zaterdag 27 april 2013

Edelherten en Water


25 April 2012 Oostvaardersplassen (OVP) De Driehoek (Bezoekerscentrum Knardijk) is nog afgesloten..
Dit om de dieren gedurende de wintermaanden dekking en rust te geven ..Als alternatief is de route naar de Schollevaar (kijkhut) open ..
Als ik richting de kijkhut loopt ..zie ik een roedel edelherten ..
Eigenlijk kunnen ze maar één kant uit ..en dat is verder het gebied in ..
aan twee kanten water ..en ik loop hun tegemoet ( zeer langzaam )
Het lijkt er op dat ze niet langs de afzetting ( lint ) durven ..
Uiteindelijk ..na lang twijfelen ..lopen ze het riet ( rechts van mij ) in ..
om niet veel later terug te komen en de sloot ( links van me ) aan de andere kant te nemen..
Voordat ik een plekje kan vinden zonder riet ..zijn ze al bijna aan de overkant ..
-
Het gaat allemaal zo snel ..een foto maken vanuit een laag standpunt is er dan ook niet bij..ik mag nog blij wezen dat er een beetje ruimte is tussen het riet.. Eigenlijk moet je zoiets filmen ..want het geluid van die edelherten die het water in en uit gaan is enorm..          
Kluten
-
Nu hebben herten er geen moeite mee om te zwemmen..sterker nog ..toen er op Terschelling (2008) opeens 10 edelherten werden waargenomen hielden ze ook de optie open dat de dieren daar naartoe waren gezwommen.. helaas ging het toen om een misplaatste kroeg-grap en had iemand ze daar uitgezet..één hert werd gevangen ..de rest afgeschoten. 
De grappenmaker kreeg 46.000 euro bekeuring.
-
Grote grazers zijn belangrijk voor dit gebied ..ganzen komen af op de korte graskavels ..broeden daar brengen jonge (pullen) groot en ruien er ..om zich dan terug te trekken in het moeras (eten er riet ..en houden het gebied zo open) om enkele weken later weer met een nieuw verenkleed te verschijnen... Ooit was de Grauwe Gans een zeer zeldzame broedvogel.
Grauwe Gans met kuikens
De Edelherten trekken "De Driehoek" in ...en ik sla rechts af richting..
Schollevaar - Kijkhut - Doorgang
De Schollevaar is een prachtige kijkhut ..waar je mooi zicht heb op de Aalscholvers-kolonie ..Er hangt een bord ..met de tekst dat alle luiken weer dichtgedaan moeten worden ...anders schijt de Kerkuil alles onder.. De luiken staan allemaal open ;)                                               ..Maar helaas geen Kerkuil ..
-
Na deze lange en koude winter ..lijkt het alsof de natuur een inhaalslag aan het maken is .. Niet alleen de natuur is daar blij mee...maar ook voor mensen doet een zonnetje wonderen ..

Als ik het parkeerterrein verlaat ...kijkt een witte kwikstaart me na..
Het was weer een heerlijk dagje OVP..
-
Ingezonden via mail ..
Gele Kwikstaart ..  Fotograaf Kees Houwaard 
en o.a. 
De Vos ( AWD ) ..Foto Ingrid De Clippeleir ..die een heerlijke midweek had in Zandvoort..
En genoten heeft van de AWD..

woensdag 24 april 2013

Zelfregulerend

De Amsterdamse Waterleidingduinen ( AWD)
Vorst aan de grond en een prachtige zonsopkomst ..een mysterieuze laaghangende mist die het Natura2000 gebied AWD als een deken gedeeltelijk verbergt ... Ja..Een mooier moment is er niet..
Als Herman en ik  ( 21 April 2013 ) bij ingang "De Zilk" ..de AWD binnen gaan ..
De Damherten staan weer ter discussie .. daarbij is het afschieten van de damherten niet langer een taboe..
Gek genoeg komen we deze morgen maar sporadisch damherten tegen .. 
-
Persoonlijk blijf ik erbij dat het draagvlak van het gebied groot genoeg is voor het aantal damherten ..Problemen ( sterfte damherten ) van deze winter ontstonden enkel en alleen door het plaatsen van het hekwerk ( weilanden waren opeens onbereikbaar )  ..waarop de damherten te laat anticipeerde ...en te laat naar andere gebieden trokken..
Vraag blijft : Wat is het aantal wat gewenst is voor dit gebied?
Persoonlijk vind ik dat de mens niet te snel moet ingrijpen en dat zelfregulering een kans moet krijgen..
reactief beheer..
De opzet van reactief beheer.. is gebaseerd op zelfregulering waarbij de beheerder enkel die grazers afschiet die lijden of  die de winter niet gaan doorkomen ( positieve of negatieve selectie is dan mogelijk )   ..Nadeel van deze invalshoek ..is dat het gebied maximaal belast gaat worden...
Voordeel in vergelijking tot afschot ..is dat het aantal af te schieten dieren beduidend minder is..
Bij afschot ..meer voedsel/meer aanwas/meer afschot/meer stress bij dieren/en vluchtgedrag groter
(Een Spitser ...is het eerste damhert wat we tegen komen ..)
Marcel Vossestein schreef o.a. :
In de natuur is voor de meeste dieren honderden miljarden insecten, tientallen miljoenen vogels en reeksen kleine zoogdieren – net als voor de mens – de natuurlijke dood uitgangspunt. Men heeft de les ingezogen dat dieren met de grootte van een aantrekkelijke levende schietschijf moet de natuurlijke dood met alle middelen bespaard worden. Een veelvoud aan afschot op de Veluwe – waar men al jaren 70% van het totaal doodt - wekt geen verbazing:
Op de Veluwe kijkt men  terug op een groter aantal geschoten dieren dan het inschatte aantal geboren biggen: Er zijn afgelopen seizoen circa 300 wilde zwijnen meer geschoten dan de geschatte aanwas van 3000 stuks.
De winterse omstandigheden (vooral sneeuwsporen zijn een effectief opsporingsmiddel) bleken een doorslaggevende factor om succesvol te zijn:

