dinsdag 29 juni 2010

Nieuws AWD

Ingezonden door Kees Piël : PERSBERICHT

Comité de wandelaar heeft geen fiets nodig/ Herstel Inheems Duin
Amsterdam, 28 juni 2010


Woensdag 30 juni, 13.30 uur in de Stopera, zal een petitie met 14 duizend (14 044) handtekeningen aan de Amsterdamse wethouder Bedrijven, mevr. Carolien Gehrels, worden aangeboden. De handtekeningen zijn het afgelopen jaar aan de ingangen van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) verzameld door het ''Comité de wandelaar heeft geen fiets nodig''. De petitie luidt: "Laat de Amsterdamse Waterleidingduinen, het grootste wandelgebied van Nederland, de komende jaren 99 jaar rustig en zonder fietspad zijn!"
Directe aanleiding tot de handtekeningactie vormt het plan van Waternet, de beheerder, om door het Amsterdamse duingebied een fietspad van twee kilometer aan te leggen. De wandelaars vrezen de verstorende werking van een fietspad door de AWD.
-----
Zij wijzen op de beheersnota die als belangrijkste kenmerken van de AW-duinen ''natuur, rust en ruimte" noemen. Juist omdat er niet gefietst mag worden bestaat er een soort natuurlijke zonering, die rust en ruimte waarborgen. In de nota Struinen 1990-2000 valt verder te lezen, dat de AWD fietsend worden verkleind tot een gebied dat in een uur doorkruist kan worden, terwijl het natuurgebied al wandelend groot genoeg blijkt te zijn voor een tocht van een hele dag. De AW-duinen vormen in feite qua oppervlakte Nederlands grootst-aaneengesloten natuurgebied, als we tenminste waterrijke ''onbewandelbare'' moerasgebieden, zoals de Biesbosch, niet meerekenen. Bijzonder is dat hier ook gewandeld mag worden buiten de paden, en dat is vrijwel nergens anders toegestaan. De wandelaars wijzen op dit unieke karakter. Vanuit recreatief oogpunt verdient het dan ook aanbeveling om de AW-duinen, integraal en voorgoed, te reserveren als exclusief wandeldomein. In vrijwel alle natuurgebieden ligt inmiddels een netwerk van fietspaden. Het fietsen door de aangrenzende, rustige en lommerrijke villawijk van Bentveld duurt bovendien even lang, dus de noodzaak voor een extra recreatief fietspad door de AWD is niet bepaald groot. Het verwijt van de fietsersbond dat de onwillige wandelaars van de AWD zich asociaal opstellen, moet omgekeerd worden: zij hebben heel Nederland al overdekt met een fietsplan, laat de wandelliefhebber zijn enige laatste grote wandeldomein behouden.
-----
Het wandelprimaat in de AWD wordt met elk nieuwe beheersnota verlengd, en die gaan tien jaar mee. Tegen het eind van een beheersperiode probeerde de provincie Noord-Holland al eerder fietspaden er doorheen te drukken, in de hoop op het nieuw, aangepaste beheersplan. De gemeente moet van dat gevaarlijke verlengen af, en het wandelprimaat erkennen als een vaste traditie, verleen het wandelprimaat een status aparte.

