Man wat heb ik weer genoten.

Ik vergat soms zelfs om foto’s te maken. Bij de ingang stonden zeker al 20 damherten. Ook weer een wilde vos gezien met een konijn in zijn bek. Ook genoot ik toen een damhert over het water ging, mijn dag kon niet meer stuk. Toen ik terug was heb ik tot vandaag aan toe amper kunnen lopen van de pijn, maar het was het zeker waard. Nu nog lekker nagenieten van de foto’s en hoop over een aantal dagen weer de duinen in te kunnen.
Groeten, Peter Francis
Als u wat meer foto's wilt bekijken van Peter Francis..Zijn wat verouderde site
 (waar hij weer aan gaat werken)

donderdag 17 mei 2012

EHS

Vandaag 16 Mei 2012 met Ghita en Cees naar de Groene Jonker..en Polder Groot - Mijdrecht..
14 Mei : Meer dan veertig natuur organisaties..presenteerde deze dag in Den Haag een ...Tien punten plan..Voruitlopend op de tweede kamerverkiezingen (12 September) eisen deze organisaties onder andere het volledig verbinden van natuurgebieden in de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur ( EHS )...
Cees en Ghita
Natuurwaarden als rust..ruimte en weidsheid moeten hersteld worden..Er moet voldoende geld komen voor beheer van natuur..Eén onderdeel is de actieve bescherming van dier en plantensoorten..waarmee het slecht gaat.De conceptwet van Henk Bleker dreigde de natuur een kopje kleiner te maken..Maar nu is er weer zicht op een goed natuurbeleid....
Geoorde Fuut..
Een gezonde economie kan niet zonder gezonde natuur..
De Groene organisaties van Nederland presenteren voor de verkiezingen 12 september 2012 daarom het Tien Puntenplan...
-
1) Bescherm Natuur en Landschap 2) Bescherm Plant en Diersoort 3) Verbind Natuurgebieden ...
4) Bescherm en Herstel de unieke Waternatuurgebieden..
5) Zorg voor genoeg geld voor Natuur...
6) Breng de Natuur van het boerenland terug..Herstel het Nederlandse Landschap..
7) Bescherm onze Tropische Natuur..
( De Natuur van de Ned.Caribische eilanden..Aruba..Curacao en St.Maarten.)
8) Stop de Plezierjacht..
9 ) Vergroen de Stad...
En dan als nr.10 ...Een wel heel belangreijk punt..
10) Geef elk Kind Recht op Natuur..!!!
Polder Groot - Mijdrecht
-
Polder Groot Mijdrecht is een landbouwgebied in het Groene Hart..Op termijn zal Polder Groot Mijdrecht Noord Oost..een ecologische verbinding zijn voor aangrenzende natuurgebieden zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen...
De Waverhoek is een 60 hectare groot moerasgebied..in de Polder Groot-Mijdrecht..
Het Natuurgebied is op 30 Juni 2007 officieel geopend..
Vandaag staat er veel wind....En de weersomstandigheden kunnen elk moment veranderen..
Regenboog..
Aan het einde van de Regenboog is een pot goud te vinden..Is dat het gebied Groot Mijdrecht?..In de Bijbel is de Regenboog een belofte aan de mensheid..Na de zondvloed beloofde God nooit meer zo'n vloed te sturen om de wereld te verwoesten...
Kluut
Bergeenden..
Zwaluw..Hazen en Wilde eend..
We zijn niet zo lang in dit gebied geweest..Maar al snel bleek dat er veel te zien was..Een gebied waar we zeker nog eens snel naar toe gaan..Kluten..Grutto's..Bergeenden..En vooral veel Hazen in dit prachtige gebied..
Grutto..
Het was weer een heerlijke dag in de Natuur..met Cees en Ghita..
Ik wil iedereen bedanken voor de reacties op mijn site..Helaas heb ik niet altijd de tijd om adequaat te reageren..Groetjes..