woensdag 31 december 2008

Witte Wereld AWD

Vandaag moesten we wel naar het AWD want eindelijk hadden we ons witte wereldje waar we op zaten te wachten.
Ik sprak af half twee bij Panneland te wezen.
Zelf was ik niet echt prut.......maar ja.
Ik Gert en Bart gingen voor de vos , die beter te vinden en te zien is in een witte wereld.
Maar vandaag gaan we geen vossen zien , helaas.
Ik moest even wachten op het parkeerterrein en nam deze foto van meneertje winter.
Bij de ingang hangen wel meer gevonden spullen.
Deze Ekster steekt mooi af.

Bijgeloof

Ekster op de uitkijk
In de loop der eeuwen duikt de ekster vaak op in het bijgeloof. Volgens een Waalse en Franse sage had de ekster eerst een prachtig verenkleed, maar toen de vogel met de gekruisigde Jezus spotte, werd hij vervloekt en kregen zijn veren de kleuren van de rouw.Eksters werden van oudsher al beschouwd als ongeluksvogels, verkondigers van dood en rampzaligheid. Nog zijn er woorden en uitdrukkingen in gebruik die getuigen van dit volksgeloof, zoals 'eksteroog'.Volgens het volksgeloof kunnen eksters het lot voorspellen. Zo zouden ze een naderende oorlog voorspellen wanneer ze zich in grote aantallen verzamelen en luidruchtiger dan gewoonlijk zijn. Ook het weer zou slechter worden wanneer een ekster luidruchtiger is dan anders.Onder zijn tong zou de ekster een druppel duivelsbloed dragen. Eén ekster brengt onheil, twee daarentegen geluk.
Lange Hoeken - Richting Vinkenveld
Op het Vinkenveld lopen enkele hindes.
En op het Achterste Panneland is een klein hertje zo brutaal om zijn tong uit te steken.
Gelijk heeft hij.
Hij is in zijn korte leventje al heel veel keren op de foto gegaan denk ik.
Hij is wel leuk!
En de laatste keer dit jaar....De Snoek!
Herten op het Kattenveld ..Helaas geen vos te bekennen.
Middenveld.
Op het Middenveld lag dit , Maar wat het is ??
Onbekend..
Knobbelzwaan.
Watervogels.
Grote Zaagbek Zaagbek (Mergus Merganser)
Bedreigd of niet? Maximaal 24% van de Noordwest-Europese populatie van de grote zaagbek verblijft 's winters in Nederland. Dat is een fors aantal vogels, die het belang van een goed beheer van zoete wetlands in Nederland nog eens onderschrijven. Hoewel de tellingen zeer wisselende aantallen opleveren (deels een gevolg van de gebruikte methoden), lijken de aantallen overwinteraars op het IJsselmeer achteruit te gaan. Mogelijk is dit te wijten aan een verminderde beschikbaarheid van spiering.


We namen het paardenpad dat evenwijdig loopt aan het Nieuw Kanaal bij Ruigenveldsberg.
Daar kwamen we veel hindes tegen.
En wat ons vandaag opviel is dat er weinig mannetjes damherten waren.
In de verte hoorde we jachthoorns , het geluid kwam van uitgang/ingang Panneland.
En ja hoor.........een soort feestje van jagers of zo bij het pannekoekenhuisje.
Wat vooral opviel was dat er nog heel veel mensen naar binnen gingen het awd in terwijl het donker begon te worden.
De jachthoorn bekleedt een belangrijke plaats in het leven van de mens en de natuur. In dichte bossen en in onoverzichtelijke velden, waar de menselijke stem ontoereikend bleek, was de jachthoorn het allereerste gebruikte middel om signalen door te geven.In veel latere fase van de muziek ontwikkelde hij zich tot een volwaardig instrument dat bij vele toondichters een ‘concerterende’ rol vervulde.Tegenwoordig is de jachthoorn zijn functie als communicatiemiddel in de jacht verloren. Ze hoort er nog wel bij, maar neemt meer de rol over van een positief sfeerelement.

zondag 28 december 2008

Jaarkaart 2009 AWD Amstrdamse Waterleiding Duinen

Vandaag even een jaarkaart kopen en een nieuwe wandelkaart(plattegrond AWD). De jaarkaart Noord-Holland is opgeheven.
Dus dan maar een jaarkaart voor de Amsterdamse waterleiding duinen.
Het was hier en daar een beetje wit , maar eigenlijk zit ik te wachten dat alles mooi wit is.
Ik hoop nog een dag te krijgen zoals verleden jaar toen alles wit was. Prachtig.
Ingang Panneland.
Er lopen best wel mensen op het Vinkenveld......Zou hij het hert gezien hebben?
Op het Vinkenveld
Heerlijk wandelweer.
De zon komt langzaam door de bomen heenzetten.
Op weg naar de Vogelkijkhut , in de hoop wat bijzonders te zien.
Onderweg dit Roodborstje.
Wat gaan ze deze winter doen in het AWD?
-Reparatie betonweg langs Westerkanaal
-Bestraten opnieuw weg langs Barnaart Schusterkanaal van dam 9 tot dam 25.
-Vervangen raster rondom Mikwel en Graaflandse bergen
-Prunus verwijderen in Franse vlak , De Wouwen en De Vellen.
Vanuit de kijkhut.
We hebben hier een bakkie gedaan en wat gegeten.
Toen we net weg wilde gaan kwam er iemand binnen die ons erop attendeerde dat er een stukje verderop twee zaagbekeendenzaten. (helaas nooit gevonden).
Aalscholvers over de Oranjekom.
Het bezoekerscentrum Oranjekom.
We haalden hier onze nieuwe jaarkaart 2009. En ditmaal werd hij netjes gesield.
Ook een nieuwe Wandelkaart (plattegrond awd) en een kaartje om gratis het blaadje STRUINEN te krijgen.
Een nieuwsbrief met info over de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Mens en Damhert.
Een wit tapijtje.
Van hem kan ik nog wat leren denkt het bokje.