Vanuit natuurbeschermingsoogpunt valt er veel aan te merken op het tracé. Dat zou vanaf de ingang Oase 600 meter door een prachtige binnenduinloofbos, het Bos van Oase voeren. Dat betekent het kappen van een brede strook bomen. De zachte bosbodem zal plaats moeten maken voor een brede verharding van asfalt of klinkers. Een modern fietspad is geen rustieke aangelegenheid maar veeleer een brede verkeersweg die een drukke toeristenstroom van A naar B moet begeleiden. Met de uitvoering ervan zal de ''natuur, de rust en de ruimte'' in het Bos van Oase te gronde worden gericht. Naar het noorden zal de fietsverkeersweg over een afstand van 1,3 kilometer evenwijdig lopen aan een reeds bestaande infrastructuur, van west naar soort gaand komen we nu al tegen: een kaarsrecht winkanaal, een beklinkerde dienstweg, een drie meter, soms al vijf meter breed, permanent omgeploegd ruiterpad. Daar komt dan bij: een 2,4 meter hoog, dikbespijld raster, en dan de nieuwe fietsweg. Dat alles binnen een corridor van hoopuit tachtig meter. Van een herstel van de landschappelijke waarden, waar de nieuwe Natura 2000-regels van uitgaan, komt zo niet veel meer terecht.
-----
Amsterdam heeft door verwerving in het verleden het bezit van de AW duinen zo vergroot als het zich nu voor onze ogen uitstrekt. Het fietspad loopt weliswaar bijna aan de buitenrand van de AWD maar doorkruist evengoed het Beschermd Natuurmonument. Het verst ligt vanaf het fietspad gerekend de grens van het BN een kilometer naar het oosten (de oostelijke rand namelijk van het Naaldenveld, dat nog niet in bezit is van Amsterdam). Hopelijk toont de hoofdstad ook deze keer zijn hart voor de natuur en neemt het de bescherming op zich van het Naaldenvelt waar de provincie die laat liggen. De provincie is het bevoegd gezag, en dat zou iets aan moeten trekken van de "wezenlijke kenmerken", zoals genoemd in de Aanwijzing uit 1996: "een landschappelijk samenhangend geheel", "natuurschoon van grote betekenis", "uitgestrektheid". et.
-----
Het fietsplan wordt gesteund door Waternet, de beheerder van de AWD, en verder door de provincie Noord-Holland, het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Vereniging Natuurmonument, PWN-Noord-Holland, en de gemeente Zandvoort. Overigens is het fietspad een eis van de provincie Noord-Holland in verband met de realisatie van een ecoduct dat het N.P. Zuid-Kennemerland moet gaan verbinden met de AWD. De provincie wil aan het ecoduct meebetalen, op voorwaarde dat Amsterdam toestemming geeft voor de aanleg van het fietspad.
Vorig jaar 6 mei sprak de Amsterdamse raadscommissie ROW zich in meerderheid uit tegen de mogelijke realisatie van het fietspad. Amsterdam wenst ook aan het ecoduct mee te betalen, maar de eis van de provincie van een fietspad over het Amsterdams natuurbezit, werd door enkele fracties verkettert als "koppelverkoop". De impliciete steun van de commissie om in de AWD het wandelprimaat te behouden (in de beheersnota's die de afgelopen decennia verschenen kreeg het wandelen steeds absolute voorrang) is na de gemeenteraadverkiezingen wel enigszins ingeschrompelt.

Amsterdam verklaarde in juni 2009 bereid nog te wachten op de uitkomst van een Haarlemse Klankbordgroep. Hierin zat onder andere een golfclub, maar het 'Comité de wandelaar heeft geen fiets nodig' dat niet vertegenwoordigd was, mocht zelfs niet beleven dat de tekst van de petitie een plaatsje kreeg ingeruimd in het eindverslag van de Klankbordgroep, afgelopen maart. Na enige lobby van de stichting Natuurbelang AWD nam Provinciale Staten 12 april nog eens een motie aan, waarin wordt uitgesproken dat de provinciale financiële bijdrage van 2,9 miljoen aan het recroduct alleen ter beschikking wordt gesteld als er "een overtuigend draagvlak is bij relevant betrokkenen (beheerders, overheden, gebruikers, natuurliefhebbers) voor het tracé van het aan te leggen fietspad in/langs de Amsterdamse Waterleidingduinen".

Pogingen hierna van het ''Comité de wandelaar heeft geen fiets nodig'' (die 14 duizend natuurliefhebbers zouden vertegenwoordigen) om de Klankbordgroep binnen te komen stuitten niettemin op een hardnekkige afwijzing.

