woensdag 23 december 2020

Zeehond en Honden

Het is niet eens zo lang geleden dat zeehonden gezien werden als 'schadelijk wild'. (Waar kennen we dat 'schadelijk wild' nog meer van..Edelhert Haas Wilde Eend Kolgans Zwijn Konijn Houtduif Fazant Canadese Gans Kauw Grauwe Ree Gans Damhert Kraai Brandgans Vos en de Wolf?) ...“In Nederland is de jacht op de zeehond sinds 1962 verboden. Het verbod werd ingesteld toen het dier in de Waddenzee en de toen nog niet afgesloten zeearmen in Zeeland bijna was uitgeroeid'
Gewone Zeehond
Scholeksters
Gewone Zeehond
Gewone Zeehond
Gewone Zeehond
Scholeksters
Gewone Zeehond
Drieteenstrandlopers
In de Noordzee komen twee soorten zeehonden voor … de gewone zeehond (Phoca vitulina) en de grijze zeehond (Halichoerus grypus). De gewone zeehond heeft een ronde kop en ziet er lief en aandoenlijk uit. De grijze zeehond heeft een vooruitstekende snuit en is niet alleen als roofdier groter dan de gewone zeehond ..maar ook een stuk agressiever.
Drieteenstrandlopers
Gewone Zeehond
Paarse Strandloper
Gewone Zeehond
-
Gewone Zeehond ... gemerkt om 24 uur te observeren
De Nederlandse zeehondencentra zijn een gezamenlijke werkwijze overeengekomen. De zeehonden worden alleen nog onder bepaalde voorwaarden opgevangen. De zeehondenwachters merken en observeren de zeehond en bij verslechtering volgt opname
Gewone Zeehond
Drieteenstrandlopers
Zeehonden
Grijze Zeehond
Grijze Zeehond
In het eerste levensjaar is een zeehond vatbaar voor longworminfecties. De gewone zeehond had verschijnselen van deze parasiet. Een aantal van hen wordt zo ziek dat ze zonder hulp niet kunnen overleven. Dit zijn grijze zeehonden. Grijze zeehonden hebben zich na jaren afwezig te zijn geweest ..rond 1980 weer in Nederland gevestigd.
Scholeksters
Gewone Zeehond .. Een maatje
Gewone Zeehond ...Spelen?
Gewone Zeehond ... speels
Even voor de duidelijkheid : Van oktober t/m april zijn honden ..zowel loslopend als aangelijnd toegestaan op dit strand. Helaas ontdekte de hond spelenderwijs deze zeehond .. en in zijn enthousiasme wilde hij spelen. De eigenaar zag wat er gebeurde en greep in door de hond snel aan te lijnen. De zeehond was even zichtbaar van slag.
Gewone Zeehond ...  oei 
Gewone Zeehond ...Baasje grijpt op tijd in 
Gewone Zeehond ... zoiets kan voor zeehond ..maar ook voor de hond verkeerd aflopen
Gewone Zeehond ..Na een paar seconden ..gelukkig aan de lijn
Gelukkig dat steeds meer mensen inzien dat wij als mens het
'schadelijk wild' zijn. 
En dat men er niet meer mee wegkomt om zomaar iets weg te zetten als schadelijk. Wij brengen schade aan natuur … niet de dieren....Als de intentie zuiver is en de noodzaak duidelijk …. dan misschien.
Gewone Zeehond Oei ...dat liep goed af
Gewone Zeehond ..dat was schrikken
Gewone Zeehond ...Relaxt
Gewone Zeehond
Voor de oorlog werd er door de overheid zelfs een premie gezet op het doden van zeehonden. Een afgesneden linker vlerk van een mannetje leverde twee en halve gulden op .. en een vrouwtje deed een gulden meer. Stinkdingen werden ze genoemd .. die je zo snel mogelijk moest doodslaan.
Kleine Zilverreiger
Steenloper
Grijze Zeehond
Rotgans
Zeehonden werden gedood met een jachtgeweer of ze werden doodgeknuppeld … de zeehondenvellen werden verwerkt tot bontjassen en het vet omgezet in traan voor de margarinefabriek.
Rotgans
Gewone Zeehond
Gewone Zeehond
Gewone Zeehond
Ekster
Drieteenstrandlopers
Deze gewone zeehond in deze serie is later naar het A Seal gebracht en maakt het goed. Ook al mogen honden loslopen .. het is toch altijd goed om op te letten waar u hond op reageert in de natuur. Deze mensen grepen gelukkig gelijk in. En de hond was snel aangelijnd.
Gewone Zeehond
Gewone Zeehond
Steenloper Scholeksters
Paarse Strandloper
We kunnen concluderen dat jagers en jacht ook hier goed fout bezig waren. Al waren deze jagers niet teruggefloten .. dan waren de zeehonden waarschijnlijk in Nederland uitgestorven. Dus ga als jager nu niet vertellen dat jullie onmisbaar zijn in de natuur
Gewone Zeehond