woensdag 31 december 2014

De Natuur 2014

GELUKKIG 2015 GEWENST
Een overzicht van het jaar 2014
(Foto's staan in willekeurige volgorden)


JANUARI 2014
 Met de eerste bloeiwaarnemingen van hazelaar ..fluitenkruid ..speenkruid ..witte dovenetel en
sneeuwklokje lijkt de voorlente van 2014 al van start te gaan ..het lijkt wel maart. Ook staan er nog veel plantensoorten in bloei die normaal gesproken tot ver in de herfst bloeien zoals duizendblad ..jakobskruid ..boerenwormkruid ..magriet en kaasjeskruid ..En er zijn al bruine kikkers en diversen vlinders gezien ..waaronder dagpauwoog ..kleine vos en citroenvlinder.
FEBRUARI 2014
Zo'n 50 mensen liepen vrijdag 14 februari een stille tocht tegen het natuurbeleid in de Oostvaardersplassen ..Volgens de tegenstanders zouden er in het gebied jaarlijks meer dan 1500 dieren verhongeren ..en dat vinden ze onacceptabel.

In de Oostvaardersplassen worden dieren die het waarschijnlijk niet meer gaan redden afgeschoten.
Dat noemen ze vroeg reactief beheer ..Persoonlijk denk ik dat dit beleid een juist beleid is van Staatsbosbeheer ..Daarbij is er een keuze tussen positieve of negatieve selectie mogelijk.
MAART 2014
Een onderzoek Éffect Damhertbegrazing' in opdracht van waternet (door stagiair Bas Reussien)
Dit onderzoek werd verricht in één bloeiseizoen ..De algemene indruk van ecologen en onderzoeks- vrijwilligers van waternet is dat deze graslanden de afgelopen jaren steeds minder bloeirijk zijn geworden.
 Laat er nu net een onderzoek van Amerikaanse ecologen (vijf jaar onderzoek op verschillende plekken over de gehele wereld) aantonen dat begrazing de diversiteit van plantensoorten in graslanden juist ten goede komt ..Het maakt daarbij niet uit of het oorspronkelijke grazers zijn of vee dat door mensen geïntroduceerd was,
APRIL 2014
Groen Links in Gelderland wil dat er wolven en lynxen worden
uitgezet op de Veluwe. De roofdieren kunnen een rol spelen als natuurbeheerder ..wat betekent dat ze zich voeden met edelherten en reeën.  De Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk voelt daar weinig voor.Het bestaand beleid in Nederland is om wolven als ze vanuit Duitsland de grens oversteken ..Ze wel te beschermen.
MEI 2014
Voorlopig worden er nog geen damherten doodgeschoten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) De provincie heeft het gemeentebestuur nog geen vergunning gegeven. Tot die tijd staat er schrikdraad op de nieuwe faunapassage naar Nationaal Park Zuid Kennemerland. De gemeenteraad van Amsterdam is weliswaar akkoord met het afschieten van een deel van de herten maar de vergunning hiervoor is nog in aanvraag bij de Provincie Noord-Holland.
Ook kunnen bezwaarmakers nog in verzet gaan. Het kan dus nog wel langer dan een jaar duren. Hierdoor kan de peperdure natuurbrug die bij Zandvoort is aangelegd voorlopig niet door damherten worden gebruikt. Terwijl dat ecoduct wel deels voor die damherten bedoeld was.
JUNI 2014