Kees Piël,
handtekeningjager van ''Comité de wandelaar heeft geen fiets nodig'', zelf haalde ik met veel plezier minstens 13 duizend handtekeningen op
mede namens Herstel Inheems Duin,

Poederooienstraat 45
1106 CE Amsterdam
kpil@xs4all.nl
Telefoon 020- 691 3243 en 06- 448 46 320

Laat het U Koud?

zondag 27 juni 2010

Tour de Krimpenerwaard


Eerst even deze foto: Ingezonden door de Duinstruiners : Site -  http://struinendoordeduinen.blogspot.com/
Genomen in het AWD..Ijsvogels..Ja een geweldige waarneming.
-----
Zaterdag 26 Juni..Peter (Clint) organiseerde (weer eens) een dagje Krimpenerwaard. En dat wil je natuurlijk niet missen. We verzamelde bij Clint...Waar we eerst een bakkie deden in zijn achtertuin..Wat een locatie!..Prachtig uitzicht over de polder.
Wie waren er :
Roeselien -
En wij - Anja en ik.
Tour de Krimpenerwaard. (Tiendweg)
De Krimpenerwaard, omgeven door de rivieren Lek, Hollandsche IJssel en Vlist, maakt deel uit van het Groene Hart van Holland. In de Krimpenerwaard liggen een aantal prachtige poldergebieden, met fraaie namen als Schuwacht, Kromme, Geer en Zijde, Schoonouwen, Laag-Bilwijk etc. De oppervlakte van de Krimpenerwaard is zo'n 13.500 hectare.
Er valt heel veel te zien in de Krimp....En ik ben helemaal gefocust op de Zwaluwen..!
Het is zelfs zo erg ...dat ik ze te snel nadert...En ze gaan er vandoor.
Oei...Foutje...Het word me vergeven door de groep...Maar het moet geen tweede keer gebeuren.
Want anders beland ik in de sloot :)
In de AWD zie je ze alleen voorbij scheren...vandaar dat ik te gretig was.
Jonge Zwanen
Futen
Meerkoeten en Kuifeenden..
Alleen dat al..maakt het de moeite waard om eens naar de Krimpenerwaard te gaan.
Gelukkig blijft het peloton over de Tiendweg bij elkaar..En zo is het in de slipstream eenvoudig om te volgen.
De Tiendweg!
Er zijn nu ongeveer 55 historische tiendwegen bekend in Nederland. Die bevinden zich zonder uitzondering in het rivierengebied van Midden-Nederland. Ze liggen bijna allemaal binnen een kilometer afstand van een rivier en lopen daar parallel aan. Langs de Hollandse IJssel liggen er bijvoorbeeld 13, langs de Lek 10. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat tiendwegen een functie in de waterbeheersing hebben gehad, vooral in gebieden waar de afwatering problematisch werd door inklinking van de veengrond.
Nu zie ik hoe het komt dat het duo Mus zo eenvoudig meekomen in het peleton..
Ze hebben een tandem..Dat noemen ze in Katwijk een aanmekarefiets.
De Tour directie ziet dit door de vingers.
De Viervlek.
Een middelgrote libel met een lengte variërend tussen 40-48 mm. De viervlek is de enige libel met een duidelijke zwarte vlek bovenaan in het midden van de vleugels (vier in totaal).
Ik heb mijn Macro lens meegenomen..Ik doe wat verkeerd want hij blijft vaag. Als Peter mijn lens test..blijkt hij super te werken..Mijn fout was de afstand..tussen de camera en het object. Foto Links : Peter die met zijn camera de rupsen op de foto zet.Ik moet mijn camera dichter bij het object houden..iets heen en weer en wachten op het moment dat het scherp is.Het blijkt te werken..Maar je moet wel een beetje geduld hebben :)
We gaan weer verder..En dan ondek ik dat ik mijn rugtas heb laten staan...
En de Tour stopt vor niemand..Dus ik snel terug..gelukkig mijn tas staat er nog..
Ik neem een shotje Epo..En zet de achtervolging in...
Al snel haal ik ze weer in....( ik denk ook achteraf..dat ik zo de meeste km. gemaakt heb)...
Gelukkig nog voordat we de Zonnedauw gaan bekijken...Die Clint weet te staan.
Zonnedauwsoorten hebben een wortelrozet en lang gesteelde bladeren, waarvan de rand en de bovenkant