  • Nooit eerder werden in de maand januari op de Veluwe zoveel wilde zwijnen geschoten als afgelopen januari, namelijk 423 stuks.
  • De sneeuwperiode en de slechte voedselsituatie hebben hier aan bijgedragen.
  • Met deze eindsprint is de toewijzing van 3536 stuks op 201 wilde zwijnen na gerealiseerd (94%) en per 1 februari gestopt worden met het reguliere afschot.
 Aangenomen moet worden dat (exclusief de preventieve dunning van biggen) sinds juli – inclusief de minstens 2.000 herten en ook zo’n aantal reeën – minstens 7.500 dieren op de Veluwe zijn gedood. Van de week bleek dat dit wel de prijs heeft dat het aantal wildaanrijdingen met nu per jaar 2.000 meer dan het drievoudige bedraagt van het aantal van 653 in 2006.
Kleine Bonte Specht ..
Iemand spreekt ons aan .. "een stukje terug zit er een Drieteenspecht in de boom" ..Ik vertel hem dat ik wel van de Groene ..de Bonte en de Zwarte af weet ..maar van de Drieteenspecht? ...nog nooit van gehoord ..( nou hij bestaat :) ...Maar in dit geval gaat het dus om de Kleine Bonte Specht ( vrouwtje ) ( Met dank aan Pim de Nobel voor determineren)
Roodborsttapuit
Fitis en tapuit
Heggemus
Tapuit
Ook de OVP stond in het nieuws:
DIJKSMA SPRINGT IN DE BRES VOOR SCHIETENDE BOSWACHTERS
Debatten over grote grazers in de Oostvaardersplassen roepen keer op keer emoties op. Staatssecretaris Dijksma van Natuur bleef er dinsdagavond kalm onder. „Als iemand hier schuldig is, ben ik dat.”
De bewindsvrouwe nam het tijdens een Kamerdebat over wildbeheer op voor de boswachters van Staatsbosbeheer. Zij hebben afgelopen winter in het gebied tot nu toe ruim 1400 edelherten, konikpaarden en heckrunderen afgeschoten omdat er de hongerdood voor hen dreigde. 


De staatssecretaris gaf toe dat de aantallen afschot nog nooit zo hoog zijn geweest, maar dat de boswachters handelen in lijn van het beleid dat door Kamer zelf is vastgesteld. 
Dit beleid is gebaseerd op de aanbevelingen van de internationale commissie-Gabor in 2010 en houdt in dat dieren worden afgeschoten voordat ze van honger doodgaan. Dijksma: „De aanblik van stervende dieren is niet prettig om te zien. Maar ik ben in het gebied geweest en was onder de indruk van de professionele manier waarop het beheer wordt uitgevoerd.”

-
De staatssecretaris is bezig om ook een andere aanbeveling uit het rapport te verwezenlijken: verbindingen maken met andere natuurgebieden in Flevoland. Zo is Dijksma in gesprek met de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland om een gedeelte van het Hollandse Hout open te stellen voor grote grazers. De raad van Lelystad is hiertegen omdat veel bomen doodgaan doordat edelherten de bast eraf schillen. Voor de veel bediscussieerde verbinding met het Horsterwold, het Oostvaarderswold, vroeg Dijksma ruimte om „een nieuw perspectief” te zoeken. Na het zomerreces meldt ze wat de gesprekken met provincie en gemeenten hierover hebben opgeleverd.


Onbekende sporen in het zand..
Boswachter AWD denkt aan Hermelijn..
Ook een mooie waarneming vandaag ..
is de Beflijster..
Het was weer een heerlijke dag in de AWD
De update duurde wel even .. ( tijdgebrek :)