Dat viel even tegen..Sharon Dijksma had gehoopt op een klaterend applaus ..maar er klonk kritiek..en pittig ook. Een maand geleden presenteerde de PvdA- staatssecretaris van economische zaken de 'Rijksnatuurvisie' haar kijk op het natuurbeleid van de toekomst ..De kern: Natuur moet nadrukkelijk een onderdeel van de samenleving worden. Natuur en economie kunnen elkaar versterken terwijl het Rijk zich langzaam terugtrekt.
De reactie van directeur Johan van de Gronden van het Wereld Natuur Fonds was niet mals."Dijksma haalt de VVD rechts in"..vindt hij.Nederland is al kampioen biodiversiteitverlies in Europa.
JULI 2014
Spreeuw en zwaluw verdwijnen in gebieden met hoge gehaltes neonicotinoíde imidacloprid in het oppervlaktewater .blijkt uit een studie van biologen van de Radboud Universiteit en van Sovon Vogelonderzoek. Insectenetende vogels gaan sterker achteruit in gebieden met hoge concentraties neonicotinoide 
AUGUSTUS 2014
Momenteel vinden er belangrijke veranderingen plaats in het beleid ten aanzien van zomer-winterganzen. Zowel door Sovon als van de leden van de KNJV en Wildbeheereenheden (WBE) werden ganzen in de afgelopen jaren geteld. Alterra vergeleek de uitkomsten van deze tellingen.
De uitkomsten van het rapport van Alterra ... Voor alle onderzochte soorten in gebieden met teloverlap bleken tellers van de WBE consequent (vaak fors) hogere aantallen op te geven.
SEPTEMBER 2014
Haarlems Dagblad plaatst een enquête "Ruim baan voor een
fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen" (AWD) Het komt er op neer dat het Haarlems Dagblad op een suggestieve manier ruim baan wil voor een fietspad dwars door de AWD ..
Natuurlijk is het allang duidelijk dat mensen dat niet willen (duizenden handtekeningen) 
De AWD is een wandelgebied en daar horen geen fietsers in..met uitzondering van mensen met een beperking.
OKTOBER 2014
Gedeputeerde Rein Munniksma heeft vandaag (8 oktober) actie
gevoerd voor het toelaten van groot wild in Drenthe ..Hij nam leden van Provinciale Staten daarom mee naar de Veluwe.
Munniksma noemt damherten in Drenthe 'echt een belevenis'. En dat het interessant is voor recreatie en toerisme...VVD statenlid Jan Luuk Stel is nog niet enthousiast ...Volgens hem komt er flink wat bij kijken bij het beheer van groot wild. 
NOVEMBER 2014
Het gaat slecht met de Nederlandse bijen ..van de 350 soorten die in Nederland voorkomen zijn er reeds 35 uitgestorven en staan er 176 in de gevarenzone (rode lijst) De sterfte onder bijen is dramatisch Onze ecologie en economie komen hierdoor onder druk te staan ..Zonder bijen ..geen bloemen zonder bijen geen groente en fruit.
De politiek moet ingrijpen ..anders een schadepost van zo'n dikke 3 miljard.
DECEMBER 2014
Bij de nieuwe uitbraak van vogelgriep kijken alle betrokkenen naar de lucht.. als het gaat om de schuldvraag. Henk Bleeker wees direct de trekvogels aan. Jacintha van Dijk van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen ...stelt in haar dissertatie dat trekvogels het virus niet naar ons land brengen ..maar vooral hier besmet raken.
Mogelijk door gebrek aan weerstand van ons pluimvee door overvolle stallen en zeer onnatuurlijke omstandigheden waar kippen op de been worden gehouden met antibiotica