bezet zijn door uitgroeisels. Deze uitgroeisels scheiden een kleverig vocht af, dat lijkt op "dauwdruppels".
Omdat deze "dauwdruppels" onder invloed van de zon niet verdwijnen, kreeg deze plant de naam "Zonnedauw". Het is dat Peter ze wist te staan..Want eenvoudig te vinden zijn ze niet...Wat is dat mooi !!
Roeselien..Een gedreven fotograve..Die het niet schuwt..Om plat op de grond te fotograferen (groter risico qua teken)...Had normaal gesproken..veel langer bij de Salamander gebleven..Maar ja..Dat heb je met een groep.
Salamanders zijn er in verschillende kleuren, vormen en maten maar hebben over het algemeen een sterk uniforme lichaamsbouw. Vrijwel alle salamanders hebben vier poten, sommige hebben alleen achterpootjes en enkele soorten hebben helemaal geen poten meer en lijken op een grote worm.
En als ik weer uit mijn dak gaat bij het zien van de Zwaluwen..Die voor een boederij op een kabel zitten.
Komt de eigenaar naar buiten en zegt:
"Binnen in de schuur zitten nesten van zwaluwen...En als jullie die willen zien?"
Kijk..Daar zegt natuurlijk niemand "Nee!" tegen. :)
Waow..Dat is super..
Het is er wel donker in de schuur...Maar wat vallen de foto's mee achteraf..
Helemaal Toppie!
Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
Hij bouwt nesten in boerenstallen, onder bruggen en afdaken. Gewoonlijk worden 4 of 5 eieren gelegd, maar heel soms worden er wel eens 8 eieren in een nest aangetroffen. De broedtijd is 14 tot 16 dagen, meestal broedt alleen het vrouwtje, het mannetje blijft wel in de buurt. Als de eieren uitgekomen zijn dan worden de jongen door beide ouders verzorgd. Na ongeveer 21 dagen verlaten de jongen het nest. Er zijn twee en soms drie legsels per jaar. Meestal komen de zwaluwen na de overwinteringsperiode in Afrika weer terug op hun oude nest.

We nemen afscheid van de boer..en bedanken hem..dat we de nesten in zijn schuur mochten zien.
En dan krijgt Roeselien een lekke pijp..
Peter (Clint) heeft spullen bij hem..En mener Mus (Ton)..Is van alle markten thuis..
En draait zijn hand niet om bij het plakken van de band.
Het peleton vertrekt verder..Met een tempo wat bij dit weer past.
Peter (openlens) moet waken voor de hongerklap..(drinkt weinig..zweet behoorlijk)
Ook ik ben niet okselfris meer...Wat is het warm geworden.
Gewoon bij iemand voor de deur...Hij heeft vier roofvogels in zijn voortuin..
Prachtige vogels..en die eten?
We drinken nog een biertje of een sappie..in de tuin van Peter..Wij moeten onze jongste dochter wegbrengen naar tenniskamp..Dus wij nemen afscheid.
Het was een geweldige dag...In goed gezelschap.Ik heb genoten.En als Peter(Clint) nog eens wat organiseert...Ik hou me van harte aanbevolen..Altans..Als ik nog mee mag? Het was super gezellig!