In de buurt van de Beukenlaan.
Winterkoninkje
Het winterkoninkje of troglodytes troglodytesHet enige Europese lid van zijn familie. Het kleine roodbruine winterkoninkje lijkt wel een muisje, zoals hij langs de randen van muren en borders en de begroeiing scharrelt. Omdat het winterkoninkje voornamelijk zijn voedsel zoekt op de grond, is dat moeilijk als er ijs of sneeuw ligt. De aantallen lopen dan ook dramatisch terug tijdens slechte winters, zelf tot 25 procent.
Opmerkelijk zijn de tangachtige snavel en de karakteristieke korte, opgewipte staart. Lengte : 9,5 cm.
Brandrode Runderen ca.70 in het awd en ca.300 Drentse Heideschapen en heel veel Damherten en reeen en ook konijnen houden het gebied open.
Als die er niet waren dan zou het gebied snel verwilderen en vol groeien.
Op de achtergrond..herten!
Op terschelling zijn ze bang voor ziektens die een paar edelherten zouden kunnen veroorzaken.
Hier lopen herten tussen de koeien.
Volgens mij willen ze daar gewoon van die paar edelherten af , die daar trouwens stiekem zijn uitgezet.
De daders hebben ze , en ze krijgen hun verdiende straf voor dit geintje.
Maar moeten daar ook de herten de dupe van worden?
Bah!!
Als je alleen het awd ingaat en er gebeurd wat..........t..tja..
Bij de ingang Panneland kreeg iemand een epileptische aanval.
Als je dwars door het gebied gaat en er gebeurt wat...........ze vinden je mischien wel nooit meer.
Bollenveld vanuit de auto.............wat is het merk auto?Het klopt wel.............hij rijd als een zonnetje.

zaterdag 27 december 2008

Routebeschrijving Vogelkijkhut Oase AWD

Vandaag (tweede kerstdag) gingen we naar Oase om de vogelhut te vinden die ik een dag eerder gezien had van de andere kant van het water.
Een auto haalde ons op de provincialeweg in , het waren Gideon en Truus. Truus belde "jullie gaan zeker naar het AWD..Wij ook"
"ja we gaan op zoek naar de vogelkijkhut bij Oase".
Dus gingen we met ons viertjes naar de Oase.
Het was mooi weer en de parkeerterreinen Zilk,Panneland en Oase stonden barstensvol met auto's.
Iedereen ging na een dag in huis gezeten te hebben , lekker een frisse neus halen in het AWD.
Plattegrond Vogelkijkhut Oase
Deze ree had alleen oog voor wat er voor hem van rechts over de Blauwe Weg kwam.
Er liepen heel wat mensen op de Blauwe weg.
Hij zag ons niet in eerste instantie maar toen hij ons eenmaal zag schoot hij de weg over.
Daar was dan de kijkhut.........niet op een eiland maar voor het eiland.
Er lag binnen een logboek met alle waarnemingen.
Tafeleend..zelfs dat weet ik niet 100 procent zeker.
Ik heb niet zoveel kennis van al die eendensoorten , maar ik vind het wel gaaf om zo de eenden te bespieden.
Ik ga me in de toekomst wel meer verdiepen in die eendensoorten.
Ja........een meerkoet,reiger,ijsvogeltje,wilde eend,manderijneend,bergeend,kuifeend,grauwe gans en roerdomp dat weet ik nog wel, maar het moet dan niet moeilijker worden!
Kuifeend (zekerheidje)
Krakeend..? (Twijfel :) )
We zijn nog naar het Middenveld gelopen en terug langs het vliegersmonument en daar zijn we door de bossen langs de bunkers (en de vleermuizenbunker) langs het rustgebied Museumduin naar uitgang/ingang Oase gelopen.
We stonden bij het Sprenkelkanaal en daar zagen we een ijsvogeltje vliegen.
Ik had hem al vele malen op het internet gezien en wist dat hij regelmatig gespot word in het AWD.
Maar nu zag ik hem voor het eerst in de natuur.

Helemaal geweldig!

Het was net of de omgeving opeens in zwart wit was en het ijsvogeltje als enigste gekleurd was.
Schitterend!