maandag 29 december 2014

Wild Amsterdamse Waterleidingduinen

In de Amsterdamse Waterleidingduinen gaan Ghita Herman en ik in de vroege morgen op zoek naar de big three ..
 ..Ree Vos en Damhert
Eigenlijk drie dieren die relatief gezien nog maar kort voorkomen in de AWD ..De Reeën 1950/55 de Vos 1930 en de Damhert 1973
De Damhert
De eerste damherten werden in 1973 gezien in de awd ..Veel later zijn daar uitgezette en ontsnapte damherten bij gekomen.... De uitgezette damherten waren eigenlijk illegaal uitgezet door een particulier. 
In 1983 Besluit men om de damherten af te schieten ..
Waternet stemt in ..om deze exoten te verwijderen ..maar het gebeurde niet.
-
Ook Reeën zijn waarschijnlijk uitgezet in de AWD ...Ze werden niet bejaagd en de populatie nam al snel toe tot zo'n 400 ..Op dit moment is de populatie reeën zo'n 15 tot 20 in de awd ..Zelf denk ik dat het heeft te maken met de verstoring (groot aantal bezoekers / struiners) Andere geven de schuld aan de populatie damherten 
-
In de awd werd rond 1930 een vos gesignaleerd ..één van de laatste zwerfvossen die omstreeks 1930 werd neergelegd veroorzaakte het ontstaan van de namen "Vossenvlak" en "Vossenberg" (awd) En in 1938 werd er een vos geschoten in de duinstreek (Haarlemmerhout) ..niet ver van de awd.
In 1924 en 1925 liep er een vos rond in Meijendel ..die is in 1926 geschoten ..In 1934 ontsnapte er twee vossen uit gevangenschap (Meijendel) ..Ook deze twee vossen zijn geschoten (de laatste in 1936)
In januari 1952 werd opnieuw een vos waargenomen in de awd ..en er werd een hol gevonden ..De jachtopziener ging tot uitgraving over ..en schoot de vos ...Uitgaande van 1968 als jaar van de vestiging van de huidige vossenpopulatie ..Heeft de vos zich uitgebreid van Hoek van Holland tot Den Helder.
De vos kwam in de vijftiende eeuw in de duinstreek voor..
En is toen in de middeleeuwen verdwenen (ten behoeve van de kweek van het konijn) 
Stuifduinen
Archeologisch onderzoek heeft vossen opgeleverd in o.a. Zwaagwijk/1400 v.Chr.
Vlaardingen/300 v.Chr. Valkenburg (Z-H) 200 v.Chr. en in Noordwijkerhout/2000 v.Chr.
-
Damherten horen nu thuis in de awd ..en van overpopulatie is geen spraken Natuurlijk zijn er mensen (belanghebbende) die constant willen bewijzen dat er teveel damherten zijn of dat de populatie schade brengt aan de natuur / biodiversiteit. Maar dat heeft dan meer te maken met het (r)ecoduct "Zandpoort" 
Zolang beheerders..WBE ..Jagers en Belanghebbende de tellingen verrichten 
Heb ik persoonlijk mijn twijfels bij de tellingen van de herten.
Als één van hen die tellingen verricht schrijft :  "één ding is zeker,als er ooit geschoten gaat worden zullen de herten onwijs lekker smaken. Niets aan verpest" ...En dat geeft maar weer aan waar hun belang ligt.
Voorlopig neemt het aantal bezoekers toe ...En dat is grotendeels te danken aan de zichtbaarheid van wild 

woensdag 24 december 2014

Winters Weer In Aantocht

 Eerst voor iedereen FIJNE DAGEN ...EN EEN GOED 2015
met veel liefde ..geluk..en gezondheid.
En dat we maar veel mogen genieten van de natuur.(Winter 20 december 2009 met weeralarm
Winters weer is in aantocht ..Reden voor de omslag is de koude .droge lucht die er aan zit te komen..
(Zeereep)
Komende week kan het noorden van Nederland daarom al te maken hebben met licht winters weer dat vanuit Scandinavië over ons land trekt.
De komende twee weken is er ook een grote kans op nachtvorst en als er neerslag valt
..zal dat soms ook sneeuw of natte sneeuw zijn.
Ja ..De winter is een mooie tijd ..om de AWD te gaan bezoeken ..
De sneeuw maakt het gebied sprookjesachtig mooi ..
In het bezoekerscentrum "De Oranjekom"bevindt zich een prachtig gerestaureerd pompstation.
Ik weet zeker dat een éénmalig bezoekje ..vraagt om meer.
(Waternet)
Een maagdelijk dun laagje sneeuw op het ijs ..
De sporen van de vos zijn duidelijk te zien ..is hij in de buurt?
En wat is er mooier dan een ontmoeting met een vos ..in de sneeuw?
In deze tijd begint de ral of roltijd (paartijd) van de vos.
(Ree)
Herten moeten het in deze tijd hebben van hun vetreserves ...en zoeken naar alles wat nog eetbaar is. Waar een damhert in zo'n situatie zou blijven staan ..slaat een ree op de vlucht.
Voor reeën zijn rustgebieden dan ook noodzakelijk
Damhert.
Hier zit alles mooi onder de sneeuw..
In de winter 2007 hadden we zo'n dag dat alles ...ja werkelijk alles in de rijp zat ..

helaas had ik toen maar een klein cameraatje ...en nam ik die dag natuurlijk veel te weinig foto's ..
Nu hoop ik dat ooit weer eens goed te maken ...
Dan maak ik foto's van iedere vierkante meter van de AWD :)
Ik hoop in ieder geval op een mooie dag in de sneeuw :)
met een mooie zonsopkomst