donderdag 24 juni 2010

Dieren Zijn Niet Gek

Woensdag 24 Juni  neem ik laat in de middag ingang Panneland.
Het is warm...Mischien wel te warm?...Want beesten zijn niet gek..En zoeken met deze warmte de beschutting op..En zijn moeilijker te spotten.
-Vanaf het derde levensjaar werpt een ( na een draagtijd van zeven maanden) hinde tien jaar of langer één kalfje in Juni . en dat het er wel eens twee zijn..Dat ga ik vandaag zien.
Ik loop dwars door het gebied heen..(o.a.Panneland,Zegveld.Oosterveld ,Vossenvlak en Hondenvlak) om zo meer kans te maken de grotere zoogdieren te vinden..Die schuilen tegen de felle zon.
Zo houden de kalfjes de eerste weken van hun leven vooral de dag door in het hoge gras of tussen de varens.
Wel zijn er op zo'n dag als vandaag..veel Libelles en Vlinders te zien.
Ook de konijnen trotseren de zon.
Op het Oosterveld kom ik deze hinde tegen met....Twee kalfjes!
Damherten vormen in elk jaargetijde een lust voor het oog..maar eind Juni is wel een hele mooie tijd.
Zeker in de avond..als de jonge kalfjes in groepjes rond rennen en springen.
De meeste tijd trekken ze grazend achter de hinde aan...Maar ze worden nog enkele malen per dag gezoogd. Veel hinde's zogen hun jong tot in het nieuwe jaar.
Op een heuvel..In de schaduw van een boom , doe ik een bakkie koffie..
Met uitzicht over een open vlakte...Maar ook hier laat geen beest zich zien...Veelste warm.
Een damhert steekt het water over (Gebied: Punt van het Verbrede)
Lekker even afkoelen...
Het water is dieper dan ze had verwacht...dus even kopje onder..
Ze is nog best snel in het water..
En in een mum van tijd staat ze aan de kant..even schudden.

Het Middenveld...Het is nog niet zolang geleden dat ze dit gebied ontdaan hebben van de Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotina) ..Koeien moeten het gebied open houden.
Maar tegen deze Bospest..is geen kruid gewassen.
Round Up..is geen optie..Het is een Waterwingebied..
En het risico dat het dan in het grondwater komt..is te groot.

Langs het Zwarteveld kanaal kom  ik deze hoed tegen..Bent U hem kwijt?..Hij hangt er nog.De Temperatur daalt iets en de zon krijgt wat minder kracht..
Op Het Groot Zwarteveld zie ik vanuit de dekking (buitenkant dennebosjes) één Vos links op het Groot Zwarteveld..Ik denk even dat het die tamme is..Maar als ik hem benader..gaat hij er snel vandoor.
En dan zie ik een tweede Vos aan de rechterkant van het Groot Zwarteveld..
Aan de kant van de Moeflon's...Hij kijkt me aan..Maar?..Ook hij gaat er gelijk vandoor.
Ik ga maar weer eens richting uitgang...Op zoek naar de Reeën!
Maar eerst even een kijkje bij de moeflons...Helaas gaan ze weg uit het AWD.
Weer een Damhert kalfje...
Hij kijkt me aan...En ziet daar geen gevaar in..
Maar zijn moeder is nooit ver weg..En zo ook dit keer..
Ze grijpt in door aan te slaan en er voorlangs voorbij te rennen...het kalfje volgt haar.
Die heeft vandaag weer wat geleerd.
Links het Eiland van Rolvers.
Damhert.
En dan kom ik fietsers tegen in het AWD..Je hoort ze al in de verte.
Ze hebben de grootste schik.
Natuurlijk gun ik hun de lol..Maar ze maken zoveel herrie.
Ik vraag of ze verguning hebben...En dat hebben ze.
Ik loop nu richting Huttenbos..Daar zijn meestal wel Reeën.
En zo ook dit keer..De varens zijn ook mega hoog aan het worden..
En ze zoekt er ook snel dekking achter.
Een haas in de wei..Plat op de grond...In de hoop dat ik hem niet ziet.
En dan kom ik nog twee Reeën tegen..
Een Ree Geit en een Ree Bok...
Lopen langzaam richting dekking..
Nog niet zolang geleden had ik een gesprek met de boswachter..
Hij vond zelf ook dat de afrasteringen wat hem betreft...Weg mogen.
Kijk ze kunnen niet overal weg..maar er kunnen er veel gesloopt worden.
En zeker het prikkeldraad vervangen voor plastic (groen) draad.
Want het prikkeldraad ...is zo dieronvriendelijk.
Bij het parkeerterrein Panneland zie ik een...
Krokodil....Ik besluip hem..En krijg zo mooi de kans hem op de foto te krijgen.
Dit is de eerste krokodil die ik in het AWD te zien kreeg.
wat een ervaring.
Nog een Reegeit op de terugweg..Langs het weggetje naar Panneland.
Dat was een warm dagje AWD...En ik ben niet meer okselfris.